بازار طلای آمریکا


بارقه های امید در بازار طلای جهانی

بازار طلا در روز گذشته (جمعه) و پیش از تعطیلی بازار، زیان های بازار طلای آمریکا شدید خود را از بین برد و در اواسط روز به شدت افزایش یافت.

- دنیای معدن: بازار طلا در روز گذشته (بازار طلای آمریکا جمعه) و پیش از تعطیلی بازار، زیان های شدید خود را از بین برد و در اواسط روز به شدت افزایش یافت.

به گزارش سایت قطره و به نقل ازدنیای معدن، قیمت طلای جهانی پیش از تعطیلی بازار به 1872 دلار و در بازار طلای آمریکا نیز به 1873 دلار رسید.

قیمت هر اونس طلا تا ساعت 10 صبح دیروز به وقت شرقی با 1843 دلار و 90 سنت معامله شد و بهای طلا در بازار معاملات آتی آمریکا نیز با 1844 دلار و 90 سنت معامله شد.

بر اساس گزارش کیتکو، فروش بزرگ در بازار سهام ایالات متحده پس از داغ ترین قرائت شاخص قیمت مصرف کننده در ایالات متحده در بیش از 40 سال گذشته، موجب ترس و وحشت بازار سهام و تقاضای پناهگاه امن برای این فلز گرانبها شد.

قیمت طلا در اوایل روز جمعه به پایین ترین حد سه هفته ای رسید و سپس مسیر خود را معکوس کرد بازار طلای آمریکا و به بالاترین حد چهار هفته ای رسید.

استخدام بازاریاب میدانی نرم افزار حسابداری با حقوق ثابت، پورسانت در تهران
استخدام مهندس صنایع غذایی در شرکت صنایع غذایی موجان در تهران
بازده ماهانه دلار و سکه مثبت شد
10 غول برتر طلا در جهان
رتبه اول توسعه انسانی به کدام کشور رسید؟
اولین رشد قیمت عثمان دمبله در ترنسفرمارکت پس از سه سال
https://cdn.tabnak.ir/files/fa/news/1401/7/1/1575837_545.jpg
https://www.e-estekhdam.com/jobs/image/kxc9tc.jpg
https://static1.ecoiran.com/thumbnail/DHmkHXZISfRV/ZO7xsOVVH5XxVMDqGRZDcW3ZhPQbKp-E1jjj9x2CQwMKChLOZFcRNs6khbYzMS1O28mWJdqyrWiW5bV60ID8QS5WHLeNjqfAXssdrGJN74kAe2O5f-HoiQ,,/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3+%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86.jpg
https://static4.eghtesadnews.com/thumbnail/t0MsrT3Gtyzq/HNXPOu-gYQi9PM1Rxi22rS4Rjq4zgTBTq9c8QJI_KndjkVC3MBhkVR0JnP0RIxxvl8nzXJ4PIP5O-ANjYbVvXIpNqvny7HsIzIgen4Sawcqm2Rwt3ohCvg,,/QKD53J2Zncjt.jpg
https://static1.wikigardi.ir/thumbnail/82qF4lXSenF0/xtd7ZH8D7P-JpGRX0t8jtnn5Kvax-VTPSeArJfizYp6ftOe_6GAr199VTtEWe-NHNw21SXcC4WVgeIT7Z3BJAV4hOluUxRxqEMja-4F82WGOjOSBbPDy4g,,/%D9%87%D8%AA%D9%84+5+%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87+%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A8%D8%A7
https://static2.mahyanews.ir/thumbnail/1AVYWQUxB7ge/x3qqZc84HBVr_P4_3iucyB70Y4e_6pS5Vlvr5jztZeelDt2iKVFk_X2-c1kv6PuzC_ANGicydFKUK13mAwGobKn45HftUjv4xOvZlEtaJz26XO0wMPrqmA,,/5747836.jpg
https://media.tahlilbazaar.بازار طلای آمریکا بازار طلای آمریکا com/d/2022/05/18/4/115445.jpg
https://www.e-estekhdam.com/jobs/image/kol83r.jpg
https://www.e-estekhdam.com/jobs/image/kqp1n3.jpg
https://www.iribnews.ir/files/fa/news/1401/7/1/8567203_969.jpg
http://snn.ir/files/fa/news/1401/7/1/1786222_234.jpg
https://static3.donyayemadan.com/thumbnail/9fIl1ZwIPBJ8/qtdVgnTXuU4R4aRf7m4h45OGbQd8dwCdctI0icr_lkhZ70GXlVlftWNRaiL1eaUHo2f2cJP2j_Rynr9SE3lUU53gJRyst37xAOC7E_gA5kdCgUtjeqrHOw,,/images+%281%29.jpg
https:بازار طلای آمریکا //media.tahlilbazaar.com/d/2021/01/28/4/64924.jpg
https://media.ion.ir/content/modulefile/file/1461440.jpg?width=200&height=100&bgcolor=eee&quality=90&mode=crop&anchor=top
https://media.tahlilbazaar.com/d/2022/09/19/4/129547.jpg
https://media.tahlilbazaar.com/d/2021/03/15/4/71596.jpg
https://media.sedayebourse.ir/d/2020/11/16/4/990684.jpg
https://media.sedayebourse.ir/d/2022/06/08/4/1016985.jpg
https://static1.wikigardi.ir/thumbnail/04n99Eev5zAb/xtd7ZH8D7P-JpGRX0t8jtnn5Kvax-VTPSeArJfizYp6ftOe_6GAr199VTtEWe-NHNw21SXcC4WVgeIT7Z3BJAV4hOluUxRxqX9Zy4HPD8MeOjOSBbPDy4g,,/%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DA%AF+%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9
https://static1.ilna.ir/thumbnail/RmevUzAOmGb6/_CiLgCD_x4m1X4vBXmeYxnwvBKd2o-upCBoRpuXWWQ3xVYIwBtE8SJc5CgG8w1SR1HhaeHPcWe7Z4QQxwQ5aCRdsFTrhUUO0zUrK4mUkOJ8kEG5laJSr-bOqnPFeQ-PyoeiRe30dZ2bmhib2-qukSQ96qHB4I0Vp-Cq3ZGGASJ2ZQ9z3ngKHlp88l3j__OcplKk23rQPm6JiXGwT
https://www.e-estekhdam.com/jobs/image/kl7fy3.jpg
https://www.e-estekhdam.com/jobs/image/ka6u8c.jpg
https://media.tahlilbazaar.com/d/2022/07/13/4/121365.jpg
https://media.tahlilbazaar.com/d/2020/03/03/4/11108.jpg
https://media.sedayebourse.ir/d/2022/06/08/4/1016995.jpg
https://media.sedayebourse.ir/d/2022/07/18/4/1019310.jpg
https://media.sedayebourse.ir/d/2022/02/04/4/1010496.jpg
https://media.sedayebourse.ir/d/2022/09/23/4/1022419.jpg
https://www.iribnews.ir/files/fa/news/1401/7/1/8567129_450.jpg
https://media.hamshahrionline.ir/d/2022/02/22/4/4647695.jpg
https://www.e-estekhdam.com/jobs/image/krvfgs.jpg
https://www.e-estekhdam.com/jobs/image/k2iwrp.jpg
https://www.e-estekhdam.com/jobs/image/knur3p.jpg
https://www.e-estekhdam.com/jobs/image/kksonp.jpg
https://www.e-estekhdam.com/jobs/image/k1kxyz.jpg
https://www.e-estekhdam.com/jobs/image/kw4k2h.jpg
https://www.e-estekhdam.com/jobs/image/kf07ao.jpg
https://www.e-estekhdam.com/jobs/image/kczcf8.jpg
https://www.iribnews.ir/files/fa/news/1401/7/1/8565569_389.jpg
https://www.iribnews.ir/files/fa/news/1401/7/1/8567092_537.jpg
https://www.iribnews.ir/files/fa/news/1401/7/1/8567064_904.jpg
https://media.tahlilbazaar.com/d/2022/04/07/4/111806.jpg
https://static4.donya-e-eqtesad.com/thumbnail/s8ZzmNzRvA1d/CjRxp5qG1cmEWIlhaH818SDXWP2hNFnwfxyAiaICmUsGadYJ8OFNnlSj37wf3nzT_KglO0XoLDej22-b--HhLWynkjodOUWmq7hO-3qA2XBLe02csxIZ5g,,/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3.jpg
https://www.tazenews.com/wp-content/uploads/2021/10/تورم.jpg
https://media.tahlilbazaar.com/d/2021/10/17/4/91647.jpg
https://static0.mahyanews.ir/thumbnail/6SvsUk33te3j/x3qqZc84HBVr_P4_3iucyB70Y4e_6pS5Vlvr5jztZeelDt2iKVFk_X2-c1kv6Puz_9aiqXAMZdeh0XT1269wr7BT3LYv7gagWnFd60pLtgVExqUhxYvRnGw0zmuSc9cF0g2ZeYj4LPs,/5747846.jpg
https://www.e-estekhdam.com/jobs/image/ke4lqk.jpg
https://rahbordemoaser.ir/files/fa/news/1401/7/1/464477_184.jpg
https://media.fardayeeghtesad.com/d/2022/09/23/4/5572.jpg
https://static2.9sobh.news/thumbnail/lyqp93sulYgi/8RoRGERlMG-7CTw_hV3zcGVF7T031JhkPodRZ1CDMZs4W7Z_Ji2vMve6aVaUC9oVR2nNtyEdKH2A6B53UrrhuPTOQkF2VhFb9v3iWrrWko9ICktUFny1xg,,/4735797.jpg
https://nabzebaazaar.com/files/fa/news/1401/7/1/81686_803.jpg
https://static3.ecoiran.com/thumbnail/pdjJLuiS37ha/ZO7xsOVVH5XxVMDqGRZDcW3ZhPQbKp-E1jjj9x2CQwMKChLOZFcRNs6khbYzMS1O28mWJdqyrWiW5bV60ID8QS5WHLeNjqfAWODPXd-HV74Ae2O5f-HoiQ,,/%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87+%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C+%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8
https://static3.afkarnews.com/thumbnail/2mHmq7CWsZH9/avqJ8gmAX9Ct66DbrkgXvOKd4s8B499Y1165GP7Z6zBV9qDsUnJeuOvjrfr-ZlAqRw8NeFFXjbHvsBN-b5Wz-bAMGdU88rhp12SLReUNNiXNPQPLBMzvNg,,/%D9%84%DB%8C%D8%B1+%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87+%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF+
https://www.e-estekhdam.com/jobs/image/k13kur.jpg
https://www.e-estekhdam.com/jobs/image/kn1p7j.jpg
https://www.e-estekhdam.com/jobs/image/ki8zcd.jpg
https://static1.ilna.ir/thumbnail/RmevUzAOmGb6/lJIszr6HaWRziNocTLLHoSL6axvizNfwgwY9MA-QJ4oYNlf21IBCFTHOUPsYxUBwVfoIzA_9bwnrcOXgqu0tOIV-sbCOiEn0w_8pfo-un1u1VaM88dGey_jsi4DQ6Maf/RXsXX6vYSqWj.jpg
https://media.khabaronline.ir/d/2022/09/23/4/5747890.jpg
https://www.iribnews.ir/files/fa/news/1401/7/1/8566975_875.jpg
https://media.tahlilbazaar.com/d/2021/08/11/4/85802.jpg
https://static3.moniban.news/thumbnail/h1UFbUUZ4ViH/9xld6oE83TUBGoqRuwHvKk-my0_Hn7fuLU2bYJgKiVghUEwgujvRgWO4wC_Q4A5skmEuTH_9D_UMmyHQ6AyrBZ8dF9wYM1ufdJhMCbvCeD_z8Q8HneM_6Q,,/5747898.jpg
https://static1.ilna.ir/thumbnail/QkapPeQFaXKp/_CiLgCD_x4m1X4vBXmeYxnwvBKd2o-upCBoRpuXWWQ3xVYIwBtE8SJc5CgG8w1SR1HhaeHPcWe7Z4QQxwQ5aCRdsFTrhUUO0zUrK4mUkOJ8kEG5laJSr-bOqnPFeQ-PyoeiRe30dZ2bmhib2-qukSQ96qHB4I0Vp-Cq3ZGGASJ2ZQ9z3ngKHlp88l3j__OcplKk23rQPm6L3NgZ8
https://static1.ilna.ir/thumbnail/hBHbteW8WnUg/_CiLgCD_x4m1X4vBXmeYxnwvBKd2o-upCBoRpuXWWQ3xVYIwBtE8SJc5CgG8w1SR1HhaeHPcWe7Z4QQxwQ5aCRdsFTrhUUO0zUrK4mUkOJ8kEG5laJSr-bOqnPFeQ-PyoeiRe30dZ2bmhib2-qukSQ96qHB4I0Vp-Cq3ZGGASJ2ZQ9z3ngKHlp88l3j__OcplKk23rQPm6IW0Lp4
https://static1.arshehonline.com/thumbnail/1IS3XIn0a3B7/1I4J6itS3GfnjuSKVDUBD8Rj7MezcnKICMIKkf2pHQvgvl2Kv1SCNx0Zg5zvBiAnmbviojot-KjZ1O6qaWwk30k_UJjfBHozeqFXF3fr7VEmyglHgrCLtQ,,/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86+%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA+%D9%BE%D8%B1%D8%A7%DB%
https://cdn.asriran.com/files/fa/news/1401/7/1/1458618_128.jpg
https://media.hamshahrionline.ir/d/2022/09/23/4/4736069.jpg
https://fa.shafaqna.com/media/2019/04/تورم4-250x167.jpg
https://media.tahlilbazaar.com/d/2020/07/11/4/31515.jpg
https://media.khabaronline.ir/d/2022/09/19/4/5746587.jpg
https://media.tahlilbazaar.com/d/2022/02/19/4/107514.jpg
https://media.tahlilbazaar.com/d/2020/07/08/4/31121.jpg
https://www.iribnews.ir/files/fa/news/1401/7/1/8566901_662.jpg
https://www.iribnews.ir/files/fa/news/1401/7/1/8566907_294.jpg
https://static2.afkarnews.com/thumbnail/iicKDXaQ9cdv/avqJ8gmAX9Ct66DbrkgXvOKd4s8B499Y1165GP7Z6zBV9qDsUnJeuOvjrfr-ZlAqRw8NeFFXjbHvsBN-b5Wz-bAMGdU88rhppJv0rixxiUPNPQPLBMzvNg,,/+%D9%85%D8%B1%D8%BA+%D9%85%D9%86%D8%AC%D9%85%D8%AF+%DB%B4%DB%B0+%D9%87%D8%B2%D8%A
https://static3.wikigardi.ir/thumbnail/e3yOTdkp8SHw/xtd7ZH8D7P-JpGRX0t8jtnn5Kvax-VTPSeArJfizYp6ftOe_6GAr199VTtEWe-NHNw21SXcC4WVgeIT7Z3BJAV4hOluUxRxqmsYjNlKLetGOjOSBbPDy4g,,/%D9%88%D8%A7%D9%85.jpg
https://www.iribnews.ir/files/fa/news/1401/7/1/8566885_144.jpg
https://media.fardayeeghtesad.com/d/2022/08/16/4/2046.jpg
https://www.tazenews.com/wp-content/uploads/2022/09/پیشبینیبورس.png
https://static2.ilna.ir/thumbnail/YsKta2lFeMTl/lJIszr6HaWRziNocTLLHoSL6axvizNfwgwY9MA-QJ4oYNlf21IBCFTHOUPsYxUBwVfoIzA_9bwnrcOXgqu0tOIV-sbCOiEn0w_8pfo-un1u1VaM88dGeyw5WAvPUg5H6/%28589%29.jpg
https://static4.eghtesadnews.com/thumbnail/Aos4nhhL7gK2/HNXPOu-gYQi9PM1Rxi22rS4Rjq4zgTBTq9c8QJI_KndjkVC3MBhkVR0JnP0RIxxvl8nzXJ4PIP5O-ANjYbVvXIpNqvny7HsI-avcsI9NrWym2Rwt3ohCvg,,/N7qCmXte3Pyf.jpg
https://media.ion.ir/content/modulefile/file/1461430.jpg?width=200&height=100&bgcolor=eee&quality=90&mode=crop&anchor=top
https://www.mostaghelonline.com/fa/tiny/news-105615
https://static2.ilna.ir/thumbnail/hBHbteW8WnUg/lJIszr6HaWRziNocTLLHoSL6axvizNfwgwY9MA-QJ4oYNlf21IBCFTHOUPsYxUBwVfoIzA_9bwnrcOXgqu0tOIV-sbCOiEn0w_8pfo-un1u1VaM88dGeyzdhUay4W_a6/%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D9%85%D8%B1%D8%BA.jpg
https://static1.ilna.ir/thumbnail/XfSyWTPxaB5o/lJIszr6HaWRziNocTLLHoSL6axvizNfwgwY9MA-QJ4oYNlf21IBCFTHOUPsYxUBwVfoIzA_9bwnrcOXgqu0tOIV-sbCOiEn0w_8pfo-un1u1VaM88dGey8TPcIGEQ2_I/%DA%A9%D8%B4%D9%85%D8%B4.jpg
https://www.iribnews.ir/files/fa/news/1401/7/1/8566858_455.jpg
https://www.e-estekhdam.com/jobs/image/k1r9yk.jpg
https://www.e-estekhdam.com/jobs/image/kuv376.jpg
https://www.e-estekhdam.com/jobs/image/kvqt4w.jpg
https://www.e-estekhdam.com/jobs/image/kil0wv.jpg
https://www.e-estekhdam.com/jobs/image/k5f8sx.jpg

بارقه های امید در بازار طلای جهانی

همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز ۱۴۰۰/۱۱/۱۷| ادامه روند نزولی دلار آمریکا

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز 1400/11/17| ادامه روند نزولی دلار آمریکا

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، هم‌اکنون در بازار آزاد، قیمت طلای 18عیار هر گرم یک میلیون و 172 هزار تومان، قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید 11 میلیون و 640 هزار تومان و قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح قدیم نیز 11 میلیون و550 هزار تومان است.

در بازار سبزه‌میدان هم‌اکنون، قیمت نیم‌سکه بهار آزادی 6 میلیون و 650 هزار تومان، ربع سکه بهار آزادی 3 میلیون و 680 هزار تومان و سکه یک‌گرمی 2 میلیون و 280 هزار تومان تعیین شده است و به فروش می‌رسد.

قیمت طلای 24عیار در هر گرم یک میلیون و 564 هزار تومان و هر مثقال طلا، 5 میلیون و 78 هزار تومان ارزش‌گذاری شده است.

علاوه بر این، در صرافی‌های بانکی قیمت فروش دلار 25 هزار و 114 تومان و قیمت خرید دلار از مردم 24 هزار و 864 تومان تعیین شده است. قیمت فروش یورو نیز معادل 28 هزار و 652 تومان و قیمت خرید یورو نیز 28 هزار و 367 هزار اعلام شده است.

در بازار آزاد نیز شاهد ادامه روند نزولی ارزها هستیم به طوری که هر دلار آمریکا هم اکنون در برابر 26 هزار و 160 تومان معامله می شود. ارزش درهم امارات نیز به 7 هزار و 150 تومان کاهش یافته است.

پیام آمریکا به بازار دلار ایران /پیش بینی قیمت دلار

اخبار طلای منتخب

به گزارش اقتصادنیوز ؛ قیمت دلار دیروز به دنبال اخبار برجام وارد کانال 30 هزار تومان شد . هر عدد اسکناس آمریکایی عصر دیروز بازار طلای آمریکا در محدوده 30 هزار و 120 تومان معامله شد. این قیمت نسبت به روز دوشنبه تقریبا 350 تومان افزایش را نشان می دهد .

هیجان دلار در بازار شبانه فروکش کرد

در معاملات پشت خطی دیشب از هیجان بازیگران ارزی کاسته شد و نرخ دلار نوسان کمی را ثبت کرد. عده ای از فعالان ارزی با توجه به نوسان محدود دلار در بازار شبانه معتقد بودند احتمالا در روز چهارشنبه خبری از فعالیت جدی خریداران نخواهد بود. این دسته از فعالان حتی باور دارند که دلار به زیر مرز ۳۰ بازار طلای آمریکا هزار تومانی بازخواهد گشت.

پیام آمریکا به بازار دلار ایران

اما از طرفی دیگر برخی از فعالان بازار معتقدند که نرخ دلار تحت تاثیر اخبار منفی برجامی پتانسیل رشد دارد . کارین جین پیر، سخنگوی کاخ‌ سفید گفت اگر ایران آماده پایبندی به توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ باشد ما هم آماده انجام همان کار هستیم. کماکان اختلاف هایی با ایران وجود دارد و بایدن هرگز توافقی را که در راستای منافع آمریکا نباشد،‌ با ایران امضا نخواهد کرد.

از طرفی دیگر معاون ند پرایس سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در آخرین اظهار نظر خود درباره برجام گفت: پاسخ ایران ما را در فضایی قرار نداد که توافق را انجام دهیم.ما اعلام کرده‌ایم که شکاف‌ها و اختلافات باقی مانده است؛ از پاسخ ایران روشن است که این شکاف‌ها و اختلافات همچنان بر سر جای بازار طلای آمریکا خود است.

دیروز هم تعدادی از خبرگزاری ها به نقل از یک منبع دیپلماتیک اروپایی گزارش دادند که به علت پاسخ منفی ایران، توافق هسته‌ای تا

پیش از انتخابات میان‌ دوره‌ای آمریکا انجام نخواهد شد.

به نظر می رسد بعضی از معامله گران تلاش کردند با برجسته کردن همین خبر،‌ جو افزایشی را در بازار تقویت کنند، دلیلی که می تواند فعالیت بازیگران ارزی در روز چهارشنبه را نیز تحت تاثیر قرار دهد.

افزایش نرخ طلای جهانی در آستانه اعلام تصمیم بانک مرکزی آمریکا

افزایش نرخ طلای جهانی در آستانه اعلام تصمیم بانک مرکزی آمریکا

طلا در معاملات روز چهارشنبه بازار جهانی که معامله گران و سرمایه‌گذاران منتظر نتیجه نشست دو روزه بانک مرکزی آمریکا بودند،اندکی افزایش یافت.

به گزارش ایسکانیوز، هر اونس طلا برای تحویل فوری در معاملات روز جاری بازار سنگاپور ۰.۳ درصد افزایش یافت و به ۱۲۶۹.۴۵ دلار رسید. بهای معاملات این بازار روز سه شنبه به ۱۲۵۹.۱۶ دلار افت کرده بود که پایین‌ترین قیمت در حدود دو هفته گذشته بود.

در بازار نیویورک، هر اونس طلا برای تحویل در اوت ۰.۲ درصد افزایش یافت و به ۱۲۷۱.۴۰ دلار رسید. بهای معاملات این بازار روز گذشته با ۳۰ سنت کاهش، در ۱۲۶۸.۶۰ دلار بسته شده بود.

قرار است بانک مرکزی آمریکا بیانیه پایانی نشست سیاست پولی را در بعد از ظهر چهارشنبه منتشر کند و نیم ساعت پس از آن، جانت یلن رییس بانک مرکزی آمریکا یک کنفرانس مطبوعاتی برگزار خواهد کرد.

نرخ‌های بهره بالاتر از دلار پشتیبانی کرده و کالاهایی مانند طلا که به این ارز قیمت گذاری می‌شوند را برای دارندگان سایر واحدهای ارزی گران‌ تر می‌کند.

به گفته مارک تو، مدیر تحقیقات در گروه مالی وینگ فانگ در هنگ کنگ، اکثر سرمایه‌گذاران و معامله‌گران احتمال افزایش نرخ‌های بهره در ژوئن را لحاظ کردند. آنچه که واقعا اهمیت دارد تصمیم بانک مرکزی درباره در مورد افزایش بیشتر نرخ‌های بهره است.

انتظار می‌رود بانک مرکزی آمریکا در این نشست، نرخ‌های بهره را افزایش دهد، اما بازارهای مالی در حال حاضر به این موضوع متمرکز شده‌اند که آیا بانک مرکزی اقتصاد آمریکا را به حد کافی قوی می‌داند تا به افزایش بیشتر نرخ‌های بهره تا پایان سال ۲۰۱۷ اقدام کند.

به گفته جفری هالی، تحلیلگر ارشد بازار در شرکت OANDA، پس از این که ریسک‌های ژئوپلتیکی طی هفته گذشته فروکش کردند، طلا تحت تاثیر افزایش یا کاهش قیمت دلار آمریکا قرار خواهد داشت.

در بازارهای مالی، دلار آمریکا تقریبا ثابت ماند در حالی که بازارهای سهام آسیا در معاملات چهارشنبه که سرمایه گذاران منتظر شفافیت بیشتری درباره روند سیاست پولی آینده بانک مرکزی آمریکا بودند، عملکرد متفاوتی داشتند.

در بازار سایر فلزات ارزشمند، هر اونس نقره برای تحویل فوری با ۰.۱ درصد افزایش، به ۱۶.۸۸ دلار رسید. بهای معاملات این فلز روز سه شنبه به ۱۶.۶۸ دلار صعود کرده بود که پایین‌ترین قیمت در بیش از سه هفته گذشته بود. هر اونس پلاتین برای تحویل فوری ۰.۴ درصد افزایش یافت و به ۹۲۷.۸۵ دلار رسید و هر اونس پالادیوم برای تحویل فوری با ۰.۶ درصد کاهش، ۸۷۶.۹۵ دلار معامله شد.

ابهامات سیاسی آمریکا طلای جهانی را افزایش داد

طلا تحت تاثیر ابهامات سیاسی که در آمریکا پس از اخراج رییس اف‌بی‌آی به وجود آمده و کاهش دلار و بازارهای سهام را بدنبال داشته است، روز جمعه برای سومین روز متوالی افزایش یافت.

ورود طلای خام به کشور بدون محدودیت امکانپذیر است‌

طلا تحت تاثیر ابهامات سیاسی که در آمریکا پس از اخراج رییس اف‌بی‌آی به وجود آمده و کاهش دلار و بازارهای سهام را بدنبال داشته است، روز جمعه برای سومین روز متوالی افزایش یافت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول، هر اونس طلا برای تحویل فوری در معاملات روز جاری بازار سنگاپور ۰.۲ درصد افزایش یافت و به ۱۲۲۶.۷۱ دلار رسید. بهای معاملات این بازار روز پنج شنبه ۰.۵ درصد افزایش یافت که بزرگترین افزایش قیمت یک روزه در یک ماه اخیر بود.

طلا اوایل هفته جاری به ۱۲۱۳.۸۱ دلار سقوط کرده بود که پایین‌ترین قیمت در دو ماه گذشته بود.

در بازار نیویورک، هر اونس طلا برای تحویل در ژوئن ۰.۲ درصد رشد کرد و به ۱۲۲۶.۶۰ دلار رسید. بهای معاملات این بازار روز پنج ‌شنبه با ۵.۳۰ دلار افزایش، در ۱۲۲۴.۲۰ دلار بسته شده بود.

دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا جیمز کومی، رییس اف‌بی‌آی را به دلیل عملکردش در تحقیقات پیرامون ایمیل‌های هیلاری کلینتون اخراج کرد اما منتقدان ترامپ علت اخراج کومی را ادامه تحقیقات وی درباره مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا عنوان کرده اند. در پی این رویداد به دلیل نگرانی‌ها نسبت به تاثیر منفی اخراج کومی بر اجرای برنامه‌های اصلاحات مالیاتی ترامپ، ریسک‌گریزی افزایش یافت و بر بازارهای سهام آمریکا و ارزش دلار تاثیر منفی گذاشت.

به گفته بارناباس گان، تحلیلگر بانک OCBC در سنگاپور، هر آنچه ترامپ اظهار می‌گوید، اهمیت دارد و بر بازارها تاثیر می‌گذارد و ممکن است بر قیمت طلا در کوتاه مدت تاثیرگذار باشد. اما در نیمه دوم سال، قیمت طلا تحت تاثیر حرکت قیمت دلار و وضعیت نرخ‌های بهره قرار خواهد داشت. انتظار می‌رود نرخهای بهره آمریکا دو دور دیگر در سال ۲۰۱۸ افزایش پیدا کند که برای طلا منفی خواهد بود.

آماری که روز پنج شنبه منتشر شد، نشان داد شمار متقاضیان دریافت مزایای بیکاری در آمریکا هفته گذشته کاهش غیرمنتظره ای داشته است. از سوی دیگر قیمت‌های تولیدکننده بیش از حد انتظار تحلیلگران در ماه گذشته افزایش داشت. آمار مذکور منعکس کننده بهبود بازار کار و رشد تورم هستند و ممکن است بانک مرکزی آمریکا را برای افزایش سریع‌تر نرخ‌های بهره ترغیب کند.

طلا به افزایش نرخ‌های بهره آمریکا فوق العاده حساس است زیرا نرخ‌های بهره بالاتر به تقاضا برای این فلز ارزشمند که سوددهی ندارد، لطمه می‌زند و در مقابل، از ارزش دلار پشتیبانی می‌کند.

طبق آمار شرکت CME، معاملات صندوق فدرال نشان می‌دهد بازارها احتمال تصویب افزایش نرخ‌های بهره در نشست بازار طلای آمریکا ماه آینده بانک مرکزی آمریکا را حدود ۹۰ درصد برآورد می‌کنند.

شاخص دلار آمریکا در برابر سبدی از شش ارز بزرگ ۰.۱ درصد اُفت کرد و در ۹۹.۵۷۰ واحد ایستاد.

به گفته ادوارد مایر، تحلیلگر شرکت INTL FCStone، اگرچه قیمت طلا در چند روز گذشته تثبیت شده اما معامله‌گران همچنان محتاط مانده‌اند.

در بازار سایر فلزات ارزشمند، هر اونس نقره برای تحویل فوری ۰.۳ درصد کاهش یافت و به ۱۶.۳۹ دلار رسید. هر اونس پلاتین برای تحویل فوری ۰.۱ درصد افزایش یافت و بازار طلای آمریکا بازار طلای آمریکا به ۹۱۵.۲۵ دلار رسید. هر اونس پالادیوم برای تحویل فوری ۰.۳ درصد افزایش یافت و ۸۰۳.۷۰ دلار معامله شد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.