انواع نهاد های مالی بورسی


انواع نهاد های مالی بورسی

تهران، بلوار آفریقا، بلوار گل آذین، شماره 23

دریافت تحلیل های بنیادی

دسته بندی خدمات

تحلیل های محبوب

Sorry. No data so far.

تاسیس نهادهای مالی

تاسیس نهادهای مالی چیست؟

نهادهای مالی به اشخاص حقوقی اطلاق می‌شود که تحت عناوین “مشاوره سرمایه‌گذاری”، “کارگزاری”، “بازارگردان”، “موسسه رتبه بندی”، ” صندوق سرمایه گذاری”، “شرکت انواع نهاد های مالی بورسی های پردازش اطلاعات مالی”، “شرکت‌های تامین سرمایه”، “صندوق‌های بازنشستگی”، “سبدگردان” و “شرکت‌های سرمایه گذاری” تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار به ارائه خدمات در حوزه‌های تخصصی ذیربط مبادرت می ‌نمایند. نهادهای بازارسرمایه در یک تقسیم بندی کلی به نهادهای خودتنظیم‌گر (Self Regulatory Organization)، واسطه های بازار (Market Intermediator) و سایر فعالان بازار تقسیم می‌شوند. نهادهای نام برده شده در فوق عمدتا مربوط به دسته واسطه‌های مالی می‌باشند.

انواع نهادهای مالی

الف) واسطه های بازار

واسطه‌ های بازار به عنوان نهادهای اجرایی و عملیاتی بازار اوراق بهادار؛ تمامی فعالیت های مربوط به عرضۀ اولیۀ اوراق و تضمین فروش آن‌ها، مدیریت پرتفوی، انجام سفارش‌های خرید و فروش مشتریان، مشاوره و امور مربوط به تهیه، پردازش و انتشار اطلاعات داد و ستد اوراق بهادار و تنظیم عرضه و تقاضای اوراق بهادار در بازار را انجام می‌دهند. برخی از مهمترین واسطه‌های بازار را میتوان به صورت زیر برشمرد:

1.شرکت های تامین سرمایه (بانک های سرمایه‌گذاری)

این مؤسسات که در بازار اولیه فعالیت میکنند، قیمت گذاری، بازاریابی و فروش اوراق بهادار شرکتها را در انتشار اولیه از طریق عرضۀ عمومی یا خصوصی بر عهده دارند. مؤسسات مزبور، گاه براساس قرارداد متعهد می شوند که بخشی از اوراق بهادار شرکت را که فروش نرفته است، خریداری نمایند.

2.کارگزاران

اشخاصی هستند که به عنوان واسطه بین خریداران و فروشندگان به دادوستد اوراق بهادار می پردازند. کارگزاران به عنوان نماینده مشتری و به حساب مشتری، در مقابل دریافت کارمزد، به خرید و فروش اوراق بهادار براساس سفارش های مشتری می پردازند.

3.معامله گران

معامله‌گران، واسطه‌های مالی انواع نهاد های مالی بورسی هستند که به حساب خود اوراق بهادار می خرند و از موجودي سهام خود به مشتریان می فروشند یا اوراق بهادار آنها را خریداری می کنند. معامله‌گران کارمزد دریافت نمی کنند بلکه از تفاوت قیمت خرید و فروش اوراق بهادار سود می‌برند.

4.مشاوران سرمایه‌گذاری

مشاوران سرمایه‌گذاری نهادهایی هستند که به اشخاص یا نهادهای دیگر در زمینۀ ارزش گذاری اوراق بهادار، سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار و تهیه سبد سرمایه‌گذاری و سایر خدمات مالی مشاوره می‌ دهند.

5.بازارگردانان

بازارگردانان از نهادهای مهم فعال در بورس هاي انواع نهاد های مالی بورسی اوراق بهادار هستند که با داشتن توان مالی و تخصص لازم، مسئولیت حفظ بازاری منظم و مداوم براي سهام خاصی را عهده دار می شوند. در واقع بازارگردان با خرید و فروش سهام، به مقابله با عدم تعادل‌های موقت می‌پردازد و می‌کوشد تا عرضه و تقاضا را متعادل سازد. به عبارت دیگر بازارگردان گاه در نقش خریدار، در مواردي که سهم خاص و موردنظر خریدار ندارد و گاه در نقش فروشنده، چنانچه سهم خاصی فروشنده نداشته ولی خریداران بالقوه‌اي دارد، در بازار فعالیت می کند. بازارگردان میتواند به عنوان یک کارگزار برای سفارش دهندگان خرید وفروش سهام را ” با استفاده از دفاتر خود که در آن سفارش خرید و فروش اوراق بهادار با قیمت های معین پیشنهادی ثبت شده است ” انجام دهد یا به عنوان یک معامله گر، اوراق بهادار تعیین شده را برای موجودی خود معامله کند.

6.شرکت های سرمایه گذاری

شرکتهای سرمایه‌گذاری از جمله واسطه‌هاي مالی هستند که کارکرد اصلی آنها مدیریت تخصصی سرمایه‌گذاری در بازار اوراق بهادار است، اگر چه انواع متعددی از شرکت های سرمایه‌گذاری با کارکردهای مختلف وجود دارند، اما شرکت های فعال در بورس‌های اوراق بهادار به‌طور معمول با هدف مدیریت پرتفوی وارد بورس می شوند. این شرکتها با فروش اوراق سرمایه‌گذاری خود به عموم، وجوه به دست آمده را در ترکیب متنوعی از اوراق بهادار سرمایه گذاري می کنند و به نمایندگی از دارندگان اوراق به اداره آن می پردازند.

ب) سایر فعالان بازار سرمایه

علاوه بر نهادها و مؤسسات فوق، نهادهاي دیگری با وظایف و کارکردهاي خاص در بازار سرمایه فعالیت می‌کنند که مهمترین آن عبارتند از:

1. مؤسسات رتبه‌بندي

کارکرد اصلی این مؤسسات، رتبه‌بندی اوراق بدهی شرکتها با توجه به ریسک عدم بازپرداخت یا ورشکستگی است. این مؤسسات با انجام تحلیل مالی، ارزیابی مدیریت، تحلیل صنعت و بررسی احتمال عدم پرداخت بهره یا سود و بازپرداخت اصل سرمایه، نوع و شرایط تعهدات، حفاظت دارایی ها به هنگام ورشکستگی، سازماندهی مجدد و سایر مسایل قانونی و وجود ضمانت و بیمه به رتبه‌بندی اوراق بدهی شرکت‌ها می پردازند. مؤسسات مزبور با رتبه‌بندی اوراق بدهی با تعهدات ثابت، به سرمایه‌گذاران کمک میکنند تا چشم‌انداز پرداخت سقف تعهد شده مورد نظر را با توجه به ریسک عدم بازپرداخت یا ورشکستگی ارزیابی کنند.

2. پردازشگران یا فروشندگان حرفه‌ای اطلاعات:

فعالیت عمده اینگونه مؤسسات، گردآوري و پردازش‌اطلاعات به منظور اتخاذ تصمیم در زمینه ی سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار است.

ارکان و نهادهای بازار سرمایه ایران (بخش اول)

ارکـان و نهـادهـای بازار انواع نهاد های مالی بورسی سرمایه ایران (بخش اول)
شورای عالی بورس و اوراق بهادار
این شورا بالاترین رکن بازار اوراق بهادار است که "تصویب سیاست کلان و خط مشی بازار در قالب سیاست‌های کلی نظام"، "اتخاذ تدابیر لازم برای ساماندهی و توسعه بازار اوراق بهادار" و "اعمال نظارت عالیه بر اجرای قانون بازار اوراق بهادار" از مهمترین وظایف آن است.

اعضای شورای عالی بورس و اوراق بهادار

• وزیر اقتصاد به‌عنوان ریاست شورا
• وزیر صنعت، معدن و تجارت
• رئیس‌کل بانک مرکزی
• روسای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون
• رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار به‌عنوان دبیر شورا و سخنگوی سازمان
• دادستان کل کشور یا معاون وی
• یک نفر نماینده از طرف کانون‌ها (کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار، کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران و موسسه کانون شرکت های سرمایه گذاری سهام عدالت)
• سه نفر خبره مالی منحصراً از بخش خصوصی با مشورت تشکل‌های حرفه‌ای بازار اوراق بهادار
• یک نفر خبره منحصراً از بخش خصوصی به پیشنهاد وزیر ذی‌ربط
• سه نفر خبره مالی منحصراً از بخش خصوصی با مشورت تشکل‌های حرفه‌ای بازار اوراق بهادار
• یک نفر خبره منحصراً از بخش خصوصی به پیشنهاد وزیر ذی‌ربط

تعریف انواع نهادهای مالی

صندوق

در یک طبقه ‌بندی کلی، نهادهای مالی را می‌ توان به دو دسته نهادهای سپرده‌پذیر «فعال در بازار پول» و غیر سپرده ‌پذیر «فعال در بازار سرمایه و بیمه» طبقه‌بندی کرد.

جریان وجوه از پس ‌اندازکنندگان به سرمایه ‌گذاران در بازارهای واقعی به طور مستقیم و در بازارهای مالی به شکل غیرمستقیم است .

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه(سنا)، در یک طبقه ‌بندی کلی، نهادهای مالی را می‌ توان به دو دسته نهادهای سپرده‌پذیر «فعال در بازار پول» و غیر سپرده ‌پذیر «فعال در بازار سرمایه و بیمه» طبقه‌بندی کرد .

نهادهای سپرده‌ پذیر واسطه ‌های مالی هستند که از طریق دریافت کارمزد خدمات مالی و حاشیه‌ سود حاصل از تفاوت نرخ اعطای وام و پذیرش سپرده، فعالیت می ‌کنند؛ نظیر بانک‌ های تجاری، موسسات اعتباری و موارد مشابه هستند .

اما نهادهای غیرسپرده‌ پذیر از طریق به کارگیری یا ارایه‌ خدمات تخصصی درآمد کسب می ‌کنند، نظیر شرکت‌ های بیمه، صندوق‌ های سرمایه ‌گذاری مشترک، شرکت‌ های تامین سرمایه «بانک‌های سرمایه‌گذاری» و. هستند. خدماتی که واسطه مالی ارائه می کند عبارت است از :

· تبدیل دارایی های مالی بدست آمده از طریق بازار به نوعی متفاوت از دارایی که ارجحیت بیش تر دارد .

· مبادله دارایی های مالی به نیابت از سوی مشتریان

· مبادله دارایی های مالی به حساب خود

· کمک به ایجاد دارایی های مالی برای مشتریان و زمان فروش آن دارایی ها به دیگر مشارکت کنندگان در بازار سرمایه

صدور نخستین مجوز صندوق‌های املاک و مستغلات

صدور نخستین مجوز صندوق‌های املاک و مستغلات

مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس با بیان اینکه سازمان بورس رویه جدید و سرعت بالایی را در صدور مجوزها در پیش گرفته است، گفت: در همین راستا مجوز نخستین صندوق املاک و مستغلات در بازار سرمایه به یک شرکت خصوصی سبدگردان داده شده است.

به گزارش ایمنا و به نقل از سازمان بورس و اوراق بهادار، «رضا نوحی » با اشاره به رسالت سازمان بورس و اوراق بهادار در ایجاد ابزارهای شفاف و گسترش سرمایه‌گذاری غیرمستقیم، اظهار کرد: یکی از ابزارهایی که در قالب نهادِ صندوق سرمایه‌گذاری مقررات آن تدوین شده، مربوط به صندوق‌های سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات از جمله موضوع‌های مهم سرمایه‌گذاری است و اکثر مردم نسبت به آن دغدغه داشته و تمایل به سرمایه‌گذاری در این حوزه دارند، تهیه قوانین و مقررات در این حوزه ضروری بود و خوشبختانه مقررات مربوط به آن تدوین، اساسنامه بارگذاری شده است. بنابراین متقاضیان نهادهای مالی می‌توانند نسبت به آن اقدام و درخواست تأسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات را به سازمان بورس ارائه کنند.

مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس در پاسخ به این سوال که صندوق‌های فوق برای دریافت مجوز باید چه ویژگی‌هایی داشته باشند، اظهار کرد: این نوع صندوق هم یکی از انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری است، خوشبختانه در صندوق‌های سرمایه‌گذاری موضوعی که بسیار اهمیت دارد، بحث شفافیت و گزارش‌گری مستمر است که این صندوق هم از همان نوع صندوق‌های سرمایه‌گذاری به شمار می‌رود.

نوحی ادامه داد: موضوع سرمایه‌گذاری این صندوق‌ها، سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات است. به این معنا که صندوق سرمایه‌گذاری بعد از تأسیس و پذیره نویسی، با منابعی که جمع‌ آوری می‌کند را می‌تواند اقدام به سرمایه‌گذاری در خرید و تملک املاک انواع نهاد های مالی بورسی و مستغلات کند.

وی گفت: تعداد زیادی از افراد پس از سرمایه‌گذاری به صورت مستمر خواهان آن هستند تا یک زمان بتوانند اقدام به تهیه یک واحد مسکونی کنند، با توجه به اینکه سرمایه‌‎گذاری در مسکن یک سرمایه‌گذاری عمده است، در همان زمان این مبلغ را ندارند اما می‌توانند در قالب سرمایه‌گذاری در این صندوق‌ها و به صورت مستمر همزمان با تغییراتی که در قیمت‌های مربوط به املاک و مستغلات اتفاق می‌افتد، سرمایه‌های خود را مصون نگه داشته و متناسب با همان تغییراتی که با آن املاک و مستغلات انجام می‌دهند، مبلغ سرمایه‌گذاری آنها و ارزش افزوده‌ای که ایجاد می‌کند، بیشتر شده تا در آینده بتوانند نسبت به تملک املاک و مستغلات انواع نهاد های مالی بورسی اقدام کنند.

جزئیات قوانین و مقررات این صندوق‌ها

مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس بیان کرد: در تدوین مقررات مربوطه تلاش شده ضمن اینکه بستر شفافی برای سرمایه‌گذاری عموم فراهم شود، از ساختار ساده‌ای هم برخوردار شوند، به گونه‌ای که این صندوق‌های سرمایه‌گذاری با کمترین ارکان شکل گرفته و یک نوع نظارت درونی علاوه بر نظارت‌های دیگر هم برای آن‌ها وجود دارد.

نوحی خاطرنشان کرد: اکنون بسیاری از شرکت‌های حقوقی دارای املاک و مستغلات مازاد، نیازمند مهندسی در صورت‌های مالی هستند تا نسبت به مولدسازی دارایی‌هایی که به صورت راکد در ترازنامه آن‌ها وجود دارد، اقدام کنند.

وی افزود: امروزه سرمایه‌های خرد و بسیاری در جامعه خواهان تهیه مسکن و بهره‌مند شدن از فرصت‌های سرمایه‌گذاری در حوزه املاک و مستغلات هستند اما حوزه املاک و مستغلات پیچیدگی‌های بسیاری دارد که لازم است از طریق یک ابزار سرمایه‌گذاری غیرمستقیم دارای مکانیزم نسبت به سرمایه‌گذاری در آن اقدام کنند.

مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس درباره زمان تأسیس نخستین صندوق گفت: ساختار صندوق مشخص شده، اساسنامه آن هم در سایت سازمان بارگذاری شده است.

نوحی در ادامه مطرح کرد: تأسیس این صندوق به یک مدیر صندوق منتهی نمی‌شود و امکان تأسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات متعددی وجود دارد. صندوقی که اخیراً مجوز موافقت اصولی آن داده شده باید اقدام به ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها به عنوان یک شخص حقوقی مستقل کند تا شخصیت حقوقی مستقل آن تأمین شود.

وی افزود: پس از تأمین باید نسبت به ارائه یک امیدنامه که در آن ریسک‌های مربوط به سرمایه‌گذاری، مشخصات املاک، قیمت کارشناسی و مشخصات کارشناسان این املاک و مستغلات ذکر شده باشد اقدام شود. برای این اقدام باید صندوق یک تارنما داشته باشد که در آن دسترسی عموم برای اطلاعات صندوق امکان‌پذیر باشد.

مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس گفت: پس از انجام این اقدامات، سازمان مجوز پذیره نویسی را ارائه کرده و بعد از دریافت مجوز پذیره‌نویسی، عموم سرمایه‌گذاران می‌توانند نسبت به خرید واحدهای سرمایه گذاری این نوع صندوق اقدام کنند.

بارگذاری مدارک لازم برای دریافت مجوز نهادهای مالی

نوحی به چگونگی بارگذاری مدارک مورد نیاز برای دریافت مجوز نهادهای مالی پرداخت و گفت: مستندات لازم برای متقاضیان دریافت مجوز تأسیس انواع نهادهای مالی به وزارت اقتصاد جهت بارگذاری در درگاه ملی مجوزها ارسال شده است.

وی با اشاره به موضوع ساماندهی و تسهیل اعطای مجوزها گفت: نهادهای مالی هم از این موضوع مستثنی نیستند و ما مدارک و شرایط مؤسسان نهادهای مالی را برای اخذ در اختیار وزارت اقتصاد قرار داده‌ایم.

مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس اظهار کرد: پس از بارگذاری این مدارک در درگاه ملی مجوزها در خواست‌های افراد از طریق این سامانه دریافت و در محیطی شفاف پیگیری و بررسی خواهد شد.

نوحی اعلام کرد: نهادهای مالی شامل انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری ثابت مختلط در سهام و شرکت‌های سبدگردان ، شرکت‌های پردازش اطلاعات مالی؛ شرکت‌های مشاور مالی، شرکت‌های تأمین سرمایه و کارگزاری‌ها است.

وی افزود: با این حال این نهادهای مالی علاوه بر منابع خود منابع مردم را نیز در اختیار می‌گیرند؛ به همین علت باید قبل از هرگونه اعطای مجوز تمام شرایط آن‌ها از جمله سوابق و صلاحیت علمی و تجربی متقاضیان و توان مالی آن‌ها به دقت بررسی شود.

بازارها ابزارها و نهادهای مالی

بازارها و نهادهای مالی و کارکردهای آنها را می آموزیم و با انواع اوراق بهادار و شاخص های آنها آشنا می شویم. همچنین این مبحث یکی از ماژول های آزمون هایی اصول بازار سرمایه است.

 1. دوره آموزشی بورس برای همه
 2. دوره آموزشی تحلیل تکنیکال بورس
 3. دوره آموزشی اصول و مبانی اقتصاد
 4. دوره آموزشی امور مالی شرکتی
 5. دوره آموزشی تجزیه و تحلیل صورت های مالی
 6. دوره آموزشی مقررات اصول بازار سرمایه
 1. بازارهای مالی و کارکرد آنها
 2. بازارهای پولی و نقش آن در اقتصاد کلان و خرد
 3. اوراق بهادار با درآمد ثابت (سهام عادی و سهام ممتاز)
 4. اوراق بهادار با درآمد متغیر (اوراق بدهی)
 • پیمان آتی (forward contracts)
 • قرارداد آتی (future contracts)
 • اختیار معامله اختیار در خرید و اختیار در فروش (options)
 • سواپ (swap)
 1. بازار مالی
 2. نهاد مالی
 3. ابزار مالی
 • پس انداز برای آینده
 • استقراض برای مصارف جاری (نامین مالی از طریق بدهی)
 • یافتن شریک برای فعالیت اقتصادی (نامین مالی از طریق سهام)
 • مدیریت ریسک
 • انتقال مالکیت دارایی ها و تیدیل آنها
 • معامله گری و سفته بازی
 1. دارایی فیزیکی
 2. دارایی مالی
 1. کالاهای پایه (commodities)
 2. دارایی واقعی (real assets)
 • محصولات کشاورزی (شکر غلات)
 • فلزات صنعتی (فولاد مس)
 • فلزات گرانبها (طلا پلاتین)
 • محصولات انرژی (نفت گاز برق)
 1. اوراق بهادار (securities)
 2. وام (loans)
 3. سپرده (deposits)
 4. قرارداد یا ابزار مشتقه (contracts or derivatives)
 5. ارز (currencies)
 • اوراق بدهی یا قرضه یا اوراق مشارکت (fixed income securities or debt)
 • اوراق سهام (variable income securities or equity)
 • بازار سهام
 • بازار اوراق بدهی
 • بازار ابزارهای مشتقه
 1. بازارهای اولیه (دست اول)
 2. بازارهای ثانویه (دست دوم)
 • بازار شرکت های غیر بورسی در فرا بورس
 • بازار شرکت های پذیرفته شده در بورس در فرابورس
 • بازار معاملات خصوصی بین سرمایه گزاران نهادی و سرمایه گزاران عادی بدون واسطه و کارگزار
 1. عدم وجود مکان فیزیکی متمرکز
 2. بازارساز و معامله گر به جای کارگزار
 3. انعطاف پذیری و توافق پذیری قوانین و مقررات معامله
 4. انعطاف پذیری در ساعات کاری
 5. شفافیت کمتر و ریسک بیشتر
 • بازار حراج (مبتنی بر سفارش)
 • بازار چانه زنی (مبتنی بر قیمت)
 1. بازار پول
 2. بازار سرمایه
 • اسناد خزانه (treasury bills)
 • پذیره بانکی یا برات بانکی (bankers acceptance)
 • اوراق تجاری (commercial papers)
 • گواهی سپرده (certificate of deposits)
 • قراردادهای بازخرید (repurchase agreement)
 • سپرده دلاری اروپایی (Eurodollar CD)
 • اوراق مشارکت
 • اوراق اجاره
 • اوراق استصناع
 • اوراق مرابحه
 1. سهام مجاز یا ثبت شده
 2. سهام خزانه یا باز خرید شده
 3. سهام منتشر شده
 4. سهام در دست سهام داران
 1. حق مالکیت
 2. حف دریافت سود سهام
 3. حق رای دادن در مجامع عمومی عادی و فوق العاده
 4. حق تقدم در خرید سهام جدید
 5. حق باقی ماده دارایی پس از انحلال شرکت
 • انتخابات ساده یا هر سهم یک رای
 • انتخابات تجمعی یا تعداد سهام * تعداد هیات مدیره
 1. افزایش سرمایه به روش جایزه یا سود سهمی
 2. افزایش سهام از روش محل آورده نقدی
 3. افزایش سهام از طریق مطالبات
 4. افزایش سهام به روش صرف سهام
 • اوراق قرضه عادی
 • اوراق قرضه قابل تبدیل به سهم
 1. سر رسید (maturity)
 2. کوپن (coupon)
 3. قیمت اسمی (par value)
 4. دوره زمانی پرداخت پول
 • کوتاه مدت (زیر یک سال) Bill
 • میان مدت (1 تا 10 سال) Note
 • بلند مدت (بیش از 10 سال) Bond
 • اوراق با کوپن ثابت
 • اوراق بدون کوپن
 • اوراق با کوپن شناور مثل libor
 • اوراق با کوپن با تاخیر
 1. بازده جاری
 2. بازده تا سر رسید یا همان نرخ بازگشت داخلی IRR
 1. مالک یا موجر
 2. بانی یا مستجر
 3. نهاد واسط یا وکیل
 4. امین یا عامل پرداخت
 5. ضامن
 6. .
 • شاخص قیمت tepix
 • شاخص نقدی tedix
 • شاخص قیمت نقدی tedpix
 • شاخص صنایع
 • شاخص مالی
 • شاخص شرکت ها
 • ورود و خروج شرکت ها به بازار بورس
 • افزایش سرمایه شرکت ها توسط از طریق آورده نقدی یا مطالبات سهام داران
 • ادغام شرکت ها
 1. تحلیل تکنیکال
 2. تحلیل فاندامتال یا بنیادی
 • کارایی اطلاعاتی
 • کارایی تخصیصی
 • کارایی عملیاتی
 1. شرکت های تامین مالی
 2. شرکت های کارگزاری
 3. شرکت های سبد گردانی و مشاوره سرمایه گزاری
 4. موسسات رتبه بندی
 5. شرکت های سرمایه گزاری و هولدینگ
 6. صندوق های سرمایه گزاری

مهدی حسینی

مهدی حسینی

توضیحات

بازارها و نهادهای مالی و کارکردهای آنها را می آموزیم و با انواع اوراق بهادار و شاخص های آنها آشنا می شویم. همچنین این مبحث یکی از ماژول های آزمون هایی اصول بازار سرمایه است.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.