بیش‌ خرید چیست ؟


آموزش خرید زمین دیجیتال در متاورس

صلح نامه خودرو چیست؟

خودرو و یا هر مالی را می توان از طریق خرید و فروش به دیگران منتقل کرد. منتها به جز خرید و فروش قالب دیگری نیز برای انتقال وجود دارد به نام صلح یا صلح نامه که اگر انتقال از طریق صلح نامه باشد؛ رعایت مقررات خرید و فروش در آن لازم نیست و آسانی بیشتری دارد.

 • اما اصلا چرا بحث صلح خودرو پیش می آید؟
 • این کار چه کاربردی دارد؟
 • در ادامه با ما همراه باشید تا از این موضوع و چالش های آن مطالبی را بیان کنیم؟

دسترسی سریع به عناوین:

صلح نامه خودرو چیست؟

حتما شما هم در جریان پیش فروش خودرو هستید یا این کار را انجام داده اید که از قبل ثبت نام می کنند و بعد به کسانی که نامشان در بیاید خودرو را تحویل می دهند. بحث اینجاست که بسیاری از افراد، خریدار واقعی نیستند و قصدشان این است که این خودرو را در پیش فروش با قیمت کم بخرند و بعد آن را با سود زیادی به قیمت بازار بخرند یعنی دلالی کند.

اینگونه می شود که فرد ثبت نام می کند و پس از آن امتیاز آن را به کسی صلح می کند و یا به قیمت روز می فروشد به همین دلیل معمولا در اعلامیه پیش فروش خودرو گفته می شود امکان صلح وجود ندارد یعنی خودرو فقط به فرد ثبت نام کننده تحویل داده می شود نه شخص دیگری.

صلح نامه خودرو چیست؟

صلح نامه خودرو برای چه کاری است؟

در بالا گفته شد که شرکت خودرو سازی برای آنکه دست دلالان را کوتاه کند و پیش فروش ها به دست خریدار واقعی برسد نه واسطه های سودجو، خرید و فروش آن خودرو را تا یک سال ممنوع کرده است به همین خاطر چون خرید و فروش ممنوع شده افراد در قالب صلح نامه آن کاری را که می خواسته اند انجام می دهد که صلح نامه است یعنی در واقع به نوعی برای انتقال خودرو حیله به خرج داده اند.

البته صلح نامه تنها برای این انجام نمی شود و شما می توانید فارغ از بحث پیش فروش در قالب بیع ماشین خود را به دیگری صلح کنید که در ادامه به نمونه آن اشاره می کنیم.

نحوه تنظیم صلح نامه خودرو

یکی از کاربرد های صلح نامه در بیش‌ خرید چیست ؟ بالا گفته شد که بیشتر در موارد پیش فروش ماشین به کار می رود. اما صلح ماشین تنها برای زمان پیش فروش نیست؛ در موارد عادی نیز شما می توانید به جای قالب قراردادی خرید و فروش یا مبایعه نامه، صلح نامه تنظیم کنید.

صلح عقدی است که انعطاف بیشتری در مقابل مبایعه نامه دارد اما در هر دو مورد خودرو از مالک به خریدار منتقل می شود‌.

نکات لازم در صلح نامه خودرو

در صلح نامه برای هر یک از موارد مذکور بهتر است که با مشاور حقوقی و وکیل در این رابطه مشورت شود.

لازم است که موارد زیر برای تنظیم صلح نامه رعایت شود:

 • حقوق و تکالیف و تعهدات هر یک از طرفین در قرارداد ثبت شود؛ مثلا خریدار باید چقدر پول بپردازد و مالک یا فروشنده چه ماشینی با چه مشخصاتی را باید تحویل دهد.
 • طرفین می توانند برای هر تخلفی که از طرف مقابل انجام شود ضمانت اجرا و جریمه تعیین کنند. برای مثال می توان شرط کرد در ازای هر روز دیر کرد تحویل ماشین فلان مقدار جریمه باشد.
 • در قرارداد توافقات در خصوص فسخ و… بهتر است درج شود.
 • زمان تحویل ماشین و زمان تنظیم سند هم باید در قرارداد رعایت شود.

نحوه تنظیم صلح نامه خودرو

نمونه متن سند رسمی صلح خودرو

نمونه متن زیر در خصوص صلح نامه ماشین بین طرفین است نه برای پیش فروش خودرو و انتقال آن.

مصالح: آقای / خانم ………………………………. فرزند ………………….. بشناسنامه شماره ………………… متولد …………….. صادره ……………….. به شماره ملی ………………. ساکن …………………………………………………………………….

متصالح: آقای / خانم ………………………………. فرزند ………………… بشناسنامه شماره ………………… متولد …………….. صادره ……………….. به شماره ملی ………………. ساکن ……………………………………………………………………..

مورد مصالحه: تمامی حقوق مصالح تحت هر نام و نشان و اسم و عنوان قانونی و شرعی و عرفی در ششدانگ یکدستگاه اتومبیل از نوع ………………. مدل ……………… سیستم …………………. دارای موتور شماره …………………. و شاسی ……………. به رنگ ………………….. به پلاک انتظامی ملی اختصاص داده شده به مصالح به شماره…………… خریداری مصالح طبق …………………………….. با جمیع متعلقات و لواحق و توابع و لوازم آن کلاً و تماماً بدون استثناء چیزی که تمامی شرائط صحت عقد صلح ساری و جاری گردید .

مال الصلح: …………………………….. ریال وجه رایج که تمام آن باقراره تسلیم مصالح نامبرده بالا گردید . اسقاط کافه خیارات خصوصاً خیارات غبن به اعلی مراتبه و به هر درجه و مقدار از طرفین بعمل آمد و مفاد بخشنامه ۱۳۰/۱۰- ۱۴/۱/۸۵ سازمان ثبت به متصالح تذکر داده شده مع الوصف نامبرده مسئولیت شناسائی مصالح را عهده دار گردید. مسئولیت انجام معامله از هر حیث و جهت با متصالحین است . علاوه آنکه مصالح با علم واقرار به مالکیت مورد صلح متصالح نیز با قبول مالکیت وی در آن و طرفین با آگاهی و وقوف کامل و علم و اقرار به خصوصیات و مشخصات و کم و کیف موضوع این سند و مستحقٌ للغیر نبودن مورد معامله و مصالحه و بلامعارض بودن آن از لحاظ قانونی و شرعی و با مسئولیت تامه و کامله خود و قبول مسئولیت های مترتبه قانونی تحت هر عنوان این سند و دفتر مربوطه را امضاء نمودند. عوارض سالیانه تا آخر سال ………………. تماماً طبق گواهی شماره …………………….. شهرداری ………………. و طی فیش شماره …………………………. و عوارض نقل و انتقال طی گواهی شماره ……………………… شهرداری ………………….. و فیش ……………………………. پرداخت و فیش های مربوطه عیناً تسلیم مصالح شد و چنانچه هر گونه بدهی مربوط به قبل از تنظیم این سند، برای مورد معامله کشف شود، پرداخت و تأدیه آن بعهده متصالح است، لیکن وی حق دارد آنرا از مصالح، وصول و مطالبه نماید . ضمناً کارت هوشمند سوخت خودرو مورد مصالح که مشخصات و خصوصیات آن نزد متعاملین محرز است، به متصالح تحویل داده شد . علاوه آنکه حسب الاظهاره متصالحین خودرو مورد صلح دارای بیمه نامه شخص ثالث بوده که طرفین از مشخصات و خصوصیات و کم و کیف آن آگاهی و وقوف دارند . مالیات نقل و انتقال طی فیش …………………………. واریز گردید.

بتاریخ …. / …. / …………. هجری شمسی .

(متن سند رسمی صلح خودرو در دفترخانه)

نمونه متن سند رسمی صلح خودرو

وکیل تنظیم قرارداد و صلح وکیل تاپ

صلح و بیع یا همان قرارداد فروش بسیار شبیه به هم هستند اما آثار یکدیگر را ندارند و وظایف و مسئولیت های عقد صلح کمتر از بیع می باشد.

مانند بعضی خیارات که فقط در بیع وجود دارد.

تشخیص اینکه شما در چه قالبی عقد منعقد کنید تا مزایای بیشتری داشته باشد یا مسئولیت کمتری داشته باشید با وکیل تنظیم قرارداد است.

با استفاده از سامانه وکیل تاپ می توانید تنظیم قرارداد ها مانند صلح نامه و موارد دیگر را به وکلای مجرب موسسه واگذار کنید.

نحوه تنظیم یک قرارداد به دلیل اثرات حقوقی که بر آن بار می شود بسیار حائز اهمیت است که توصیه می شود با مشورت کار بلد نسبت به آن اقدام کنید.

نتیجه گیری

صلح خودرو آنچنان که در بالا بررسی شد در ۲ جا به کار می رود یک مورد آن است که در پیش فروش خودرو خریدار اول یا دلال آن را به خریدار دوم صلح و منتقل می کند قبل از تحویل گرفتن و مورد دیگر صلحی است که در مقام خرید و فروش انجام می شود و به جای مبایعه نامه، صلح نامه تنظیم می کنند این کار جز در برخی موارد جزئی فرقی با بیع ندارد.

برای اطلاع از کم و کیف صلح خودرو می توانید از دانش حقوقی مشاوران و وکلای موسسه وکیل تاپ استفاده کنید.

موسسه مزبور همچنین آمادگی دارد نگارش و انجام کلیه قراردادهای شما را بر عهده بگیرد.

سوالات متداول

صلح چیست؟

صلح دو نوع است یا در خصوص رفع اختلافات است یا در خصوص انجام معامله که می تواند جایگزین سایر عقود شود.

صلح نامه خودرو چیست و کجا به کار می رود؟

گفتیم که معمولا صلح نامه خودرو برای جایی استفاده می شود که خریدار اول یا همان دلال در پیش فروش خودرو که هنوز آن را تحویل نگرفته با امضای سند صلح نامه خودرویی را که هنوز از سازنده دریافت نکرده و تحویل نگرفته به خریدار دوم منتقل می کند به نحوی که خریدار دوم آن را از شرکت تحویل می گیرد البته در بالا گفته شد که ممکن است این امر از طرف شرکت در پیش فروش ممنوع شود.

صلح نامه و صلح خودرو چه گونه عقدی است؟

عقد صلح لازم است و صلح خودرو بین طرفین نزدیک مبایعه نامه خواهد بود یعنی به جز اثرات خاص بیع نامه مثل خیار تاخیر ثمن و … صلح نامه هم مثل بیع نامه باعث انتقال مال می شود که البته بسته به نوع توافق طرفین می باشد.

خرید خودروی صفر با ۸۵ میلیون!/ شرایط خرید چیست؟

خودرو

۱۴۰ هزار خودروی ناقص در پارکینگ‌ خودروسازان خاک می‌خورد و بسیاری از خریداران، خودروهای پیش‌فروش قبلی را دریافت نکرده‌اند. اما حالا ایران خودرو طرح پیش‌فروش خودرو اسفند ماه را آغاز کرده است.

به گزارش تجارت‌نیوز، طرح پیش‌فروش اسفند ماه ایران خودرو از امروز سوم اسفند ماه آغاز شده و تا ۵ اسفند ماه ادامه دارد. هشت خودرو در این طرح، پیش‌فروش می‌شود، با موعد تحویل یکساله.

در این طرح پیش‌فروش حداقل مبلغ واریزی برای ثبت‌نام خودرو ۸۵ میلیون تومان است. یعنی ایران خودرو به مردم وعده داده که با ۸۵ میلیون تومان می‌توانند مالک یک خوروی صفر باشند و باقی مبلغ را سال آینده پرداخت کنند. البته اگر خودرو به موقع تحویل داده شود.

نکته دیگر اختلاف حداقل ۱۰۰ میلیونی قیمت خودروهای پیش‌فروش شده با بازار است. اختلاف قیمتی که سبب شده خودروسازان سالانه چندین هزار میلیارد تومان یارانه خودرو را بین عده خاصی تقسیم کنند.

لیست خودروهای پیش‌فروش ایران خودرو

اما کدام خودروها در طرح پیش‌فروش اسفند ماه ایران خودرو عرضه می‌شود و قیمت هر کدام چقدر است؟ طرح پیش‌فروش اسفند ماه ایران خودرو ۸ محصول دنا پلاس توربو اتوماتیک، تارا اتوماتیک، سورن پلاس، دناپلاس توربو دستی، رانا پلاس، تارا دستی و پژو ۲۰۷ دستی سقف شیشه‌ای عرضه می‌شود. خودروهایی که به خودروهای ستاره‌دار و محبوب ایران خودرو معروف هستند.

متقاضیان برای پیش‌خرید این خودروها چقدر باید پرداخت کنند؟

مبلغ پیش‌پرداخت برای خرید دناپلاس توربو شارژر اتوماتیک، ۱۵۹ میلیون تومان است. این در حالی است که قیمت کارخانه‌ دنا پلاس توربوشارژ اتوماتیک ۳۹۷ میلیون تومان است. اما قیمت دناپلاس امروز سوم اسفند ماه در بازار خودرو ۴۸۵ میلیون تومان است.

مبلغ پیش‌پرداخت تارا در طرح جدید ایران خودرو ۱۶۶ میلیون تومان است. قیمت تارا در کارخانه ۴۱۵ میلیون تومان است. اما قیمت تارا در بازار آزاد ۵۴۰ میلیون است.

یکی دیگر از خودروهایی که در طرح پیش‌فروش ایران خودرو عرضه می‌شود، سورن پلاس است. مبلغ پیش‌پرداخت برای این خودرو ۹۷ میلیون تومان است. قیمت بازار سورن پلاس ۳۰۸ میلیون تومان است. اما قیمت کارخانه این خودرو ۲۴۲ میلیون تومان است.

خریداران دنا پلاس توربوشارژ دستی باید ۱۴۴ میلیون تومان به‌عنوان پیش‌پرداخت واریز کنند. قیمت بازار دناپلاس در اسفند ۱۴۰۰ ۴۷۳ میلیون تومان است. اما قیمت کارخانه این خودرو ۳۵۹ میلیون تومان است.

خرید راناپلاس با ۹۱ میلیون بیش‌ خرید چیست ؟ تومان!

اختلاف قیمت راناپلاس هم مانند دیگر خودروهای این طرح، زیاد است. قیمت راناپلاس در کارخانه ۲۱۴ میلیون تومان است. اما قیمت بازار آزاد آن ۲۶۷ میلیون تومان است. اکنون خریداران باید برای پیش‌خرید رانا پلاس ۸۵ میلیون تومان به حساب ایران خودرو واریز کنند.

علاوه بر راناپلاس، راناپلاس سقف شیشه‌ای هم در این طرح عرضه می‌شود. مبلغ پیش‌پرداخت راناپلاس سقف شیشه‌ای در این طرح ۹۱ میلیون تومان است. قیمت مصوب راناپلاس سقف شیشه‌ای ۲۲۷ میلیون تومان است. اما قیمت بازار آزاد آن ۳۰۴ میلیون تومان است.

یکی دیگر از خودروهایی که هنگام ثبت نام در پیش فروش ایران خودرو در فهرست قرار دارد، تارا دستی است. مبلغ پیش‌پرداخت برای این خودرو ۱۲۷ میلیون تومان تعیین شده است. قیمت کارخانه‌ای تارا دستی، ۲۹۳ میلیون تومان است و این خودرو در بازار، ۴۰۳ میلیون تومان قیمت دارد.

متقاضیان همچنین در هنگام ثبت‌نام یارانه ایران خودرو، از امکان خرید پژو ۲۰۷ دستی سقف شیشه‌ای نیز برخوردارند. مبلغ پیش‌پرداخت برای این خودرو ۹۴ میلیون تومان تعیین شده است. قیمت کارخانه پژو ۲۰۷ سقف شیشه‌ای ۲۵ میلیون تومان است. اما خریداران بازار آزاد برای خرید این ماشین باید ۳۶۳ میلیون تومان هزینه کنند.

نحوه خرید زمین در متاورس ؛ چگونه زمین مجازی داشته باشیم؟

متاورس در حال حاضر در دنیای ارزهای دیجیتال بسیار خبرساز شده است. ما در این مقاله قصد داریم به نحوه خرید زمین در متاورس بپردازیم.

فیسبوک، نام خود را به متا تغییر داده و متاورس را آینده اینترنت اعلام کرده است. در اوایل سال جاری، Epic، سازنده بازی آنلاین Fortnite، یک میلیارد دلار سرمایه جمع‌آوری کرد تا نشان دهد سرمایه‌گذاران حاضرند پول زیادی را در راه تجربه‌های آنلاین بگذارند.

آرون گروپس

پیش از هر چیزی باید بدانیم متاورس چیست؟ در واقع متاورس محیطی بین واقعیت فیزیکی و مجازی بوده که در آن مکان‌های جغرافیایی دنیای واقعی بر روی یک نقشه پارتیشن‌بندی شده با محیط‌های مجازی دیجیتال تولید شده توسط کاربر مطابقت دارند. بعلاوه، همچنین این محیط‌ها قابلیت خرید و فروش دارند.

خرید زمین در این محیط‌ها برای بسیاری از افراد مهم و ارزشمند است. در ادامه این مقاله ابتدا ما به طور کامل به معرفی متاورس پرداخته و پس از آن در ارتباط با نحوه خرید زمین در این محیط صحبت خواهیم کرد. در ادامه با نحوه خرید زمین در متاورس همراه ما باشید.

نحوه خرید زمین در متاورس

بهتر است در ابتدا باری دیگر به مفهوم متاورس اشاره کنیم. به طور ناگهانی متاورس در میان سرمایه گذاران جهانی پر اهمیت شده است و همه می‌خواهند برشی از آن را داشته باشند اما واقعا متاورس چیست؟ آیا متاورس فقط در مورد عینک VR و بازی کردن است؟ فرصت‌های بزرگ پول سازی در آن چگونه است؟

به طور کلی گفته شده که متاورس یک دنیای مجازی بسیار فراگیر بوده که در آن افراد برای بازی، معاشرت و کار دور هم جمع می‌شوند. متاورس همچنین با توسعه Web3.0 مرتبط است، که برخی معتقدند فصل بعدی پیشرفته اینترنت خواهد بود، فصلی که بر پایه بلاک چین ساخته شده است.

متاورس از نظر تئوری می‌تواند دسترسی و قدرت را دموکراتیک کند و تسلط بزرگترین شرکت‌های فناوری را در آینده تضعیف کند. حالا که تا حدودی با متاورس آشنا شده‌ایم می‌خواهیم به نحوه خرید زمین در متاورس بپردازیم. ابتدا باید بدانیم زمین مجازی چیست و چه کاربردهایی دارد؟

متاورس محیطی است که می‌توان در آن زمین مجازی خرید. در واقع پول واقعی توسط سرمایه گذاران برای خرید زمین در یک شهر جدید که فقط در واقعیت مجازی وجود دارد، خرج می‌شود.

هدف اصلی زمین‌ها این است که به طراحان و توسعه دهندگان بازی اجازه دهد تا تجربیاتی را بر روی آن‌ها منتشر کنند که می‌تواند توسط گیمرها بازی شود. از طرفی گیمرها با بازی در این محیط می‌توانند کسب درآمد کنند. علاوه بر آن، ابزارهای دیگر نیز در دسترس خواهند بود، مانند امکان اجاره زمین‌ها و سهام در زمین‌ها.

خریداران در Decentraland که یک بازار ارز دیجیتالی بوده می‌توانند هر آنچه را که می‌خواهند در زمین‌های خود بسازند. در دنیای مجازی، سرمایه‌گذاران زمین‌هایی را خریداری می‌کنند و جوامع قوی مطلوبیت را افزایش می‌دهند، فناوری جدیدی در راه است. در نهایت سوال اصلی این است که چگونه در متاورس زمین بخریم ؟ در ادامه همراه ما باشید.

خرید زمین مجازی چه سودی برایمان دارد؟

نحوه خرید زمین در متاورس

نحوه خرید زمین در متاورس

شاید برای شما نیز سوال باشد که خرید زمین‌های مجازی در متاورس چه کمکی به ما می‌کند؟ چه سودی برایمان دارد؟ همانطور که گفتیم متاورس یک محیط مجازی بوده که افراد برای انجام برخی از فعالیت‌ها در کنار هم جمع می‌شوند.

حالا در این محیط مجازی که متاورس نام دارد افراد می‌توانند با استفاده از روش‌های بسیار متنوع کسب درآمد کنند که یکی از این روش‌ها خرید و فروش زمین مجازی است.

افراد می‌توانند این زمین‌ها را به دیگران اجاره دهند و از این طریق درآمدی را برای خود داشته باشند درست مانند اجاره یک ملک در دنیای واقعی. در ادامه با نحوه خرید زمین در متاورس از طریق پلتفرم‌های مختلف همراه ما باشید.

اگر به مطالب ارز دیجیجتال علاقه‌مند هستید و می‌خواهید درآمدی را از این راه کسب کنید به مطالب ما از جمله آموزش بازی اکسی اینفینیتی (Axie Infinity) ، پیش بینی قیمت ارز دیجیتال سندباکس (SAND) و بهترین بازی های کسب درآمد ارز دیجیتال سر بزنید.

از کجا می‌توان زمین مجازی خرید؟

دنیای مجازی زیادی در اطراف ما وجود دارد که ما از آن‌ها آگاه نیستیم. آن‌ها همیشه وجود دارند و تکامل می‌یابند حتی زمانی که ما در خیابان راه می‌رویم یا از پنجره به بیرون نگاه می‌کنیم.

از زمان معرفی واقعیت مجازی، بسیاری از شرکت‌ها برای ایجاد دنیای مجازی که با استفاده از دستگاه‌های سازگار مانند رایانه، تلفن همراه یا حتی هدست‌های مناسب قابل مشاهده است، قدم برداشته‌اند.

موارد ذکر شده در زیر پلتفرم‌های اصلی فضا برای خرید زمین مجازی و همچنین میزان پولی که مردم تا به امروز برای داشتن یک قطعه از آن باید سرمایه گذاری کنند، گردآوری شده است. علاوه بر آن ما به آموزش خرید زمین دیجیتال در متاورس از طریق برخی از این پلتفرم‌ها خواهیم پرداخت.

Decentraland

نحوه خرید زمین در متاورس

نحوه خرید زمین در متاورس

یک بازار واقعیت مجازی بوده که توسط بلاک چین اتریوم اداره می شود، حدود 129283 زمین را به مبلغ 92,207,386.52 دلار با میانگین قیمت 713 دلار در 18 نوامبر 2021 عرضه و تکمیل کرده است.

نحوه خرید زمین در متاورس

نحوه خرید زمین در متاورس

اگر مایل به خرید زمین در بازار Decentaland هستید، از این بازار دیدن کنید. با metmask وارد شوید و زمین‌هایی را که به فروش می‌رسند را پیدا کنید. زمین در Decentaland ارزان نیست، با افزایش قیمت MANA، صاحبان زمین و آنهایی که اقدام به خرید ارز دیجیتال مانا در این بازار پول زیادی به دست می‌آورند.

Axie Infinity

در واقع بازی ارز دیجیتالی بوده که بر گردآوری، آموزش، پرورش و مبارزه با موجودات فانتزی معروف به Axie متمرکز شده است، این بازی 822567 زمین فروش داشته که مجموع 162692497.1 دلار را با میانگین قیمت 197.79 دلار به ارمغان آورده است.

نحوه خرید زمین در متاورس

نحوه خرید زمین در متاورس

ارزان‌ترین زمین در Axie Infinity در حال حاضر 13000 دلار قیمت دارد. برای خرید زمین در Axie Infinity اینجا کلیک کنید. به زمین‌هایی که در Axie Infinity اخیراً فروخته شده و فهرست شده‌اند، نگاهی بیندازید.

نحوه خرید زمین در متاورس

آموزش خرید زمین دیجیتال در متاورس

Sandbox

یک سیستم UGC-voxel مبتنی بر جامعه که در آن کاربران زمین خود را خریداری می کنند و جادوی نوآورانه خود را میزبانی می‌کنند. ارزانترین زمین در SAND حدود 2980 قیمت دارد. برای خرید زمین در سندباکس اینجا کلیک کنید.

چگونه در متاورس زمین بخریم

چگونه در متاورس زمین بخریم

با متاماسک خود وارد شده و خرید کنید. تا به امروز، در مجموع 123417 فروش در داخل سندباکس انجام شده است که درآمد کل 112256038 دلار را با قیمت متوسط ​​909 دلار به ارمغان آورده است.

آموزش خرید زمین دیجیتال در متاورس از طریق Sandbox

نحوه خرید زمین در متاورس

نحوه خرید زمین مجازی در متاورس

در این قسمت ما به نحوه خرید زمین مجازی در متاورس از طریق سندباکس خواهیم پرداخت. در واقع، زمین‌ها از Sandbox در هنگام فروش عمومی زمین خریداری می‌شوند. برای خرید زمین از Sandbox، ابتدا باید یک حساب کاربری ثبت کرده باشید.

شما همچنین به ارز SAND در داخل کیف پولی که به حساب خود در Sandbox متصل کرده‌اید و همچنین ETH برای کارمزد تراکنش‌های بلاک چین نیاز دارید.

در طول فروش عمومی زمین، کسانی که علاقه مند به خرید زمین هستند باید به نقشه در وب سایت The Sandbox مراجعه کنند. برای خرید زمین مجازی در سند باکس این مراحل را اجرا کنید. آموزش خرید زمین دیجیتال در متاورس از سندباکس مرحله به مرحله در ادامه توضیح داده شده است.

در ابتدا بر روی زمینی که موجود است و شما قصد خریدش را دارید کلیک کنید. زمین‌های معمولی برای شما به شکل خاکستری قابل رویت هستند. پس از آن یک پنل در سمت راست صفحه باز می‌شود. روی دکمه آبی خرید کلیک کنید.

تا زمانی که تراکنش کامل انجام شود منتظر بمانید. اگر در زمان خرید گزینه کنسل را بزنید تراکنش انجام نمی‌شود. پس از آن زمین مجازی انتخاب شده برای شما رزرو خواهد شد. و به شکل بنفش برای شما قابل رویت خواهد بود تا نشان دهد این زمین در واقع رزرو شده است.

در این زمان نوتیفیکیشنی از طرف کیف پول شما باید ظاهر شود و از شما بخواهد که تراکنش را تایید کنید و میزان مصرف گاز (gas) که از طریق اتریوم شارژ می‌شود را مشخص کنید.

پس از تاییدیه از طریق کیف پول شما، در این زمان تراکنش در حال انجام است. مدت زمانی که طول می‌کشد تا تراکنش تکمیل شود تحت تأثیر میزان گاز انتخابی شما و همچنین میزان تراکم در فناوری بلاک چین است. پس از تکمیل پروسه به شکل موفق زمین انتخابی به شکل قرمز ظاهر می‌شود تا نشان دهد که این زمین خریداری شده است.

آموزش خرید زمین دیجیتال در متاورس از طریق OpenSea

نحوه خرید زمین در متاورس

نحوه خرید زمین مجازی در متاورس

OpenSea یک بازار ثانویه و شخص ثالث است که در آن می‌توانید بسیاری از NFT ها از جمله زمین‌های سندباکس را خریداری کنید. برای خرید زمین مجازی از آنجا باید برای یک حساب کاربری در OpenSea داشته باشید.

و همچنین برای استفاده از زمین‌ها در پلتفرم باید یک حساب کاربری در The Sandbox نیز ثبت کنید. زمین را می‌توان با ارز SAND یا ETH در OpenSea خریداری کرد که به انتخاب فروشنده بستگی دارد.

ما توصیه می‌کنیم که حتما از یک کیف پول در هر دو پلتفرم استفاده کنید تا از پرداخت هزینه برای انتقال زمین‌ها از کیف پولی که در OpenSea استفاده می‌کنید، به کیف پولی که در The Sandbox استفاده می‌کنید، اجتناب کنید. پس از آن نحوه خرید زمین در متاورس از طریق بازار ثانویه مشابه به نحوه خرید از طریق سندباکس است.

چرا افراد زمین مجازی می‌خرند؟

نحوه خرید زمین در متاورس

املاک دیجیتال، خود را به عنوان یک طبقه دارایی قانونی تثبیت کرده است. ارزش آن با نرخ تصاعدی در حال افزایش است و آن را به یک فرصت سرمایه گذاری جذاب تبدیل می کند. همچنین به نظر می‌رسد این پتانسیل را دارد که به یک دارایی مالی تبدیل شود، شبیه به هنر دنیای واقعی و املاک در دنیای واقعی.

دلیل دیگری که افراد به خرید زمین مجازی علاقه‌مند هستند، احساس بیمارگونه آنها بوده که ممکن است چیزی خارق العاده را از دست بدهند. انگیزه قوی برای مردم برای خرید واقعی یا مجازی عالی است. بسیاری از مردم خرید بیت کوین را در زمانی که بسیار ارزان بود از دست دادند و آن‌ها را بر آن داشت تا به دنبال محصولات جایگزین مانند زمین مجازی باشند.

از دیگر دلایل تمایل افراد به خرید زمین مجازی بدین گونه است که زمین‌های مجازی به دلیل جهت گیری خود با جهان سرمایه گذاری رمزنگاری به سرعت در حال گسترش هستند و پتانسیل بازدهی عظیمی را دارند. یک بازار صعودی ثابت به بسیاری از مردم این امکان را داده است که هزاران دلار در مدت زمان کوتاهی به دست آورند.

از طرفی زمین مجازی فرصت‌های جدیدی را برای کارهایی که می‌توان با زمین در درازمدت انجام داد، باز می‌کند، مانند ساخت گالری‌های هنری، انجام کمپین‌های تبلیغاتی، یا صرفاً اجاره دادن آن به دیگران برای ساخت و کسب درآمد از آن.

برخی از کاربران در زمین مجازی خود کازینوهای مجازی ایجاد می‌کنند. همچنین خرده فروشان بزرگ نیز به دنبال امکان افتتاح فروشگاه در واقعیت مجازی هستند.

املاک و مستغلات دیجیتال همچنین از مشکلات عمده مرتبط با فروش در دنیای واقعی، مانند کاغذبازی گسترده، تعمیر و نگهداری زمین و مالیات‌هایی که باید پرداخت شود، جلوگیری می‌کند. استفاده از فناوری بلاک چین همچنین امنیت و قابلیت ردیابی خرید زمین را به شما می‌دهد.

یکی دیگر از مزایای خرید زمین در مجازی این است که در واقع، قیمت زمین در سرتاسر جهان در حال افزایش است، اما موارد مجازی مزایای قابل مقایسه‌ای را با کمتر از 1 درصد هزینه ارائه می‌دهند. در نتیجه، خرید زمین واقعی ممکن است برای بسیاری از افراد دور از دسترس باشد، در حالی که خرید زمین مجازی تأثیر کمتری بر حساب بانکی فرد دارد.

متاورس آینده

نحوه خرید زمین در متاورس

Netvrk یک متاورس ساخته شده بر روی بلاک چین است که به کاربران اجازه می‌دهد با استفاده از NFT و سرزمین مجازی بازی کرده و از طریق آن کسب درآمد کنند.

Netvrk به زودی به یک متاورسی تبدیل می‌شود که در آن کاربران می‌توانند با افراد دیگر ملاقات کنند، درآمد کسب کنند، خانه بسازند و غیره. در Netvrk، کوه‌ها، رودخانه‌ها، خانه ها همه منحصر به فرد هستند.

کاربران می‌توانند زمین را با استفاده از ابزارهای ساده مانند اسکالپتینگ بازسازی کنند. آن‌ها می‌توانند با استفاده از گزینه‌های کشیدن و ساخت خانه بسازند. متاورس اشاره شده، هنوز زنده نشده است. با این حال، پس از انجام مقدمات افراد میتوانند زمین‌ها را در Netvrk خریداری کنند.

سخن پایانی

وقتی نوبت به خرید زمین مجازی و یا حتی ارزهای دیجیتال یا NFT می‌رسد، سود به دست آمده از طریق آن‌ها به شدت تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار می‌گیرد. پس از بحران کرونا، بسیاری از تازه واردان به این اکوسیستم در حال بررسی راه جدیدی برای کسب درآمد هستند.

در حالی که برخی صرفاً سعی می‌کنند مقادیر زیادی پول به دست آمده از ارزهای رمزنگاری شده مانند بیت کوین را ذخیره کنند. برای برخی ممکن است این تلاش بیهوده به نظر برسد، اما مردم هر روز میلیون‌ها ساعت را در دنیای مجازی سپری می کنند. تا زمانی که مردم باور داشته باشند چیزی ارزشمند است، ارزشمند باقی خواهد ماند.

 • پیش بینی قیمت اتریوم در سال 2021
 • پیش بینی قیمت مونرو 2021
 • پیش بینی قیمت شیبا اینو 2021
 • متاورس استار اطلس (Star Atlas)
 • بهترین بازی های متاورس برای کسب درآمد
 • بهترین پروژه ها و ارزهای وب 3 (Web 3.0)
 • وب 3 یا نسل سوم وب چیست ؟

نظر شما درباره نحوه خرید زمین در متاورس چیست؟ نظرات خود را در بخش کامنت‌های تکراتو با ما به اشتراک بگذارید.

میزان اعتبار قولنامه دستی/1نمونه قولنامه دستی

در این مقاله به بسیاری از سوالات شما عزیران در ارتباط با قولنامه دستی و میزان اعتبار آن، پاسخ داده خواهد شد.

فهرست مطالب این مقاله >برای مطالعه روی عنوان دلخواه کلیک کنید

میزان اعتبار قولنامه دستی/1نمونه قولنامه دستی-فسخ/کاربردی -صفر تا صد

هر قراردادی (درمورد ملک، آپارتمان، خودرو و….)که دارای امضاء و یا اثر انگشت باشد بر طبق ماده 1257 قانون مدنی، بین امضاء کنندکان و قائم مقام آنها (ورثه) دارای اعتبار قانونی است (حتی پس از فوت) چه آن قرارداد امضای شاهد داشته باشد یا نداشته باشد.

 • شکل و نحوه تنظیم آن مهم نیست (به هر شکل و صورت اعم از دست نویس، برگه A4، برگه امتحانی، و یا در فرم قرارداد مشاور املاک تنظیم شود)
 • و مهر و امضای مشاور املاک باشد یا نباشد،اهمیتی ندارد.
 • مهم نیست دارای کد رهگیری باشد یا نباشد.

البته باید بدانید بین قولنامه و مبایعه نامه تفاوت های وجود دارد که برای اطلاع بیشتر در این حوزه می توانید با کلیک کردن روی مقاله ذیل به تفاوت های آن پی ببرید:

امضا شاهد در قولنامه

 • قولنامه دستی، بدون امضای شهود هم ، دارای اعتبار قانونی است و عدم امضای شهود خدشه ای به قرارداد، وارد نمی کند.
 • امضای شهود در ذیل قولنامه، اعتبار بیشتری به قولنامه می بخشد هر چند که بدون امضای شهود نیز معتبر است.
 • امضای شهود از این حیث حائز اهمیت است که اگر..

یکی از طرفین قرارداد یا شخص ثالث، اعتبار قولنامه دستی را زیر سوال ببرد و یا احیا نا ادعای جعل نماید، کسی که از قولنامه دستی نفع می برد می تواند با استناد به شهادت شهود، قرارداد را از مخاطرات احتمالی نجات داد بدین نحو که ….

اگر جعلیت امضای قولنامه، با توجه به نظریه کارشناسی اثبات گردد از آنجائیکه شهادت شهود (از جهت سلسه مراتب ادله) بالاتر از نظریه کارشناسی است، می توان با تمسک به شهادت شهود، جریان دعوی را به نفع خود خاتمه دهید.

اعتبار قولنامه دستی در دادگاه:

قولنامه دستی هم در دادگاه اعتبار دارد مگر آنکه:

1.جعلیت قرارداد به اثبات برسد.

2.مشخص شود ملک و… به طریق صحیح به خریدار منتقل نشده است.

اعتبار قولنامه بعد از فوت فروشنده:

قولنامه دستی حتی در صورت فوت فروشنده، هم دارای اعتبار قانونی است و لکن باید ضمن اخذ گواهی حصر وراثت از شورای حل اختلاف ، علیه ورثه طرح دعوی نمائید.

این مطلب را از دست ندهید:

نمونه قولنامه دستی

ماده 1 – مشخصات طرفین قرارداد

1-1) فروشنده/فروشندگان ………………….. فرزند …………….. شماره شناسنامه ………………… محل تولد ………………….. شماره ملی ………………. متولد …………. محل اقامت ……………………………شماره تماس ……………….. .

1-2) خریدار/خریدارن ………………….. فرزند …………….. به شماره شناسنامه ………………… محل تولد…………………………..شماره ملی ………………. محل اقامت …………………………………………… تلفن ……………….. .

نکته: اگر خریدار یا فروشنده با ولایت و یا قیومیت و یا وصایت باشد باید محلی که در قرارداد به آن اختصاص داده شده پر شود

با وکالت / قیومیت / ولایت / وصایت ………………… فرزند ……………… به شماره شناسنامه ……………… بیش‌ خرید چیست ؟ متولد …………. به موجب ……………

ماده 2 – مشخصات مورد معامله

موضوع قرارداد: عبارت از …..

واگذاری شش دانگ یک قطعه ………………(در این قسمت /اپارتمان و یا ملک ویا زمین و…….) قید شود ،به مساحت…………………………… متر مربع دارای پلاک……………….. فرعی از اصلی مفروز و مجزی از پلاک…………………. فرعی از اصلی مزبور واقع در اراضی ………….. بخش ………….. ثبتی …………………. اعم از عرصه و اعیان با جمیع ملحقات عرفیه و شرعیه عبارتست از …………………..

ماده ۳ – ثمن معامله و نحوه پرداخت

۳-۱) کل ثمن معامله عبارت است مبلغ ……………………..تومان ، معادل …………………….. تومان وجه رایج مملکتی تعیین که بنحو ذیل پرداخت می شود:

ماده ۴- تنظیم سند رسمی

۴-۱) طرفین قرارداد متعهد هستند در مورخه ………………..تا پایان ساعت 2 اداری، ضمن تهیه مقدمات تنظیم سند، در دفترخانه اسناد رسمی شماره ………………………………واقع در ………………………………………….. حاضر شده

۴-2) در صوتی که یکی از طرفین قرارداد، به تعهدات خود عمل نکند می بایست مبلغ ………………………………………………….. تومان، بابت جریمه عدم انجام تعهد به صرف مقابل بدهد و این جریمه بدل اصل تعهد نیست.

ماده ۵- آثار و شرایط قرارداد

۵-۱) مخارج تنظیم سند حق التحریر و حق الثبت و هزینه محضر بالمناصفه به عهده طرفین است.

۵-2) – پرداخت و تسویه کلیه بدهی دیون به اداره مالیات و عوارض و……..به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی به عهده فروشنده می باشد.

۵-۴) فروشنده / فروشندگان اذعان بر این امر داشت که…

ملک مورد معامله جزو اراضی موات و ملی، اموال مصادره ای اداره سرپرستی و توقیفی و در رهن و وثیقه ای نبوده و یا و منافع آن کلا یا جزا به دیگری واگذار نشده و ممنوع المعامله نمی باشد.

در صورت در رهن بودن فروشنده موظف است، قبل از تاریخ تنظیم سند رسمی نسبت به فک رهن اقدام نمایند.

چنانچه فروشنده / فروشندگان نسبت به فک رهن اقدام عملی انجام ندهد، خریدار می تواند با مراجعه به مرتهن، فک رهن کند و با امضاء این قرارداد، خریدار وکیل بیش‌ خرید چیست ؟ و قائم مقام قانونی فروشنده در مورد فک رهن محسوب می گردد.

۵-۵) چنانچه خریدار به هر نحوی از انحاء، از انجام معامله استنکاف ورزد موظف به پرداخت وجه الالتزام به میزان …………………………….. می باشد که باید به طرف مقابل پرداخت گردد.

۵-۶) در صورتیکه معلوم گردد مورد معامله به جهت قوه قاهره قابلیت انتقال نداشته و این عامل مربوط به زمان انعقاد قرارداد باشد. قرارداد باطل است و فروشنده موظف است مبلغ دریافتی را به منتقل الیه مسترد کند.

۵-۷) در صورتیکه معلوم گردد مورد معامله به هر علتی غیر از عامل قوه قاهره مانند رهن بودن، مستحق الغیر بودن، عملیات اجرائی دادگستری و یا اجرای اسناد رسمی، غصبی بودن قانوناَ قابل انتقال به خریدار نباشد، فروشنده موظف است علاوه بر استرداد ثمن معامله، معادل ………………………………… ریال به عنوان خسارت وجه الالتزام به طرف مقابل بپردازد.

ماده ۶- اسقاط کافه خیارات خصوصا خیار غبن افحش از طرفین، به استثناء اختیار تدلیس بعمل آمد.

این قرارداد با علم و اطلاع و رضایت کامل خریدار و فروشنده نسبت به مفاد و شروط آن در ۸ ماده و …… نسخه برابر تنظیم شده است و به امضا طرفین رسیده و توسط دو شاهد تصدیق و امضا شده است.

محل امضای خریدار و فروشنده شهود

برای دانلود فایل ورد، نمونه قولنامه دستی فوق ( روی بنر زیر کلیک کنید)

میزان اعتبار قولنامه دستی

میزان اعتبار قولنامه دستی

چگونه تشخیص دهیم یک قرارداد، مبایعه نامه است یا قولنامه

بنابراین در جهت تشخیص این امر که یک قرارداد مبایعه نامه و قولنامه است باید، موارد ذیل را مد نظر قرار داد:

1.عنوان قرارداد ( آیا عبارت قولنامه را بکار برده یا مبایعه نامه )

2.به کلمات و عبارتی که در آن بکار برده می‌شود توجه کنید.

اگر کلمات و عباراتی که در قرارداد، دلالت بر بیع قطعی نماید از جمله اینکه مبلغ مورد معامله و تاریخ محضر مشخص باشد و یا اینکه فروشنده ملزم به انجام یکسری امور از جمله تنظیم سند شده باشد، ذکر این امور دلالت بر بیع قطعی می نماید و اینگونه قرارداد ها، مبایعه نامه تلقی می شود وبراحتی نمی توانید آن را برهم زنید.

در قولنامه توافقات مُمَلِک ( ملکیتی منتقل نمی شود )نبوده و تنها وعده به بیع در آینده است و تا زمان تحقق بیع در آینده، آثار عقد بیع از جمله انتقال مالکیت مبیع و ثمن بین طرفین جاری نمی شود.

و لکن این مورد به معنی این نیست که:

بموجب قولنامه، نمی توان الزام متعهدرا (اجبار) به انجام تعهد از دادگاه درخواست کرد. بلکه می توان بر طبق ماده 10 قانون مدنی، اگر قولنامه تنظیمی واجد شرایط صحت بوده باشد (و به زعم برخی دیگر بصورت شرط، ضمن عقد خارج لازمی درج شده باشد) هر گاه یکی از طرفین از انجام تعهدات موضوع قولنامه خودداری نماید به نظر می رسد که الزام مستنکف به انعقاد بیع و سایر تعهدات واجد وجاهت قانونی بوده و حتی اگر برای این تخلف خسارتی تعیین شده باشد می توان آنرا نیز مطالبه نمود.

این مطلب را از دست ندهید *******

جهت مشاوره حقوقی ،با وکیل متخصص و یا وکیل ملکی و وکیل قرارداد با مجموعه گروه وکلای حکمت تماس بگیرید.

مفهوم کلی پیش فاکتور چیست ؟

فکتور رسمی

پیش فاکتور صورتحسابی است که در آن قیمت کالا به وسیله فروشنده برای مشتری صادر می شود.

و بالاخره امروز ما در فـــــــاکتورپک به بررسی مبحث پیش فاکتور و تفاوت آن با فاکتور رسمی می پردازیم.

اگر اطلاعات کافی درباره فاکتور ندارید پیشنهاد می کنیم مقاله مفاهیم اولیه فاکتور شامل چه می شود؟

را مطالعه نمایید.

فاکتور رسمی

فاکتورپک معتبر ترین وبسایت ارائه فاکتور رسمی در ایران

پیش فاکتور باید نام و نوع کالا و سایر مشخصات آن را به گونه ای بیان نماید که از غیر خود آن کالا قابل تشخیص باشد.

نوشتن عبارات کلی حتی در مرحله ثبت سفارش،

بعد از ورود و در جریان اظهار یا ارزیابی کالا منجر به تأخیر در ترخیص کالا می‌شود.

اطلاعاتی که معمولا در یک پیش فاکتور نوشته می‌شود، عبارتند از:

تاریخ صدور، مهلت اعتبار، مشخصات خریدار، مشخصات فروشنده،

نام و نوع کالا به طور شفاف، سایر ویژگی های فیزیکی یا شیمیایی،

فنی ، مقدار ، ارزش، کد کالا، مشخصات بسته بندی، کشور مبدأ ،

شرایط تحویل، تاریخ و نحوه حمل، شرایط پرداخت، بازرسی فنی کالا، تکلیف بیمه است.

در هنگام تماس برای ثبت سفارش،

مرجع متولی ثبت سفارش مجاز است اطلاعات راجع به سامانه فروشنده را

برای احراز صدور پیش فاکتور به وسیله شرکت یا به طور کلی شخصی

که پیش فاکتور را صادر کرده را از متقاصی دریافت نماید.

خرید فاکتور رسمی

پیش فاکتور ها قبل از اینکه فروش نهایی شود ، صادر می شوند و به دست خریدار می رسد ،

توجه داشته باشید که دریافت پیش فاکتور توسط خریدار به این منظور نیست که

خریدار مجبور به پرداخت پول و هزینه است !

پیش فاکتور ها همانطور که گفته شد به عنوان یه پیشنهاد فروش از سوی

فروشنده به خریدار اهدا می گردد.

معمولا خریدار ها با دریافت چند پیشنهاد فروش یا همان پیش فاکتور از فروشنده های مختلف ،

قیمت و کالا را ارزیابی می کنند و در نهایت تصمیم نهایی خود را می گیرند.

فاکتور رسمی

حالا که فهمیدیم پیش فاکتور چیست ، میرویم سراغ تفاوت پیش فاکتور با فاکتور رسمی ؟

تفاوت پیش فاکتور با فاکتور رسمی ؟

فاکتور ها ، سندی هستند که از سوی فروشنده به خریدار صادر می گردد و در آن

تمامی اطلاعات فروش مانند ، نام کالا ، تعداد کالا ، قیمت ، تاریخ ،

نحوه پرداخت و توضیحات اضافه درج می گردد.

فاکتور می تواند از دو سو دیده شود :

از سوی خریدار به نام فاکتور خرید و از سوی فروشنده به نام فاکتور فروش.

فاکتور ها مسئولیتی را بر گردن فروشنده و خریدار می گذارند ،

فردی که فاکتور فروش در دست دارد ،

از فرد خریدار باید مبلغ تعیین شده را دریافت کند و طلبکار است.

اما فردی که فاکتور خرید در دست دارد ،

موظف به پرداخت مبلع مورد نظر به خریدار است و بدهکار است.

فاکتور رسمی

انواع پیش فاکتور

علواه بر اینکه پیش فاکتور با فاکتور رسمی تفاوت هایی را دارد باید بدانید که پیش فاکتور ها نیز انواع مختلفی دارند.

پیش فاکتور ها از لحاظ ساختاری تفاوت دو چندانی ندارند

ولی می توانند از نظر اولیت بندی اطلاعات می توانند متفاوت باشند.

در برخی از پیش فاکتور ها امکان دارد که تعداد اهمیت خاصی نداشته باشند ولی

در برخی دیگر ممکن است اولیت اصلی با تعداد و قیمت آن باشد.

پیش فاکتور ها رنگ بندی های متفاوتی نیز دارند و شما می توانید برای اینکه

به کسب و کار خود کلاس متفاوت بدید می توانید از رنگ بندی های متفاوت استفاده کنید.

خرید فاکتور رسمی

قانون پیش فاکتور چه گونه است ؟

برای آن که پیش فاکتور و فاکتور رسمی شما دارای اعتبار و به صورت رسمی باشد

لازم است که یک سری اطلاعات ضروری را در آن ذکر کرده باشید

این موارد به وضوح در قوانین وزارت امور اقتصاد و دارایی بیان شده است:

#ثبت تاریخ

این تاریخ زمان دقیق و جزیی معامله را بیان میکند و باعث می شود

معامله شما از نظر قانونی و حقوقی دارای اعتبار شود.

#شماره سریال

برای هر فاکتور رسمی یک شماره سریال یکتا وجود دارد که این شماره در هر برگه ای

که به این معامله مربوط باشد ذکر میشود و باعث منطبق شدن برگه های مختلف فاکتور می شود.

#مشخصات دقیق خریدار و فروشنده

هرچه این اطلاعات جزیی تر و دقیق تر بیان شوند بار حقوقی معامله را بالاتر میبرد.

#مشخصات دقیق کالا

باید به صورت کامل این مشخصات بیان شود تا مشخص شود که چه کالایی ارائه شده است.

#قیمت

باید قیمت یک واحد و همچنین قیمت کل که مجموع خرید آن کالا است

باید بیان شود و بهتر است که برای افزایش اعتبار نحوه پرداخت مانند قسطی به طور دقیق نوشته شود.

#مهر و امضا

این عامل مهمترین عنصری است که باعث اعتبار بخشیدن به پیش فاکتور و فاکتور شما می شود.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.