شاخص پایی بازویی


نتایج شاخص پائی- بازویی در بیماران حوادث ترومبوتیک عروق مغزی

مقدمه :مطالعات قبلی نشان می دهد که شاخص پایی - بازوئی کمتر از 0/9 احتمال ابتلا به بیماریهای ایسکمیک قلب را 2 برابر، خطر ابتلا به حمله ایسکمی
گذرای مغزی را 4 برابر و احتمال تنگی کاروتید و پوبلیتئال بدون علائم را 1/5 برابر افزایش می دهد. مقادیر شاخص پایی - بازوئی کمتر از 0/9 با آترواسکلروز
منتشر در ارتباط است. هدف از این مطالعه بررسی یافته های شاخص پایی - بازوئی در بیماران مبتلا به بیماری عروق مغزی است.
روش کار: این مطالعه توصیفی – مقطعی در سال 1381 – 1380 بر روی 98 بیمار که به علت حوادث ترمبوتیک عروق مغزی در بیمارستان شهید صدوقی یزد
بستری شده بودند اجرا شده است. درکلیه بیماران شاخص پائی – بازویی اندازه گیری شد. اطلاعات فردی، یافته های بیماری، نتایج آزمایشگاهی و سی تی اسکن
و نتایج حاصله با استفاده از آمار توصیفی و جداول توزیع فراوانی و آزمون های کای دو و تی پردازش شد.
نتایج: افراد مورد بررسی شامل 44 مرد و 54 زن با میانگین سنی 73/1 + 1/5 سال بودند. میزان کلی شاخص پایی - بازوئی کمتر از 15 ،0/9% بود. 12/5% افراد
بیشتر از 65 سال و 3/1% افراد پائین تر از 65 سال شاخص پایی - بازویی کمتر از0/9 داشتند. اختلاف بین شاخص پایی – بازویی کمتر از 0/9 در افرادی که سابقه
ابتلا به دیابت، فشار خون و سابقه مصرف دخانیات و بیماری ایسکمیک قلب داشتند بیشتر دیده شد (p= 0/7). این اختلاف معنی دار نبود. در بیمارانی که
هیپرلیپیدمی را ذکرمی کردند به صورت معنی داری با شاخص پایی - بازویی کمتر از 0/9 همراه بوده است.
نتیجـه گیری: بین شاخص پایی - بازویی و عوامل خطر و سن و جنس رابطه معنی داری مشاهده نشد ولی با توجه به کم بودن تعداد نمونه در مطالعه حاضر
پیشنهاد می شود مطالعه ای با تعداد شاخص پایی بازویی نمونه های بیشتر انجام شود.

کلیدواژه‌ها

 • بیماری عروق محیطی
 • شاخص پایی بازویی
 • حوادث ترومبوتیک عروق مغزی

عنوان مقاله [English]

Ankle / Brachial Indexin Thrombotic Cerebrovascular Disease Patients

نویسندگان [English]

 • M Rafiee 1
 • M.H Eslami 2
 • M Aflatonian 3
 • S.M Namayandeh 3
 • S.M Sadr Bafghi 1

ntroduction: Previous studies showed that Ankle Brachial Index (ABI) score less than 0.9 increases probability of ischemic heart disease up to 2 times, risk of TIA/ stroke to quadruple, and asymptomatic carotid and popliteal artery stenosis to one and half fold. ABI Material and Methods: This cross-sectional descriptive study was done on 98 patients with thrombotic cerebrovascular accident in Yazd Shahid Sadughi Hospital, between February 2001 and February 2002. A questionnaire including demographic, clinical, and paraclinical data was completed and results were analyzed using descriptive statistics and frequency distribution شاخص پایی بازویی tables.
Results: Forty four percent of the patients were men. Mean age was 73/1 + 1/5. ABIConclusion:ABI0.07). Because of lack of samples in the present study, authors suggest a study with a larger sample group.

شاخص پایی بازویی (ABI) چیست و چه کاربردی دارد؟

آزمایش شاخص پایی بازویی (ABI) روشی سریع و غیر تهاجمی برای بررسی وجود بیماری‌های عروق محیطی (PAD) است.

بیماری‌های عروق محیطی یکی از بیماری‌هایی است که شیوع آن پس از ۵۰ سالگی افزایش می‌یابد و گاهی در صورت عدم تشخیص و درمان خطرات جدی را برای فرد در پی دارد. می‌دانیم که برای تشخیص یک بیماری باید ابزاری برای تشخیص در دست داشته باشیم. هر چه این ابزار تشخیصی راحت‌تر و کم هزینه‌تر و قابل دسترس‌تر باشد، بهتر است. آیا ابزاری با مزیت‌های ذکر شده برای تشخیص بیماری عروق محیطی وجود دارد؟ تست ABI یا شاخص پایی بازویی تستی ارزان و قابل دسترس است که برای این منظور انجام می‌شود. در این مقاله به بررسی بیشتر روش انجام و خطرات این روش می‌پردازیم. با ما همراه باشید.

شاخص مچ پایی بازویی چیست؟

آزمایش شاخص پایی بازویی (ABI) روشی سریع و غیر تهاجمی برای بررسی وجود بیماری‌های عروق محیطی (PAD) است. این بیماری زمانی رخ می‌دهد که شریان‌های نازک شده باعث کاهش جریان خون به اندام‌های فرد شوند. PAD می‌تواند باعث درد پا هنگام راه رفتن شده و خطر حمله قلبی و سکته مغزی را نیز افزایش دهد.

تست ABI مچ پایی بازوی فشار خون مچ پا و بازوی بیمار را اندازه گرفته و با هم مقایسه می‌کند. پایین بودن عدد این شاخص ممکن است نشان دهنده باریک شدن و تنگی یا انسداد عروق پا باشد.

فرد ممکن است آزمایش اندکس پایی بازویی را قبل از پیاده روی روی تردمیل و یا بلافاصله پس از آن انجام دهد. تست شاخص تمرینی مچ پایی بازویی نیز می‌تواند شدت تنگی عروق را در هنگام راه رفتن ارزیابی کند.

علت اندازه گیری شاخص پایی بازویی

آزمایش شاخص مچ پایی بازویی به منظور بررسی بیماری عروق محیطی در بیمار انجام می‌شود. در این بیماری با تنگ شدن شریان‌ها، جریان خون کاهش می‌یابد که معمولاً در پاهای بیمار تشخیص داده می‌شود. تحقیقات نشان می‌دهد که PAD در حدود ۱۰ درصد از افراد بالای ۵۵ سال دیده می‌شود.

اگر فردی هنگام راه رفتن از درد پا شکایت داشته یا عوامل خطر بروز بیماری عروق محیطی در او وجود داشته باشد، ممکن است پزشک انجام تست ABI را توصیه نماید. از عوامل خطر می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • مصرف دخانیات
 • دیابت
 • بالا بودن فشار خون
 • محدود شدن جریان خون (وجود آترواسکلروز) در سایر بخش‌های بدن

علائم بیماری عروق محیطی

علامت اصلی‌ای که ممکن است فرد متوجه آن شود، درد پاها هنگام راه رفتن یا بالا رفتن از پله‌ها است. همچنین ممکن است احساس سنگینی، بی حسی یا ضعف نیز همراه با درد دیده شود.

بروز علائم زیر نیز محتمل است:

  یا موهای کمتر روی پاها نسبت به حالت طبیعی
 • احساس سردتر بودن یکی از پاها
 • کم رنگ بودن یا آبی رنگ بودن پوست
 • وجود زخم‌هایی در انگشتان پا، کف پا و خود پاها که با سرعت عادی بهبود نمی‌یابند
 • رشد آهسته‌تر ناخن‌های پا نسبت به قبل که بیشتر در مردان دیابتی بروز می‌یابد

خطرات اندازه گیری اندکس پایی بازویی

ممکن است باد کردن کاف فشار خون روی بازو و مچ پا ناراحتی جزئی را در فرد ایجاد کند. اما این ناراحتی موقتی بوده و با آزاد شدن هوای کاف برطرف خواهد شد.

در صورتی که فرد از درد شدید پا رنج ببرد، پزشک ممکن است انجام تست‌های تصویربرداری متفاوتی را از عروق پا درخواست کند.

آمادگی‌های لازم برای انجام تست ABI

برای اندازه گیری اندکس مچ پایی بازوی نیاز به آمادگی خاصی نیست. این آزمایش بدون درد بوده و مشابه اندازه گیری فشار خون در ویزیت‌های روتین پزشکی است. ممکن است بیمار تمایل داشته باشد که برای راحتی کار تکنسین، لباس راخت و گشادی را بپوشد تا کاف به راحتی روی مچ پا و بازوی فرد قرار داده شود.

در طول اندازه گیری شاخص مچ پایی بازویی چه انتظاری می‌رود

در طول تست

احتمالاً از فرد خواسته شود که به مدت ۵ تا ۳۰ دقیقه پیش از آزمایش استراحت کند.

به طور معمول، بیمار روی میز به پشت دراز می‌کشد و تکنسین با استفاده از کاف و دستگاه سونوگرافی دستی که بر روی پوست قرار داده می‌شود، فشار خون از هر دو بازو و از هر دو مچ پا اندازه گیری می‌کند. دستگاه از امواج صوتی برای تولید تصاویر استفاده کرده و اجازه می‌دهد تا هنگام خارج شدن باد کاف، نبض بیمار شنیده شود.

بعد از اندازه گیری

اندازه گیری شاخص پایی بازویی تنها باید چند دقیقه طول می‌کشد و پس از آن نیازی به رعایت نکات احتیاطی خاصی نیست. پزشک در مورد نتیجه آزمایش نیز با فرد صحبت خواهد کرد.

نتایج تست

پزشک از فشار خون محاسبه شده در بازوها و مچ پا برای به دست آوردن شاخص مچ پایی بازوی استفاده می‌کند.

براساس نتیجه‌ای که پزشک محاسبه می‌کند، اندکس پایی بازویی می‌تواند نشان دهنده یکی از موارد زیر باشد:

 • بدون انسداد (۱.۰ تا ۱.۴). این عدد نشان می‌دهد که احتمالاً فرد PAD ندارد. اما اگر علائم بیماری عروق محیطی دیده شود، پزشک ممکن است تست شاخص تمرینی پایی بازوی را درخواست کند.
 • انسداد مرزی (۰.۹۱ تا ۰.۹۹). این عدد نشانگر مرزی بودن شرایط بیمار است. پزشک ممکن است انجام آزمایش اندکس تمرینی مچ پایی بازویی را به فرد توصیه کند.
 • PAD (کمتر از ۰.۹۰). عددی در این محدوده غیر طبیعی تلقی شده و مطرح کننده PAD است. پزشک ممکن است انجام آزمایش‌های بیشتر مانند سونوگرافی یا آنژیوگرافی را به منظور بررسی شریان‌های پاهای بیمار توصیه کند.

اگر بیمار به دیابت شدید مبتلا باشد یا انسداد ملاحظه‌ای ملاحظه شود، ممکن است پزشک برای بررسی دقیق‌تر به فشار خون انگشتان بزرگ پا نیاز داشته باشد.

بسته به شدت انسداد، پزشک ممکن است موارد تغییر در سبک زندگی، دارو درمانی یا جراحی برای درمان PAD را توصیه کند.

دانلود مقالات ISI درباره شاخص پایی بازویی، آنکل براشیال ایندکس + ترجمه فارسی

شاخص پایی بازویی یا آنکل براشیال ایندکس Ankle brachial index به اختصار ABI یک تست سریع و غیرتهاجمی است برای تشخیص اولیه بیماری عروق محیطی است. تست غیرتهاجمی در پزشکی به این معنی است که مانند جراحی‌ها یا آنژیوگرافی، از پوست بدن عبور نمی‌شود و با بافت‌های داخلی بدن هیچ تماسی ایجاد نشده و تست به‌صورت ساده فقط از روی بدن انجام می‌شود، مانند عکس‌ برداری‌های ساده رادیوگرافی. معاینه ابتدایی چنین بیمارانی معمولا شامل لمس نبض‌های محیطی است. با این حال، از آنجا که در توانایی معاینه‌کنندگان برای لمس نبض‌های پا ثبات وجود ندارد، این روش ممکن است غیرقابل اعتماد باشد. گاهی امکان لمس نبض‌های پا در یک فرد سالم وجود ندارد. برای مثال،‌ هنگامی که فقدان مادرزادی نبض‌های پشت‌پایی یا تیبیال خلفی وجود دارد. طبق تعریف، بیماران دارای ABI مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی شاخص پایی بازویی شاخص پایی بازویی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.

مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.

Keywords: شاخص پایی بازویی، آنکل براشیال ایندکس; Restless legs syndrome; Ankle-brachial index; Peripheral arterial disease; Cardiovascular risk; Risk factor; General population;

Keywords: شاخص پایی بازویی، آنکل براشیال ایندکس; Fetuin-a; Peripheral arterial disease; Lower extremity arterial calcification; Ankle-brachial index; Diabetes mellitus;

Keywords: شاخص پایی بازویی، آنکل براشیال ایندکس; Coronary artery calcification; Telomeres; Coronary heart disease; Stroke; Mortality; Ankle-brachial index;

Keywords: شاخص پایی بازویی، آنکل براشیال ایندکس; Arterial stiffness; Cognitive impairment; Ankle-brachial index; Pulse-wave velocity;

Keywords: شاخص پایی بازویی، آنکل براشیال ایندکس; drug-coated balloon; femoropopliteal artery; in-stent restenosis; paclitaxel; peripheral artery disease; ABI; ankle-brachial index; CD; clinically driven; DCB; drug-coated balloon; DES; drug-eluting stent(s); DUS; duplex ultrasonography; ISR; in-stent res

Keywords: شاخص پایی بازویی، آنکل براشیال ایندکس; ABI; ankle-brachial index; PAD; peripheral artery disease; PSV; peak systolic velocity; PVR; pulse volume recording; TBI; toe brachial index;

Keywords: شاخص پایی بازویی، آنکل براشیال ایندکس; BMI; body-mass شاخص پایی بازویی index; FMD; flow-mediated dilatation; baPWV; brachial-ankle pulse wave velocity; ABI; ankle-brachial index; Spirituality; Alternative and complementary medicine; Stress; Flow-mediated dilatation; Arterial stiffness;

Keywords: شاخص پایی بازویی، آنکل براشیال ایندکس; Ankle-Brachial Index; Carotid Artery Plaque; Erectile Dysfunction; Intima-Media Thickness

Keywords: شاخص پایی بازویی، آنکل براشیال ایندکس; ABI; ankle-brachial index; ccDSA; color-coded digital subtraction angiography; CFA; common femoral artery; DP; dorsalis pedis; DSA; digital subtraction angiography; FOV; field of view; PAD; peripheral arterial disease; PTA; percutaneous transluminal angio

Keywords: شاخص پایی بازویی، آنکل براشیال ایندکس; Dementia; Alzheimer's disease; Blood pressure; Interarm differences in systolic blood pressure; Cerebrovascular disease; Atherosclerosis; Peripheral vascular disease; Ankle-brachial index; ABI; Magnetic resonance imaging; Framingham Heart Study;

Keywords: شاخص پایی بازویی، آنکل براشیال ایندکس; Periodontitis; Subclinical atherosclerosis; Intima-media thickness; Peripheral arterial disease; Ankle-brachial index; Epidemiology;

Keywords: شاخص پایی بازویی، آنکل براشیال ایندکس; ABI; ankle-brachial index; CI; confidence interval; CKD; chronic kidney disease; CLI; critical limb ischemia; GFR; glomerular filtration rate; HR; hazard ratio; MALE; major adverse limb event; MALE + POD; major adverse limb events and postoperative death;

Keywords: شاخص پایی بازویی، آنکل براشیال ایندکس; Hypertension; Middle-aged men; Cardiovascular risk; Ankle-brachial index; Asymptomatic patientsHipertensión arterial; Varones de mediana edad; Riesgo cardiovascular; Índice tobillo-brazo; Pacientes asintomáticos

Keywords: شاخص پایی بازویی، آنکل براشیال ایندکس; Hipertensión arterial; Varones de mediana edad; Riesgo cardiovascular; Índice tobillo-brazo; Pacientes asintomáticosHypertension; Middle-aged men; Cardiovascular risk; Ankle-brachial index; Asymptomatic patients

Keywords: شاخص پایی بازویی، آنکل براشیال ایندکس; Ankle-brachial index; Atrial fibrillation; Heart rate

Keywords: شاخص پایی بازویی، آنکل براشیال ایندکس; Estimated glomerular filtration rate; Peripheral arterial disease; Chronic kidney disease; Ankle-brachial index

Keywords: شاخص پایی بازویی، آنکل براشیال ایندکس; Aged; Chronic obstructive pulmonary disease; Ankle-brachial index; Brachial-ankle pulse wave velocity; Force expiratory volume in 1 s;

Keywords: شاخص پایی بازویی، آنکل براشیال ایندکس; Diabetic foot; Toe-brachial index; Ankle-brachial index; Peripheral arterial disease

Keywords: شاخص پایی بازویی، آنکل براشیال ایندکس; ABI; ankle-brachial index; CAD; coronary artery disease; NRI; net reclassification improvement; PAD; peripheral artery disease; WIQ; Walking Impairment Questionnaire;

Keywords: شاخص پایی بازویی، آنکل براشیال ایندکس; all-cause mortality; exercise ankle-brachial index; lower extremity revascularization; peripheral artery disease; prognosis; ABI; ankle-brachial index; ACC; American College of Cardiology; AE; abnormal post-exercise; AHA; American Heart Association; AR; a

Keywords: شاخص پایی بازویی، آنکل براشیال ایندکس; ABI; ankle-brachial index; AFS; amputation-free survival; CI; confidence interval; CLI; critical limb ischemia; DES; drug-eluting stent; DSA; digital subtraction angiography; HR; hazard ratio; PAD; peripheral arterial disease; TLR; target limb repeat inte

Keywords: شاخص پایی بازویی، آنکل براشیال ایندکس; Fibrosis; Peripheral artery disease; Atherosclerosis; ABI; ankle-brachial index; CHS; Cardiovascular Health Study; FMD; flow-mediated vasodilation; IMT; intima-media thickness; PAD; peripheral artery disease; PIIINP; procollagen type III N-terminal propep

Keywords: شاخص پایی بازویی، آنکل براشیال ایندکس; Cognitive function; ankle-brachial index; peripheral artery disease; dementia;

Keywords: شاخص پایی بازویی، آنکل براشیال ایندکس; Peripheral arterial disease; Intermittent claudication; Supervised exercise therapy; Cilostazol; Pentoxifylline; Atherosclerotic risk factors; Ankle-brachial index;

Keywords: شاخص پایی بازویی، آنکل براشیال ایندکس; Atherosclerotic events; Ankle-brachial index; Brachial-ankle pulse wave velocity; Peripheral arterial disease; Renal transplantation

Keywords: شاخص پایی بازویی، آنکل براشیال ایندکس; Acute ischemic stroke; ankle-brachial index; atherosclerosis; neurologic deterioration; progressive stroke;

Keywords: شاخص پایی بازویی، آنکل براشیال ایندکس; Ankle-brachial index; Toe-brachial index; Linear mixed model;

Keywords: شاخص پایی بازویی، آنکل براشیال ایندکس; Impedance plethysmography; Ankle-brachial index; Peripheral arterial disease

Keywords: شاخص پایی بازویی، آنکل براشیال ایندکس; ABI; ankle-brachial index; IMS; iliac morphology score; OR; odds ratio; TEVAR; thoracic endovascular aortic repair; 3-D; 3-dimensional; 26.1; 26.1.3; 26; 33;

Keywords: شاخص پایی بازویی، آنکل براشیال ایندکس; Brachial-ankle pulse wave velocity; Ankle-brachial index; Brachial pre-ejection period to brachial ejection time ratio; Left ventricular mass index; Left ventricular hypertrophy;

Keywords: شاخص پایی بازویی، آنکل براشیال ایندکس; Diabetes mellitus; Mortality; Peripheral artery disease; Ankle-brachial index;

Keywords: شاخص پایی بازویی، آنکل براشیال ایندکس; Fibroblast growth factor; Peripheral artery disease; Ankle-brachial index; Chronic kidney disease; Cardiovascular disease;

Keywords: شاخص پایی بازویی، آنکل براشیال ایندکس; Cohort study; Biomarkers; Intima-media thickness; Oxidation; Atherosclerosis; Ankle-brachial index;

Keywords: شاخص پایی بازویی، آنکل براشیال ایندکس; Ankle-brachial index; Peripheral arterial disease; Coronary diseaseÍndice tobillo-brazo; Enfermedad arterial periférica; Enfermedad coronaria

Keywords: شاخص پایی بازویی، آنکل براشیال ایندکس; ABI; ankle-brachial index; CDT; catheter-directed thrombolysis; CI; confidence interval; OR; odds ratio; SSDI; Social Security Death Index; UAT; ultrasound-accelerated thrombolysis;

Keywords: شاخص پایی بازویی، آنکل براشیال ایندکس; ABI; ankle-brachial index; ACC; American College of Cardiology; AHA; American Heart Association; aPWV; aortic pulse wave velocity; ASCVD; atherosclerotic cardiovascular disease; ATP-III; Adult Treatment Panel III; CAC; coronary artery calcium; CCA; common

Keywords: شاخص پایی بازویی، آنکل براشیال ایندکس; LEAD; lower extremity arterial disease; ABI; ankle-brachial index; VAS; visual analog scale; ASBP; ankle systolic blood pressure; BSBP; brachial systolic blood pressure; Spa; Type II diabetes; Lower extremity arterial disease; Stenosis; Hemodynamics; Foot

Keywords: شاخص پایی بازویی، آنکل براشیال ایندکس; Legumes; Peripheral artery disease; Ankle-brachial index; Cholesterol; Acylcarnitine;

Keywords: شاخص پایی بازویی، آنکل براشیال ایندکس; Hypertension in pregnancy; Peripheral vascular disease; Ankle-brachial index;

شاخص پایی بازویی

نتایج جستجو برای: شاخص پایی بازویی

تعداد نتایج: 75123 فیلتر نتایج به سال:

نتایج شاخص پائی- بازویی در بیماران حوادث ترومبوتیک عروق مغزی

مقدمه :مطالعات قبلی نشان می دهد که شاخص پایی - بازوئی کمتر از 0/9 احتمال ابتلا به بیماریهای ایسکمیک قلب را 2 برابر، خطر ابتلا به حمله ایسکمی گذرای مغزی را 4 برابر و احتمال تنگی کاروتید و پوبلیتئال بدون علائم را 1/5 برابر افزایش می دهد. مقادیر شاخص پایی - بازوئی کمتر از 0/9 با آترواسکلروز منتشر در ارتباط است. هدف از این مطالعه بررسی یافته های شاخص پایی - بازوئی در بیماران مبتلا به بیماری عروق مغ.

بررسی اثر الکترومگنتیک درمانی بر روی میزان نیتریک اکساید وشاخص مچ پایی بازویی در بیماران دیابتی نوع دوم

زمینه و هدف: دیابت نوع 2 منجر به اختلالات عروقی و کاهش نیتریک اکساید ( Nitric Oxide (NO) ) می شود. در این مطالعه سعی شده است تا تاثیر میدان الکترو مگنتیک ( Electro Magnetic field (EMF) ) را بر میزان NO به عنوان فاکتور موثر در یکی از مکانیسمهای افزاینده جریان خون و ( Ankle Brachial Index = ABI ) به عنوان شاخص میزان جریان خون در اندام تحتانی در بیماران دیابتی نوع (2) مورد بررسی قرار گیرد. رو.

غربالگری آترواسکلروز با روش اندکس پایی - بازویی در بیماران دیابتی نوع 2 و ارتباط آن با سایر عوامل

Background & Aims: Diabetes mellitus, as the most common metabolic disorder in the world with increasing incidence, is associated with advanced atherosclerotic changes in cardiac, cerebral and peripheral vasculature. Atherosclerosis by making some changes is related to the cardiac and cerebral vasculature. Establishment of peripheral vascular complication leads to early diagnosis, prevention.

تاثیر لیزر گالیوم-آرسناید (904 نانومتر) بر کاهش سطح زخم و تغییر ایندکس مچ پایی-بازویی در زخم پای دیابتیک

Background and Objective: Diabetic foot ulcer as one of the most common complications of diabetes mellitus is known to be resistant to conventional treatment of wound healing. The objective of this study was to evaluate the efficacy of low level laser therapy with Ga-As laser, 904 nm, in foot ulcer healing of type 2diabetic patients. Materials and Methods: 27 patients with Type 2 diabetes me.

بررسی اندکس پایی-بازویی بعنوان عامل پیشگویی کننده در تشخیص بیماری عروق کرونر بیمارستان امام، 83-1382

Background and Aim: Cardiovascular disease is one of the main causes of mortality and morbidity around the world and because of insidious and chronic progression of arterioscleroses and coronary artery disease (CAD) and also correlation between peripheral arterial disease and CAD we evaluated ankle brachial index (ABI) as a predictive factor for early diagnosis of CAD. Materials and Methods: Ev.

اولویت بندی شاخص های بلوغ HSE (مورد مطالعه: شرکت پالایش گاز سرخون و قشم)

تاثیر لیزر گالیوم-آرسناید (۹۰۴ نانومتر) بر کاهش سطح زخم و تغییر ایندکس مچ پایی-بازویی در زخم پای دیابتیک

مهسا حسینی صنعتی, m hoseini sanati دانشگاه تربیت مدرس ت. g torkaman دانشگاه تربیت مدرس تهران م. m hedayati دانشگاه علوم پزشکی شهید به. m iranparvar alamdari دانشگاه علوم پز.

زمینه و هدف: زخم پای دیابتی به عنوان یکی از شایع ترین عوارض دیابت شناخته شده است که معمولا به درمان های متداول ترمیم زخم مقاوم می باشد. هدف از این مطالعه ارزیابی اثر لیزر کم توانga-as با 904 نانومتر بر ترمیم زخم مزمن پای بیماران دیابتی نوع 2 می باشد. روش بررسی: 27 بیمار دیابتی با زخم پای ایسکمیک با درجه ی 2 معیار واگنر به طور تصادفی به دو گروه لیزر درمانی (15 بیمار) و گروه شاخص پایی بازویی پلاسبو (12 نفر) تقسی.

بررسی اثر الکترومگنتیک درمانی بر روی میزان نیتریک اکساید وشاخص مچ پایی بازویی در بیماران دیابتی نوع دوم

تورج رحمانی, touraj rahmani فرید بحرپیما, farid bahrpeyma منوچهر ایرانپرور علمداری, manoochehr iranparvar محمد تقی خانی, mohammad taghikhani,

زمینه و هدف: دیابت نوع 2 منجر به اختلالات عروقی و کاهش نیتریک اکساید ( nitric oxide (no) ) می شود. در این مطالعه سعی شده است تا تاثیر میدان الکترو مگنتیک ( electro magnetic field (emf) ) را بر میزان no به عنوان فاکتور موثر در یکی از مکانیسمهای افزاینده جریان خون و ( ankle brachial index = abi ) به عنوان شاخص میزان جریان خون در اندام تحتانی در بیماران دیابتی نوع (2) مورد بررسی قرار گیرد. روش .

غربالگری آترواسکلروز با روش اندکس پایی - بازویی در بیماران دیابتی نوع ۲ و ارتباط آن با سایر عوامل

خدیجه مخدومی, khadijeh makhdoomi imam khomeini hosp. afshin mohammadi urmia university of . zahra yekta urmia university of medic. mohamad reza aghasi urmia university . nader zamani urmia university of medi.

پیش زمینه و هدف: دیابت به عنوان شایع ترین اختلال متابولیک جهان با شیوع فزاینده است که با ایجاد تغییرات اترواسکلروتیک پیشرفته به خصوص در عروق قلب و مغز و عروق محیطی همراه می باشد. اترواسکلروز در عروق محیطی با تغییرات ایجاد شده در عروق مهمی چون عروق قلب و مغز ارتباط دارد. اثبات عوارض عروق محیطی به تشخیص زودرس عوارض قلبی عروقی و پیشگیری و درمان به موقع آن کمک می کند. مواد و روش ها: اندازه گیری اند.

نتایج شاخص پائی- بازویی در بیماران حوادث ترومبوتیک عروق مغزی

منصور منصور رفیعـی, m rafiee دانشیار محمد حسن محمد حسن اس. m.h eslami استادیـار مهین مهین افلاطو. m aflatonian پزشک پژوهشگر - مرکز تحقی. s.m namayandeh پزشک پژوهشگر - مرکز تح. s.m sadr bafghi دانشیار,

مقدمه :مطالعات قبلی نشان می دهد که شاخص پایی - بازوئی کمتر از 0/9 احتمال ابتلا به بیماریهای ایسکمیک قلب را 2 برابر، خطر ابتلا به حمله ایسکمی گذرای مغزی را 4 برابر و احتمال تنگی کاروتید و پوبلیتئال بدون علائم را 1/5 برابر افزایش می دهد. مقادیر شاخص پایی - بازوئی کمتر از 0/9 با آترواسکلروز منتشر در ارتباط است. هدف از این مطالعه بررسی یافته های شاخص پایی - بازوئی در بیماران مبتلا به بیماری عروق مغ.

شاخص پایی بازویی (ABI)

شاخص پایی بازویی، یک تست سریع و غیرتهاجمی است برای تشخیص اولیه بیماری عروق محیطی. تست غیرتهاجمی در پزشکی به این معنی است که مانند جراحی‌ها یا آنژیوگرافی، از پوست بدن عبور نمی‌شود و با بافت‌های داخلی بدن هیچ تماسی ایجاد نشده و تست به‌صورت ساده فقط از روی بدن انجام می‌شود، مانند عکس‌ برداری‌های ساده رادیوگرافی.

بیماری عروق محیطی نیز به این معنی است که شریان‌های اندام‌ها و به صورت بسیار شایع‌تر پاها دچار تنگی یا انسداد می‌شوند. افرادی که دچار این مشکل می‌شوند، در خطر بیشتر سکته قلبی، سکته مغزی، درد پا، زخم‌ پا ونهایتا در خطر نیاز به قطع کردن پا هستند.

در این تست فشار خون دست‌ها و پاها در سطوح مختلف به دقت اندازه ‌گیری شده و با هم مقایسه می‌شوند. چنانچه عدد نسبت فشار خون در مچ پا به بازو کم باشد، به معنی تنگی یا انسداد بعضی از شریان‌های اندام تحتانی است. این تست بر اساس توصیه‌های علمی، در افرادی که که از درد پا شاخص پایی بازویی شکایت دارند، برای تشخیص علل عروقی مثل تنگی شریان‌های پا و افتراق آن از علت‌های دیگر مانند دردهای عصبی و از جمله تنگی کانال نخاعی انجام می شود.

همچنین ممکن است این تست بعد از یک ورزش کوتاه روی دستگاه تست ورزش یا همان تردمیل نیز تکرار شود تا دقت تست برای تشخیص تنگی یا انسداد شریان‌های پا افزایش داده ‌شود.

عوارض تست

این تست عارضه خاصی برای بیمار ندارد و فقط ممکن است وقتی کاف فشار خون روی دست یا پا باد می‌شود، مانند اندازه‌گیری یک فشار خون ساده، کمی احساس ناراحتی ایجاد شود که با خالی شدن باد کاف، بلافاصله این احساس ناراحتی از بین می‌‌رود. در افرادی که درد شدید دست یا پا دارند، ممکن است پزشک به جای این تست، روش‌های تشخیصی دیگری مانند سونوگرافی شریانی توصیه ‌کند.

آمادگی‌های قبل تست

انجام این تست به آمادگی خاصی نیاز ندارد. فقط بهتر است لباسی آزاد و گشاد به تن داشته ‌باشید که فرد انجام ‌دهنده تست، بتواند راحت کاف فشار خون را در بخش‌های مختلف دست و پای شما ببندد و فشارها را اندازه ‌گیری کند.

تست چگونه انجام می‌شود؟

برای انجام این تست شما روی تخت به پشت می‌خوابید، و سپس فرد انجام د‌هنده تست که پزشک یا پرستار است، به ترتیب فشار خون هر دودست و هر دو پای شما را اندازه می ‌گیرد. اندازه ‌گیری فشار پاها دراین تست ممکن است در چند سطح انجام ‌شود. برای این تست، مانند اندازه ‌گیری معمول فشار خون، از کاف فشار خون استفاده می‌شود که روی اندام مورد نظر بسته ‌شده و با بادکردن و خالی‌ کردن کاف، فشار خون اندازه ‌گیری می‌شود. اما به جای استفاده از گوشی پزشکی در اندازه ‌گیری معمول فشار خون، در این روش از پروب صوتی داپلر (دستگاه اولتراسوند) استفاده می ‌شود. این وسیله که مانند پروب اکو و سونوگرافی می‌ باشد، هیچ دردی نداشته و با قراردادن آن روی بخشی از پوست دست یا پا که شریان مورد نظر از آن عبور می ‌کند، فرد انجام ‌دهنده تست، صدای عبور خون از آن شریان را در وقت خالی کردن هوای کاف خواهد شنید. همچنین مقداری ژل نیز روی سر پروب یا پوست شما مالیده می ‌شود که تست با دقت بیشتری انجام ‌شود. این تست مانند اندازه‌ گیری فشار خون معمولا کاملا بدون درد و ناراحتی بوده و فقط باد کردن کاف فشار ممکن است کمی احساس ناراحتی ایجاد کند که با خالی کردن هوا، بلافاصله از بین می ‌رود.

این تست حدود یک ربع طول می‌ کشد و بعد از انجام آن نیز هیچ مراقبت و احتیاط خاصی نیاز ندارد.

نتایج تست

پس از انجام تست، عدد شاخص پایی بازویی، با تقسیم فشار سیستول (فشار بالاتر) در پا به فشار سیستول در دست، به دست می ‌آید که این عدد در دو پا به ‌صورت جداگانه محاسبه ‌شده و براساس وضعیت بیمار، ممکن است در چند سطح نیز اندازه ‌گیری‌ شود. به ‌صورت کلی چنانچه نسبت به دست، فشار خون در پا، پایین ‌تر باشد، این به معنی تنگی در شریان‌های پا است.

عدد به دست آمده به عنوان شاخص پایی بازویی، به‌ صورت کلی به این‌ صورت تفسیر می ‌شود:

بین ۱ تا ۱.۴: سالم

چنانچه عدد به دست آمده در این محدوده باشد، به این معنی است که وجود تنگی در شریان‌های پا خیلی بعید است.

کمتر از یک: وجود تنگی

چنانچه عدد به دست آمده کمتر از ۱ باشد، به معنی تنگی در شریان‌های اندام تحتانی است. و هر چه این عدد کمتر باشد به معی شدید تر بودن تنگی و بیماری است که براساس عدد به دست آمده می تواند از خفیف تا شدید طبقه ‌بندی شود.

بیشتر از ۱.۴:

اگر عدد به دست آمده از ۱.۴ بیشتر باشد، به این معنی است که شریان‌های اندام تحتانی دچار سفتی شده و کاف فشار خون قدرت فشار کافی بر شریان را در هنگام باد کردن نداشته ‌است. دراین شرایط نیاز است که برای تشخیص دقیق، سونوگرافی از شریان‌های پا انجام ‌شود یا شاخص شست پا به بازو (TBI) اندازه‌گیری شود که نسبت فشار خون در شست پا به دست اندازه ‌گیری می‌ شود.

نکته مهم این که چنانچه این تست با ورزش انجام شود، اعداد به دست آمده و محدوده‌های گفته ‌شده متفاوت خواهد بود که پزشک شما تفسیر اعداد جدید را توضیح خواهدداد.

پس از انجام تست، براساس شدت تنگی، از بین موارد زیر توصیه‌هایی به بیمار داده انجام می‌شود: تغییر شیوه زندگی و کنترل فاکتورهای خطر، درمان دارویی، آنژیوپلاستی و درمان با بالون یا استنت و در مواردی نیز جراحی. همچنین فرد ممکن است به تست‌های تشخیصی دیگری نیز نیاز داشته‌ باشد تا درمان مناسب تعیین شود. مانند سونوگرافی شریانی، سی‌تی آنژیوگرافی و یا آنژیوگرافی.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.