مدیریت دارایی ها


مدیریت دارایی فیزیکی طرحی راهبردی برای کسب اهداف سازمانی

امروزه در یک جامعه مدرن مدیریت دارایی هر چه بیشتر اهمیت می یابد. به ویژه برای کشورهایی که در حوزه‌های مختلف سرمایه‌گذاری میان مدت و بلند مدت نموده و بهره‌برداری مناسب و بهینه از ضروریات انکار ناپذیر چنین رویکردهای راهبردی می‌باشد. بدون مدیریت دارایی، طرح‌های راهبردی، توجیه اقتصادی خود را از دست داده و برگشت سرمایه به چرخه اقتصاد را دراز مدت می‌نماید. از عواقب ریسک عدم مدیریت دارایی درست، وقوع سوانح و تصادفات متعدد خودروها، قطارها، هواپیما، کشتی و همچنین درمان و معالجات پزشکی نادرست خواهد بود.

دارایی فیزیکی عامل توليد

در ديدگاه سرمايه‌داري، زمين به عنوان “منابع طبيعي” تعريف شده كه جهت توليد مورد مدیریت دارایی ها استفاده قرار می‌گیرد. در اقتصاد سنتي دیگر از منابعی كه در تولید كالا قابل استفادة مجدد را دارد، سرمايه و یا دارایی نامیده می‌شود. سرمایه شامل سرمایه فیزیکی و سرمایه مالی می‌باشد. هنگامی که اصطلاح سرمایه را در علم اقتصاد مورد استفاده قرار می‌دهیم، منظور سرمایه فیزیکی می‌باشد. سرمایه فیزیکی یک سرمایه مرکب است که در تولید کالاها و خدمات مورد استفاده قرار می‌گیرد. در عین حالی که ممکن است هنگام استفاده در توليد و یا در بازه زمانی‌ مستهلك شود. بنابراین در اقتصاد متعارف، سرمايه یا دارایی عامل توليدي است كه در فرايند استفاده شده و به زودی از بين نمي‌رود، بلكه به عنوان عامل مستقلي براي توليد چيزهاي ديگر به كار مي‌رود. دارایی فیزیکی، دارایی است که در صنایع (فرآیندی-پالایشگاه ها و ذوب فلزات) در زیرساخت عمومی(جاده ها، راه آهن های پل، ساختمان ها) در تسهیلات حمل و نقل(بندرگاه ها، فرودگاه ها) در تسهیلات شهری (آب و فاضلاب) در تاسیسات (برق و مخابرات) و در دارایی‌های دفاعی(هواپیما، موشک …) مورد استفاده قرار می‌گیرد. دارایی‌ها برای سازمان از اهمیت زیادی برخوردار هستند زیرا بخش عمده‌ای از سرمایه آن‌ محسوب می‌شوند. از این روی مدیریت بر دارایی‌ها از دغدغه‌های اصلی سازمان بوده و بر کسب اهداف راهبردی تاثیر بسزایی می‌گذارند.

چرا مدیریت دارایی فیزیکی شناخته شده نیست

از جنبه های تاریخی مدیریت دارایی یک فعالیت کاملاً شناخته شده‌ای نیست. احتمالاً حوزهای که از جنبه مدیریت دارایی بهتر از همه مدیریت شده توسعه و ساخت دارایی های ساختمانی است. مشکلترین حوزه، نرم افزار و سیستمها و به ویژه یکپارچه سازی سیستم است. حوزه های مکانیکی، برقی و حمل و نقل بین این دو کرانه قرار دارند.

از جنبه حرفه ای:

 • مهندسین در طراحی، توسعه فنی و حل مشکلات فنی صاحب مهارت اند، ولی باید به خاطر داشت که این امور به تمرکزی نیاز دارد که هوشیاری آنها را در امور کسب و کار محدود می کند.
 • متخصین مالی و حسابداری تراز دارایی های ثابت را به صورت ترازنامه در اختیار دارند، که عمق فنی آن نامفهوم است. مهندسی و نگهداری اغلب به عنوان هزینه در نظر گرفته می شود مدیریت دارایی ها که باید بهینه شده و فعالیت های آنها برون سپاری شود.
 • تکنولوژیست های اطلاعات در برقراری مدیریت داده ها و سیستم های ارتباطات مهارت دارند، ولی ساختار، محتوا و کاربرد اطلاعات در جای دیگری شکل می گیرد.
 • مدیران ارشد با سوابق سیاسی، قانونی، مالی یا بازاریابی، فوریت ها و نیازمندی های کوتاه مدت در دستور کار دارند که آنها را از توجه کافی به تصمیم در مورد دارایی که طرحریزی بلند مدت است، باز می دارد.

دینفعان برای راه حلهای خاص نظرات نامتوازنی از گزینه های توسعه دارایی را ارائه می کنند.

مفهوم و انواع دارایی

دارایی ثابت

در آغاز و با این دانسته که مدیریت دارایی با مدیریت مالی پیوند نزدیک دارد حائز اهمیت است. دارایی ثابت یک قلم فیزیکی است که برای زمانی طولانیتر از یک سال، ارزش خود را حفظ می کند. برای مثال زمین، ساختمان ها، کارخانه و ماشینآلات. هنگام تحصیل دارایی ثابت، هزینه آن را نمیتوان برای مالیات به عنوان هزینه همان سال به حساب آورد. هنگامی که دارایی ثابتی را می خریم یا می فروشیم به طور مثال یک دارایی را با دارایی دیگر-پول- تاخت میزنیم. فقط استهلاک ماشینآلات در سال به عنوان مخارج سالانه به حساب می آید.

دارایی دارای حرکت سریعتر مثل نقدینگی، دریافتی حسابها، موجودی(مواد، کار در جریان، کالاهای تمام شده، مصرفی ها) به عنوان مخارج سالانه به حساب می آیند. فطعات یدکی دارای گردش کندتر، بیش از یک سال، هم باید به عنوان دارایی ثابت به حساب آیند.

مخارج

مخارج عبارت از پول و دارایی است که در سال جاری از فروش یا خدمات مصرف شدهاند. به طور معمول این مخارج شامل مواد و هزینه های بالا سری است. در ساخت، مخارج شامل مواد و کاری است که در ساخت کالاهای فروخته شده در سال، به اضافه هزینه های اداری مرتبط، بکار می رود. این مخارج همچنین شامل استهلاک هم می شود که در واقع سهمی از دارایی ثابت است که در آن سال مصرف شده است.

مخارج

تعهدات

تعهدات، پولی است که ما مقروضیم. مبالغی را که آیندهی نزدیک می پردازیم مثل صورت حساب خریدهای حاضر، تعهدات کوتاه مدت است. ولی وام ها که در سالهای آتی پرداخت خواهد شد، تعهدات درازمدت است.

دارایی خالص

دارایی خالص عبارت است از ارزش خالص شرکت پس از کسر تعهدات از دارایی ها. اگر این حاصل مثبت نباشد، شرکت ورشکسته است. دارایی ها، تعهدات و دارایی خالص، ترازنامه شرکت را مشخص می کنند(هاستینگز، 2010، ص 3).

انواع دارایی‌ها

بنابراین سازمان‌ها بایستی سایر دارایی‌هایی که بر دارایی فیزیکی تاثیر می‌گذارند را شناسایی کرده و به رسمیت بشناسند. در استاندارد ایزو 1-55000 انواع دارایی ها چنین دسته بندی و تعریف شدهاند:

 • دارایی های مالی : منابع مالی که برای سرمایه‌گذاری در زیر ساخت، بهره‌برداری، نگهداری و مواد مورد نیاز هستند.
 • دارایی های انسانی : رفتارها، آگاهی و شایستگی نیروی کار که تاثیر اساسی بر عملکرد دارایی‌های فیزیکی دارد.
 • دارایی‌های اطلاعاتی : داده‌ها و اطلاعات کیفی که برای توسعه، بهینه کردن و پیاده سازی طرح(های) مدیریت دارایی هستند.
 • دارایی های نامشهود : شهرت و تصویر سازمان می‌تواند تاثیر مهمی بر سرمایه گذاری در زیر ساخت، راهبردهای بهره‌برداری و هزینه‌های مرتبط داشته باشد.

انواع دارایی ها

مفهوم مدیریت دارایی

در بیان از مدیریت دارایی مفاهیم همگرایی با ادبیات متفاوت ارائه شده است. هاستینگز در کتاب مدیریت دارایی فیزیکی چنین بیان کرده است:” اگر هدف کسب و کار یا سازمانی معلوم باشد، مدیریت دارایی عبارت است از مجموعه فعالیتهای مرتبط با:

 • شناسایی دارایی هایی که مورد نیازند
 • شناسایی نیازهای تامین بودجه
 • تحصیل دارایی ها
 • فراهم آوردن سیستم های پشتیبانی لجستیکی و نگهداری برای دارایی ها
 • وارهایی یا نو کردن دارایی ها” (هاستینگز، 2010، ص 4).

در این تعریف دیده می شود که مدیریت دارایی مجموعه ای از فعالیت‌های وسیعتر و کاملاً متفاوتتری از فعالیت‌های نگهداری را در خود می گنجاند. چون نگهداری عمدتاً به حفظ وضعیت بهره برداری تجهیزات موجود معطوف است.

تعاریف دیگری نیز از مدیریت دارایی وجود دارد.

تعریف مدیریت دارایی از دیدگاه شورای مدیریت دارایی استرالیا

“مدیریت دارایی، مدیریت چرخه عمر دارایی های فیزیکی برای بدست آوردن خروجی های اظهار شده بنگاه است.”

تعریف مدیریت دارایی در استاندارد BS PS 55000

فعالیتها و رویه های سیستماتیک و هماهنگ که با آن هر سازمان می تواند دارایی ها، سیستم های دارایی، عملکرد، ریسکها و مخارج آنها را طی چرخه عمر به طور بهینه و پایدار، به مقصود رسیدن به طرح راهبردی سازمان، مدیریت کند.

با این تعاریف در می‌یابیم که مدیریت دارایی با بکارگیری کارشناس فنی و مالی و همچنین رویه های سالم مدیریتی کمک می کند تا تصمیم بگیریم چه دارایی هایی برای رسیدن به اهداف کسب و کارمان مورد نیاز است و همچنین چگونگی تحصیل و نگهداری لجستیکی دارایی ها در سراسر چرخه عمر تا وارهایی.

اصول مدیریت دارایی در استاندارد ISO 55000-1

مدیریت دارایی نگرش کل گرایانه و منحصری است که میتواند قسمت های مختلف از یک سازمان را با دیگر حرفه های سهیم در اهداف راهبردی مرتبط سازد. ” اصول و ویژگی مهم مدیریت دارایی موفق (شکل 2) را می توان به صورت زیر توضیح داد:

کل‌نگری: با توجه به تصویر کل، به عنوان مثال این ترکیب دلالت بر اداره کردن تمامی جنبه های به جای رویکرد تفکیک اجزاء، دارد؛

سیستماتیک : یک رویکرد روشمند، سازگاری پیشرفته، تصمیمات و اقدامات قابل تکرار و قابل ممیزی؛

سیستمیک : در نظر گرفتن دارایی ها در زمینه سیستم دارایی شان و بهینه نمودن ارزش سیستم های دارایی(شامل عملکرد قابلیت تحمل، هزینه و ریسکها) به جای بهینه کردن دارایی های منفرد به طور جداگانه؛

ریسک-پایه : متمرکز شدن بر منابع و مخارج، و تعیین نرخ چندین تکلیف، تمرکز مقتضی به شناسایی ریسک ها و هزینه/منفعت مربوطه؛

بهین : ایجاد بهترین ارزش خطرپذیری بین عوامل رقابت پذیر، مدیریت دارایی ها از قبیل عملکرد، هزینه/ ریسک، مربوط به دارایی ها در سرتاسر چرخه عمرشان؛

قابلیت تدوام : در نظر گرفتن بلند مدت ترتیب و توالی های فعالیتهای کوتاه مدت برای حصول اطمینان از این که تدارک کافی برای الزامات و تعهدات آینده ایجاد شده است ( از قبیل اقتصادی یا قابلیت تدوام محیطی، عملکرد سیستم، مسئولیت اجتماعی و سایر اهداف بلند مدت)؛

یکپارچه : به رسمیت شناختن اثرات متقابل و ترکیبی که برای موفقیت حیاتی هستند. این نیازها ترکیبی از ویژگی های فوق، هماهنگی برای ارائه یک رویکرد پیوسته و خالص می باشد.

یکپارچه

طرح‌ریزی مدیریت دارایی

ما به مدیریت دارایی برای فراهم آوردن دانش و ظرفیت برای مدیریت نیازمندیم. همچنین به مدیریت دارایی برای تصمیم گیری در مورد فعالیتهای پشتیبانی در فضای کسب و کار نیز نیازمند می‌باشیم. مدیریت دارایی کاربردهای متفاوتی در حوزه‌های سرمایه‌گذاری، بودجه‌بندی، طرح‌ریزی و پیاده‌سازی دارد. در حوزه طرح‌ریزی سرمایه و بودجه بندی این امر موارد زیر را شامل می‌شود:

 • طرحریزی و پیاده سازی تکوین دارایی( و توانمندی مرتبط)
 • طرح ریزی و پیاده سازی پیوستگی دارایی
 • تکوین و مدیریت امکانات پشتیبانی لجستیکی

در حوزه بودجه بهره برداری این امر شامل موارد زیر است:

 • طرح ریزی و مدیریت تهیه و توزیع به طور مثال مصرفی ها و فطعات یدکی
 • در سطح سازمان سیستمها و روش های اجرایی وابسته به دارایی
 • تکوین و مدیریت برون سپاری نگهداری
 • آگاهی و مدیریت انطباق با مقررات” (هاستینگز، 2010، ص 5).

مدیریت دارایی و طرح راهبردی

طرح راهبردی، طرح بلند مدت فراگیر برای سازمانی که متشکل از چشم انداز، ماموریت، ارزشها، خط و مشیهای کسب و کار، خواسته های ذینفعان، اهداف و مدیریت ریسکها است. اجرای موثر الزامات مدیریت دارایی یک رشته رویکردی است که سازمان را از طریق اداره کردن دارایی هایش در سرتاسر چرخه عمر برای ارزش حداکثری فعال ساخته و به اهداف راهبردی می رساند. این الزامات تعیین دارایی های مناسب برای تحویل یا ساختن در اولین مکان، چگونگی بهترین بهره برداری و نگهداری کردن از آنها و گزینه های پذیرش نوسازی بهینه، استراحت و/ یا وارهایی را شامل می شود. شکل 3 سطوح دارایی و ارتباط آن را اهداف راهبرد سازمان نشان می‌دهد.

مدیریت دارایی

هزینه‌یابی چرخه عمر دارایی‌ها

هزینه‌یابی چرخه‌ی عمر، فرآیند تحلیل اقتصادی برای ارزیابی کل هزینه‌ها‌ی تحصیل، نصب، حمل ونقل، بهره‌برداری‌ها، سیستم‌های رایانه‌ای، مهندسی، نگهداری، خدمات پشتیبانی، تامین، قطعات یدکی، آموزش و وارهایی یک دارایی است. این تحلیل ورودی‌های مهمی را برای فرآیند تصمیم‌گیری در چرخه عمر دارایی فراهم می‌کند. سازمان می‌تواند راهبردهای مختلف بهره‌برداری، نگهداری و وارهایی را سنجش کنند تا تعیین هزینه‌یابی چرخه‌ی عمر را بهینه سازند شکل 4 مراحل چرخه عمر را نشان می‌دهد.

هزینه‌یابی چرخه عمر به تصمیم طرح مدیریت دارایی چرخه عمر وابسته است. هزینه‌یابی چرخه عمر شناسایی عناصر اصلی بهره‌برداری، نگهداری، تعمیر و راهبرد اورهال و سپس سنجش هزینه یابی را دخیل می‌کند. این هزینه‌ها و منابع به تعداد تجهیزات، میزان بهره‌برداری و الزامات نگهداری بستگی دارد. الزامات نگهداری شامل نگهداری جاری و برآوردی از الزامات نگهداری غیر جاری می‌باشد. در طرح مدیریت دارایی، باید جزئیات تصمیمات جاری در رابطه با نوع تجهیزات و میزان بهره‌برداری منعکس شود. در صورتی که میزان بهره‌برداری‌ها یک تغییر معنی‌داری را نشان دهد، طرح مدیریت دارایی چرخه عمر و هزینه‌ها باید بازنگری شود(هاستینگز، 2010، ص 199).

چرخه عمر و عوامل راهبرد دارایی

راهبرد دارایی، طرح جامعی است که توسط مدیر ارشد سازمان تدوین شده و راهنمای چگونگی دستیابی به اهداف سازمانی است. جامعیت این طرح در فراگیر بودن آن در چرخه عمر دارایی است. یعنی طرح چنان از تفضیلی برخوردار است که از لحظه تصمیم در مورد تحصیل یک دارایی تا کنارگذاری آن را در بر می‌گیرد. هستینگز رابطه بین چرخه عمر و عوامل مرتبط با دارایی به صورت مدل زیر شکل 5 نشان داده است:

مدیریت دارایی یک رویکرد سیستماتیک

مدیریت دارایی فیزیکی دلالت بر این دارد که سیستم یا دارایی برای سازمان با ارزش بوده و قادر به اجرای خدمت خواسته شده در صورت تقاضا برای برآورده شدن اهداف کسب وکار و نیازهای سازمانی می باشد. مدیریت دارایی یک رویکرد سیستماتیک برای دارایی‌های سازمان ایجاد می‌کند تا ضمن تحلیل اقتصادی از طریق هزینه‌یابی چرخه عمر دارایی‌ها از تحصیل تا کنارگذاری، یکپارچگی لازم را جهت دستیابی به عملکرد مطلوب، آمادگی و قابلیت بهره برداری و پایدار را که برای انسجام سیستم انتخاب شده اند، تضمین کند. خصوصیات مدیریت دارایی بر به صرفه بودن عملیات کسب و کار تاثیر گذاشته و بر نتایج موفقیت آمیز چرخه عمر سیستم برای دستیابی به عملکرد بهینه موثر است. مدیریت دارایی، فنونی برای اجتناب از خطا، مقاومت در برابر خرابی و جلوگیری از وقوع خرابی می پردازد. این ویژگیها برای طراحی و پیاده سازی سیستم حیاتی بوده و سازمان را برای تحصیل تجارت بین‌المللی برابر استانداردهای جهانی آماده می‌سازد.

مدیریت دارایی ها

وبینار تحول دیجیتال در نظام نگهداشت و تعمیرات در سه شنبه های دانشی

وبینار تحول دیجیتال در نظام نگهداشت و تعمیرات در سه شنبه های دانشی

پیاده سازی و استقرار فرآیند مدیریت کار بصورت مکانیزه و دریافت و ثبت آنلاین خرابیها و عیوب شبکه توسط مشترکان و ذینفعان

برنامه ویژه دهمین کنفرانس منطقه ای سیرد با حضور اعضای کمیته مداف، خبرگان، مشاوران و توسعه دهندگان نرم افزارهای مدیریت دارایی های فیزیکی و همچنین مدیران عامل شرکت های توزیع نیروی برق سراسر کشور

برنامه ویژه دهمین کنفرانس مدیریت دارایی ها منطقه ای سیرد با حضور اعضای کمیته مداف، خبرگان، مشاوران و توسعه دهندگان نرم افزارهای مدیریت دارایی های فیزیکی و همچنین مدیران عامل شرکت های توزیع نیروی برق سراسر کشور

دهمین کنفرانس منطقه ای سیرد با حضور اعضای کمیته مداف، خبرگان، مشاوران و توسعه دهندگان نرم افزارهای مدیریت دارایی های فیزیکی و

مدیریت دارایی های فیزیکی در دهمین کنفرانس منطقه ای سیرد

مدیریت دارایی های فیزیکی در دهمین کنفرانس منطقه ای سیرد

بعد از پیگیری‌های فراوان و جلسات متعدد، «مدیریت دارایی‌های فیزیکی» به عنوان یکی از موضوعات اصلی محور پنجم کنفرانس سیرد به ریاست

توسعه مدیریت دارایی های فیزیکی در سطح پروژه اتوماسیون

مجری مدیریت دارایی های فیزیکی شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی گفت: پروژه مدیریت دارایی های فیزیکی این شرکت در سطح مگاپروژه

بدون نیاز به هیچ دانش برنامه نویسی، دارایی های فیزیکی خود را به صورت کاملا استاندارد مدیریت کنید.

هدف اصلی این سامانه، ارائه روش ها و فعالیت های طرح ریزی شده ای است که سازمان از طریق آنها دارایی ها، سیستم های دارایی ها و نیز هزینه ها، ریسک ها و عملکرد آنها را در طی چرخه عمر آن دارایی با هدف پیاده سازی برنامه های استراتژیک سازمان به صورت بهینه و پایدار برنامه ریزی و مدیریت می نماید.

با وب پَم دارایی های فیزیکی خود را به آسانی مدیریت کنید.

بررسی ها نشان می دهد سازمان هایی که بر مجموعه ای از اهداف و طرح های سنجش برای بررسی میزان پیشرفت تمرکز می کنند، معمولا به این اهداف دست می یابند. اندازه گیری بر رفتار تاثیر می گذارد و افرادی که عملکردشان اندازه گیری می شود، معمولا عملکرد بهتری ارائه می دهند. هدف ازسنجش عملکرد تاثیرگذاری بر رفتار افراد به شیوه ای است که دستیابی به اهداف سازمانی راتسهیل کند.

مدیریت کار به این معناست که انجام کار درست، به شیوه درست و در زمان درست را تسهیل کنیم. چرخه مدیریت کار، 6 مرحله کلیدی دارد که صرف نظر از نوع صنعت و دارایی و وضعیت کاری، همواره یکسان است.این مراحل شامل: شناسایی، برنامه ریزی، زمان بندی، تخصیص(واگذاری)، اجرا و یادگیری(خاتمه) می باشد.

تنظیمات و ورود اطلاعات مربوط به پيمانکار ، قرارداد ، منطقه عملياتي گروه ، شرح وظايف ، مسئوليت ، ماشين آلات ، کارگران ، کاربران ، گروه اجرايي در این بخش انجام می شود. هدف در مدیریت منابع، رساندن قطعه یدکی به گروه در زمان و مکان مقرر و استفاده بهینه از نیروی انسانی، تجهیزات، ماشین آلات و . می باشد.

تکمیل جداول پایه نظیر دسته بندي ، تجهيزات شبکه ، معايب ، ابزارآلات ، ابزار مورد نياز ، ماشين آلات مورد نياز ، کالا مورد نياز ، کارگر مورد نياز ، شرح عمليات ، عمليات ، فهرست بها ، فهرست بهاي کالا و کالا در این بخش انجام می شود.

تمامی تنظیمات مربوط به ، شرکت ، نوع قرارداد ، تعاريف ، نوع استخدام ، عمليات قابل اجرا در انواع عيب ، کالاي قابل استفاده در انواع عيب ، مدرک تحصيلي ، توانايي گروه اجرايي ، نوع گروه ، نوع ابزار ، نوع شغل ، نوع ماشين ، نوع عمليات ، نوع فهرست بها ، اولويت ، نحوه ثبت گزارش ، مرجع برگشت کالا ، نوع کالاي برگشتي ، نوع کارگر ، واحدها و ناحيه ها در بخش تنظیمات آورده شده است.

مدیریت دارایی ها

عنوان مقاله: بررسی مدیریت دارایی ها و بدهی ها ALM و ارایه مدل های مرتبط با آن در بانک های ایران: مطالعه مروری
شناسه (COI) مقاله: MANAGECONF02_0277
منتشر شده در دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری در سال 1396

اصغر کریمیان - کارشناسی آمار، دانشگاه پیام نور، ایلام، ایران
طیبه حیدرزادی - کارشناسی ارشد اقتصاد ، دانشگاه آزاد ، ایلام، ایران

مدیریت دارایی -بدهی ALM شامل مجموعه ای از ابزارهای مدیریتی طراحی شده جهت مواجهه با ریسک هایی است که مدیریت دارایی ها باعث کاهش سود و کارآیی بانک ها می گردند .در واقع مدیریت دارایی و بدهی دربرگیرنده هزینه های مرتبط با عملکرد وام ها، سپرده ها و مدیریت پرتفولیوی سرمایه گذاری است و فرآیندی ساختاریافته و سیستماتیک به منظورمدیریت ترازنامه بانک بشمار می رود. مدیریت دارایی -بدهی برای همه موسسات بالاخص موسسات مالی و بالاخص بانک ها از اهمیت و جایگاه ویژه ایی برخوردارمی باشد. هدف از این مقاله بررسی روش های مدیریت دارایی و بدهی ها و با توجه به مدل های ارایه شده مرتبط با آن با توجه به مطالعات انجام گرفته تا الان می باشد

بانک، مدیریت دارایی و بدهی، مدل های ارایه شده

برای چاپ کامل صفحه، در گزینه های چاپ Background Graphics را فعال نمایید.

دفتر مرکزی انتشارات بوم سازه (سیویلیکا): تهران، بزرگراه جلال آل احمد، بین خیابان کارگر و بزرگراه چمران، کوچه پروانه، پلاک ۴، ساختمان چمران، طبقه ۴، واحد ۳۱
تلفن: ۸۸۰۰۸۰۴۴ ، ۸۸۳۳۵۴۵۰ ، ۸۸۳۳۵۴۵۱ ، ۸۸۳۳۵۴۵۲ - کد پستی: ۱۴۳۹۹۱۴۱۵۳

مدیریت دارایی ها

نتایج جستجو برای: مدیریت دارایی و بدهی

تعداد نتایج: 803846 فیلتر نتایج به سال:

ارزیابی و انتخاب پیمانکار در پروژه‌های عمرانی با رویکرد مدیریت زنجیره تأمین و بهره‌مندی از روش PROMTHEE

مطالعه مدیریت ریسک تأسیسات آب‌ وفاضلاب با روش تلفیقی AHP و RAMCAP

تحلیل مدیریت دارایی و بدهی با رویکرد تصمیم‌گیری گروهی چندهدفۀ فازی

مدیریت دارایی و بدهی، یکی از مهم‌ترین شاخصه‌های تحلیلی در فرایند برنامه‌ریزی استراتژیکی بلندمدت محسوب می‌شود که تحلیل آن براساس شرایط متلاطم در فضای عدم قطعیت صورت می‌گیرد. با استفاده از این ابزار، مدیران تلاش می‌کنند ارزش حقوق صاحبان سهم را به حداکثر برسانند. این پژوهش، مدیریت دارایی و بدهی را به‌صورت الگویی از برنامه‌ریزی آرمانی در فضای تصمیم‌گیری گروهی فازی تحت شرایط عدم اطمینان بررسی می‌کند.

توسعه مدل ریسک همبستگی دارایی ها(ACR) با رویکرد مدیریت دارایی-بدهی (ALM) با استفاده از مدل VECM

بانک­ها به عنوان اهرم­هایی در سیاست­های کلان اقتصادی از طریق تنظیم و تعدیل نرخ سود بانکی، سیاست­های پولی را به اجرا درآورده و تورم و بیکاری که یکی از مهم­ترین اهداف کلان اقتصادی می­باشد را کنترل می­نماید. یکی از این ابزارها مدیریت دارایی- بدهی می­باشد. از اینرو هدف از انجام این تحقیق توسعه مدل ریسک همبستگی دارایی­ها(ACR) با رویکرد مدیریت دارایی-بدهی(ALM) می­باشد. این تحقیق از لحاظ ماهیت از نوع .

مدیریت دارایی و بدهی در صندوق های بازنشستگی با رویکرد سیستمی در محیط فازی

Since pension funds are among the most important and effective organizations in economic and social environments, it is critical to study their problems ahead. Asset and liability management (ALM) is a useful tool to study pension funds مدیریت دارایی ها and their stakeholders. This paper tries to understand the key factors effecting on ALM and to analyze them using system dynamics. Fuzzy inference engine is als.

نقش مدیریت دارایی، بدهی (ALM) در صنعت بیمه در بهبود پیامدهای اقتصادی کیفیت اطلاعات حسابداری

مدیریت دارایی و بدهی به دنبال یافتن ترکیبی از دارایی‌ها و بدهی‌ها در ترازنامه می‌باشد تا بدان وسیله، خالص ثروت سهامداران را افزایش دهد. نقش مدیریت دارایی و بدهی بیشتر در صنایع مالی و اعتباری و بانک‌ها مورد تحقیق قرار گرفته اما کمتر تحقیقی برای شرکت‌های بیمه‌ای انجام شده است. لذا این تحقیق درصدد آن است که نقش مدیریت دارایی، بدهی در صنعت بیمه پیامدهای اقتصادی کیفیت اطلاعات حسابداری را مورد بررسی .

کارکرد الگوی مدیریت دارایی ـ بدهی بر درک ارتباط بین ریسک و بازده با نقدینگی

در فرهنگ سرمایه‌گذاری، اصل ثابتی وجود دارد مبنی بر این که سرمایه از ریسک و خطر گریزان است و به سوی بازده و سود تمایل دارد. این پژوهش بازده و ریسک را با در نظر گرفتن متغیرهای نقدینگی، و ریسک نقدینگی را مبتنی بر کارکرد الگوی مدیریت دارایی بدهی در بازه زمانی 1397-1392 بررسی می‌کند. پژوهش حاضر از بُعد هدف کاربردی، از بُعد تجزیه و تحلیل از نوع همبستگی سری‌های زمانی است و از بُعد گردآوری اطلاعات از نوع .

طراحی مدل ریاضی برنامه‌ریزی پویای احتمالی مدیریت دارایی/بدهی شرکت‌های بیمه ایران

This paper provides a Stochastic Dynamic Programming (SDP) model for the optimization of Asset/Liability Management (ALM) in Iranian Insurance Companies (IIC). Regarding the legal and the operational constraints, and the characteristic of investment operations in Iran, the proposed SDP model maximizes the most important stockholder oriented objective of the insurance companies (long term wealth.

مدیریت دارایی ها

مدیریت دارایی های فیزیکی (EAM)

نرم افزار IFS یکی از برترین نرم افزارهای حوزه نگهداری و تعمیرات (CMMS) و نیز مدیریت یکپارچه دارایی های سازمانی (EAM) می باشد. IFS راهکارهای مرتبط با نگهداری و تعمیرات و مدیریت دارایی ها را برای هر سازمان متناسب با نیازها و اولویت های آن سازمان به صورت بسته ای از ماژولها و کامپوننتهای مرتبط انتخاب و پیشنهاد می نماید. به عنوان مثال مجموعه ماژولها و کامپوننتهای انتخاب شده در تصویر پایین، مجموعه ای جامع از سیستمهای نگهداری و تعمیرات و مدیریت دارایی ها را برای یک سازمان دارایی محور (Asset intensive) فراهم می نماید. ویژگی بارز بسته EAM نرم افزار IFS عدم تناقض آن با راهکارERP شرکت بوده و سازمان در هر زمان میتواند بسته EAM را به سیستم یکپارچه برنامه ریزی منابع سازمانی ERP ارتقا دهد. این ویژگی ریشه در ساختار ماژولار نرم افزار IFS، قابلیت انعطاف بالای آن و همچنین امکان ایجاد تغییرات لازم و به موقع در واکنش به تغییرات محیطی (Agility) دارد.

مدیریت دارایی،‌ روش و فعالیت‌های طرح‌ریزی شده‌ای است که سازمان از طریق آن، هزینه‌ها، ریسک‌ها و عملکرد دارایی‌های فیزیکی را در طی چرخه عمر دارایی با هدف پیاده سازی برنامه‌های استراتژیک سازمان، برنامه ریزی و مدیریت می‌نماید. مطرح شدن مبحث مدیریت دارایی‌ها منجر به تغییر نگاه سازمان‌ها از مدیریت فنی به نگاه استراتژیک دارایی‌ها و از مدیریت مدیریت دارایی ها جزیره‌ای (CMMS) به مدیریت یکپارچه (EAM) شده و دستاوردهای ویژه‌ای را به همراه داشته است. بسیاری از سازمان‌های ایرانی، جهت پیاده‌سازی و برآورده‌سازی این الزامات، به دنبال یک الگو برای جهت دهی به تلاش‌های خود در زمینه مدیریت دارایی‌های فیزیکی هستند. ما با نرم افزار IFS آماده ایم تا تجربیات و دانش خود را در اختیار شما قرار دهیم.

برای اطلاع از جزییات بیشتر در ارتباط با IFS، اینجا کلیک کنید.

برای اطلاع از استفاده شرکت های ایرانی از نرم افزار IFS، اینجا کلیک کنید.

همچنین ماژول‌های مختلف نرم‌افزار IFS براساس آنچه به عنوان سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات در استاندارد NORSOK اشاره شده است، نیازمندی‌های سیستم مذکور را مطابق تصویر زیر برآورده می نمایند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.