امکان سرمایه‌گذاری تدریجی


تفاوت طرح توجیهی(Feasibility Study ) و طرح کسب و کار (Business Plan)

طرح توجیهی (مطالعه امکان سنجی) و طرح کسب و کار دو گام اساسی برای شروع یک کسب و کار به شمار می­روند. در این بخش تفاوت طرح توجیهی و طرح کسب و کار مختصرا توضیح داده می­شود.

همانطور که دیوید گامپرت می­گوید: اگرچه یک طرح توجیهی (مطالعه امکان سنجی) ناموفق ممکن است در ظاهر شکست تلقی شود اما در واقع اینگونه نیست. شکست واقعی زمانی است که شما پول خود و دیگران را سرمایه گذاری کرده و به خاطر برخی موانع از تحقیق پیش از انجام پروژه باز می ماندید و کل آن پول را از دست می دادید.

واقعا چگونه می توان یک برنامه کسب و کار موفق تدوین کرد؟

طرح توجیهی(مطالعه امکان سنجی) و طرح کسب و کار دو امکان سرمایه‌گذاری تدریجی امکان سرمایه‌گذاری تدریجی گام اساسی برای شروع یک کسب و کار به شمار می­روند. در این بخش تفاوت طرح توجیهی و طرح کسب و کار مختصرا توضیح داده می­شود.

همواره این سوال مطرح می‌شود که در چه زمانی باید به سراغ نوشتن طرح کسب و کار رفت و آیا نیازی هست قبل از نوشتن طرح، گامی برداشته شود؟ یا جهت برقراری ارتباط با شرکاء، سرمایه گذاران، وام دهندگان، حامیان و خریداران بالقوه ایده‌های خود، نیازمند چه هستید؟
در جواب این سوالات باید گفت فرآیند ایجاد یک کسب و کار جدید طبق گفته بسیاری از اندیشمندان، دارای ابعاد متفاوتی بوده و نقاط گوناگون و مراحل متفاوتی برای ایجاد یک کسب و کار در نظر گرفته شده است. اما در این میان و پس از شکل گیری ایده و رسیدن به مفهوم کسب و کار، نقطه عطفی به نام مطالعه امکان سنجی وجود دارد. این مطالعه باید پیش از نوشتن طرح کسب و کار انجام گیرد و نگارش یک طرح کسب و کار بدون انجام مطالعه امکان سنجی، عملاً بیهوده و بی اساس محسوب می‌گردد.

طرح توجیهی ( امکانسنجی) چیست؟

یک طرح توجیهی طرحی کلی از مهم ترین مسایل مرتبط با یک ایده کسب و کار است و هدف آن شناسایی عواملی است که مانع موفقیت شما در بازار کار می شود. به عبارت دیگر، طرح توجیهی است که تعیین می کند آیا یک ایده کسب و کار ایده ای معقول است یا نه.

یک طرح توجیهی جامع اطلاعات ضروری بسیاری برای طرح کسب و کار به دست می دهد. برای مثال، به منظور تعیین امکان سنجی یک پروژه، تحلیل خوبی از بازار ضروری است. این اطلاعات مبنای بخش بازار یک طرح کسب و کار قرار می گیرند.

از آنجا که تدوین یک طرح کسب و کار، سرمایه گذاری ارزشمندی از پول و زمان محسوب می شود، شما می خواهید پیش از انجام این سرمایه گذاری اطمینان حاصل کنید که هیچ مانع بزرگی بر سر راه ایده کسب و کارتان وجود ندارد. شناسایی موانع این هدف تدوین یک طرح توجیهی است.

یک طرح توجیهی به سه حوزه اصلی نظر دارد:

الف: مسایل بازار

ب: مسایل فنی/سازمانی

ج: مسایل مالی

به علاوه، این مطالعه به معنای نگاهی دقیق در این سه حوزه است. برای مثال، یک طرح توجیهی نباید شامل تخمین­های بلند مدت و جزئی نگرانه باشد بلکه باید تحلیلی بنیادی از متوازن نمودن درآمدها و هزینه ها باشد تا ببیند برای تامین هزینه عملیات شما چه میزان درآمدی ضروری است.

امکان سنجی(طرح توجیهی) ، یک سند است که هر پروژه را از جنبه‌های فنی، اقتصادی و مالی مورد بررسی قرار داده و میزان سودآوری و قابل اجرا بودن پروژه را اندازه‌گیری می‌نماید. به عبارت دیگر، مطالعه امکان سنجی جهت اتخاذ تصمیم درخصوص سرمایه‌گذاری در یک پروژه صنعتی، باید بر امکان سرمایه‌گذاری تدریجی مبنای تضمینی فنی، اقتصادی و بازرگانی باشد. این مطالعه، باید عوامل مهمی را که با تولید یک محصول خاص، ارتباط دارد معین و همراه با روش‌های جایگزین برای تولید این محصول، آنها را تحلیل نماید به طور کلی این طرح، به معنای بررسی و تجزیه و تحلیل شانس موفقیت یک پروژه یا کسب و کار بوده و سناریوهای جایگزین طرح را نیز معرفی می‌کند.

اینگونه مطالعات باید طرحی را با ظرفیتی مشخص و در محلی خاص با استفاده از تکنولوژی ویژه یا تکنولوژی‌هایی که با مواد و نهاده‌های خاصی ارتباط امکان سرمایه‌گذاری تدریجی دارند، تعیین و با هزینه‌های سرمایه‌گذاری تولید و درآمد قطعی فروش، بازده سرمایه‌گذاری را ارائه نماید. در نهایت، مطالعه امکان سنجی به دو سوال بسیار مهم، پاسخ می‌دهد:
آیا طرح کارآمد است؟
آیا طرح ، سودآور است؟
در سوال اول، عملیاتی بودن یک طرح سنجیده خواهد شد و در سوال دوم، سودآور بودن، مد نظر است. توجه داشته باشید که میزان سودآوری و عملیاتی بودن مطرح نیست و این سوالات صرفاً با بله و یا خیر باید پاسخ داده شوند. این بدین معنی است که در گام نخست طرح، امکان سنجی در فرایند تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران و کارآفرینان جهت راه‌اندازی و ایجاد یک کسب و کار جدید و سرمایه‌گذاری بر روی یک طرح صورت می‌گیرد.
هدف از مطالعات امکان‌سنجی، تعیین میزان امکان‌پذیری و اجرایی بودن یک پروژه و ثمربخشی آن می‌باشد. این مطالعات معمولاً توسط شخص ثالثی خارج از مجموعه سرمایه‌گذاران و شرکای پروژه یا کسب و کار صورت می‌گیرد و این امکان را فراهم می‌آورد که تمام جوانب مثبت و منفی پروژه یا موقعیت سرمایه‌گذاری، سنجیده شود.
در واقع این مطالعات در حکم گام نخست در فرآیند تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران یا مدیران و کارآفرینان محسوب می‌گردد و آن را می‌توان، نقطه عطف فرآیند تصمیم‌گیری در اجرای پروژه یا انجام سرمایه‌گذاری دانست. پاسخ "بله" یا "خیر" در برابر این پرسش که: "آیا باید پروژه را اجرا کرد یا در پروژه، سرمایه‌گذاری نمود؟"، تعیین کننده روال آتی برخورد سرمایه گذار یا مدیر با صورت مسئله است. مطالعات امکان سنجی، فرآیندی کنترل شده جهت مشخص نمودن همزمان مشکلات و مزایای اجرای یک پروژه با ورود به یک موقعیت سرمایه‌گذاری است و همراه با توصیف کامل شرایط و برآورد عواید و هزینه‌های (آنالیز هزینه- فایده) انجام آن صورت می‌گیرد. مطالعات امکان سنجی نهایی، پس از مرحله پیدایش طرح و تعریف چارچوب کلی آن از لحاظ مشخصات محصول، ظرفیت تولید و میزان سرمایه‌گذاری انجام می‌شود.


هدف برنامه کسب و کار به حداقل رساندن خطرات مرتبط با یک کسب و کار جدید و به حداکثر رساندن شانس موفقیت از طریق برنامه ریزی و تحقیق است.

طرح کسب و کار

طرح کسب و کار چیست؟

چنانچه طرح توجیهی بیانگر این است که ایده کسب و کار شما محکم و مستدل است، گام بعدی تهیه یک طرح کسب و کار امکان سرمایه‌گذاری تدریجی است. طرح کسب و کار این تحلیل را در سطحی پیچیده تر و عمیق تر ادامه داده و بر پایه ای که طرح توجیهی ایجاد کرده، استوار است. برای مثال، بخش مالی طرح شامل برآورد صورت وضعیت های مالی و تخمین های مالی خواهد بود.

یک طرح کسب و کار به شما این فرصت را می دهد که نقاط ضعف را یافته و از مشکلات پنهان پیشاپیش پرده بردارید. این طرح در خدمت دو هدف قرار می گیرد: نخست، تحلیلی است از اینکه کسب و کار شما تا چه میزان به خوبی کار خواهد کرد؛ و دوم، سند مکتوب و مستنداتی است که می­تواند پشتوانه ای برای تامین مالی پروژه به حساب آید.

اگرچه طرح های کسب و کار و طرح های توجیهی اغلب به عنوان بخشی از فرایند تقاضای وام به بانک ارائه امکان سرمایه‌گذاری تدریجی می شوند، اما این مهمترین ویژگی آنها نیست. مهمترین ویژگی در این روند این است که آنها شما را به فکر وا می دارند.

یک طرح کسب و کار گاهی به عنوان سندی از فرایند ذهنی شما توصیف می­شود، آنگاه که شما به تحلیل نیاز های پرسنل و مدیریت، هزینه عملیاتتان، بازار، رقابتتان و غیره می پردازید. این طرح به شما کمک می­کند مقصودتان را روشن و مشخص کنید. بنابراین، اهمیت طرح توجیهی و طرح کسب و کار برای صاحبان شرکت بسیار بیشتر از هر کس دیگری خواهد بود، حتی اگر آنها متصدیان پرداخت وام در بانک ها باشند.

با این حال، برنامه ریزی به تنهایی ضامن موفقیت در کسب و کار نیست. طرح شما باید واقع گرایانه و بر مبنای فرضیه های معتبر استوار باشد. اغلب افراد، در صورتیکه خودشان طرح توجیهی و یا طرح کسب کار را تنظیم کنند باید تلاش کنند تا جنبه عینی آنرا حفظ کنند. اگر شما شدیدا مشغول سازماندهی این کسب و کار هستید، پس شما از عواطفتان در آن سرمایه گذاری کرده اید. افراد به راحتی در این موقعیت مشکلات و خطرات احتمالی را نادیده انگاشته یا آنها را کوچک می شمارند. به خاطر داشته باشید که برنامه ریزی، هرچند صحیح باشد، هرگز یک ایده غلط کسب و کار را معقول و امکان­پذیر نمی­سازد.

تعریف طرح کسب و کار
برنامه یا طرح کسب و کار، جهت فعالیت کسب و کارانه (تولید، تجارت و خدمات) در یک سازمان اقتصادی بزرگ و یا پیشنهاد راه‌اندازی و توسعه شرکتی کوچک، نگاشته می‌شود و به عنوان سندی جهت تعیین میزان موفقیت ذینفعان کسب و کار در شرکتی است که بر مبنای آن، برای فعالیت‌های آتی خود تصمیم‌گیری می‌کنند. این برنامه براساس توانایی‌های شرکت در تامین نیروی انسانی، تجهیزات و سرمایه، منابع مالی و توان بازاریابی تهیه می‌شود. لازم به ذکر است که گاهی دیده شده واژه انگلیسی طرح کسب و کار یعنی Business Planیا BP با معادل "طرح تجاری" به اشتباه ترجمه و تغییر شده است؛ از آنجایی که تجارت بخشی از فعالیت‌های یک کسب و کار بوده و کسب و کار، مفهومی فراتر از تجارت دارد، بنابراین معادل این واژه، طرح کسب و کار نامیده می‌شود.

مفاهیم و تعاریف متعددی از طرح کسب و کار ارائه شده است که برخی از آنها عبارتند از:
• معجزه و جادوی نوشتن
• راهنمای اجرایی یک سرمایه گذاری از ابتدا تا انتهای طرح
• نقشه راه ایجاد کسب و کار و دستورالعملی است که تمام مراحل و اقدامات ایجاد کسب و کار را پیش‌بینی می‌نماید.
• سند مکتوبی است که جزئیات کسب و کار پیشنهادی را مشخص می‌کند، این سند باید ضمن تشریح وضعیت کنونی، نیازهای مورد انتظار و نتایج پیش‌بینی شده را شرح داده و کلیه جوانب آن را ارزیابی نماید و شامل کلیه فعالیت‌های داخلی و خارجی برای راه‌اندازی یک کسب و کار جدید است.
• یک سند برنامه‌ریزی است که اقدامات و برنامه‌های کسب و کار را برای یک دوره زمانی مشخص به صورت خلاصه ارائه می‌دهد که معمولاً شامل فهرست دقیقی از فعالیت‌ها، ریسک ها و تحلیل آنها است.
• سندی است که وضع موجود کسب و کار را بیان و برنامه‌های پیش‌بینی شده آن را برای چند سال آتی ارائه می‌نماید.
• برنامه‌ای جامع و مکتوب است که به طور مشخص و روشن. اهداف توسعه کسب و کار موجود یا جدید را تشریح می‌کند.
• سندی است که مرور کمی و کیفی بر سوابق یک کسب و کار و مالکان آن، اهداف بلندمدت و کوتاه مدت آن کسب و کار و برنامه‌های پیشنهادی برای رسیدن به اهداف آن را ارائه می‌دهد.
• به عنوان سندی از فرایند ذهنی شما توصیف می‌شود، آنگاه که به تحلیل نیازهای پرسنل و مدیریت، هزینه عملیات، بازار، رقابت خود و غیره می‌پردازید و به شما کمک می‌کند مقصود خود را روشن و مشخص نمایید.
• نوشته ای توصیفی و جامع درخصوص کسب و کار یک موسسه است. این طرح حاوی گزارشی دقیق پیرامون تولیدات یا خدمات شرکت، روش‌های تولید، بازار و مشتریان، راهبرد بازاریابی، منابع انسانی، تشکیلات، نیاز به زیرساخت ها و تامین نیازهای مالی، منابع تامین مالی و نحوه استفاده از آنها می‌باشد.
• اگر برنامه کسب و کار را مثل یک نقشه فرض کنید، بهتر می‌توانید اهمیت آن را درک نمایید. فرض کنید اگر بخواهید برای یک ماموریت یا سفر تدریجی از شهر شیراز به مشهد سفر کنید، راه های متعددی وجود دارند که هریک از آنها هزینه و زمان متفاوتی خواهند داشت.
• در تعریفی مختصر، طرح کسب و کار باید به سوالات چه چیزی؟ چرا؟ چه موقع؟ توسط چه کسی؟ و چگونه؟ پاسخ‌های روشنی ارائه دهد.
• طرح کسب و کار، انواع گوناگونی دارد،برخی از آنها برای عملیات درون سازمانی کاربرد دارند و دسته ای دیگر برای جذب سرمای، نوشته می‌شوند. آنهایی که برای جذب سرمایه نوشته می شوند، شرحی از شرکت، استراتژی های آن و پیش‌بینی های مالی را ارائه می‌دهند.
• این طرح دارای دو هدف اصلی می‌باشد:
نخست، تحلیلی است از اینکه کسب و کار شما چه میزان به خوبی کار خواهد کرد.
دوم سند مکتوب و مستنداتی است که می‌تواند پشتوانه ای برای تامین مالی پروژه به حساب آید.

ایده کسب و کار

ایده کسب و کار
ایده کسب و کار، نقطه مرکزی و شالوده یک طرح کسب و کار است. بدون داشتن یک ایده کسب و کار مشخص، برنامه کسب و کار تبدیل به صفحاتی از اعداد و ارقام فاقد جذابیت برای سرمایه گذاران می شود.

اهمیت طرح کسب و کار
اساساً طرح کسب و کار نوشته می شود تا بتواند در وهله اول، راهنمای سازمان جهت رسیدن اهدافش باشد. علاوه بر این، کاربرد مهم و اصلی طرح کسب و کار هنگامی است که سازمان نیاز دارد فرد یا سازمانی را برای انجام کاری اقناع نماید. همچنین برخی مالکان کسب و کار، فاقد سرمایه کافی بوده و به طرح کسب و کار جهت متقاعد نمودن حمایت کنندگان مالی (طرح کسب و کار یک پل ارتباطی است) نیاز دارند. اگرچه معمولاً طرح کسب و کار برای تامین سرمایه استفاده می شود لیکن در مواقع دیگر نظیر فروش کسب و کار و ادغام دو شرکت، قرارداد مشارکت در پروژه ها و سایر موارد به کار می رود.

منبع :

کتاب جامع طراحی و تدوین طرح کسب و کار

تالیف: دکتر رضا محمد کاظمی- دانشیار دانشکده کارافرینی دانشگاه تهران

حذف تدریجی یارانه پردرآمدها

اکثریت نمایندگان مجلس شورای اسلامی به ادامه پرداخت یارانه‌های نقدی به مردم رأی دادند و دولت هم اجازه دارد نسبت به حذف یارانه پردرآمدها براساس روال خود اقدام کند؛ به‌نحوی که با الزام دولت یارانه نقدی خانوارهایی با درآمد سالانه بیش از ۳۵ میلیون تومان مصوب قانون بودجه امسال حذف شد.

مجلس

به گزارش همشهري، نمايندگان مجلس در بررسي چگونگي هزينه منابع حاصل از هدفمندي رايانه‌ها ادامه پرداخت يارانه نقدي در سال آينده را تصويب كردند. با تصويب مجلس، دولت اجازه دارد در سال آينده از محل درآمدهاي حاصل از اصلاح قيمت كالاها و خدمات موضوع قانون هدفمندي يارانه‌ها تا مبلغ 480هزار ميليارد ريال و رديف‌هاي امکان سرمایه‌گذاری تدریجی يارانه‌اي اين قانون با استفاده از انواع روش‌هاي پرداخت نقدي و غيرنقدي نسبت به حمايت از خانوارهاي هدف و نيازمند و ارائه خدمات حمايتي و كمك به بخش توليد و اشتغال مطابق جدول مصوب اقدام كند.

مجلس مصوب كرد تا سال آينده 375هزار ميليارد ريال در قالب يارانه نقدي و غيرنقدي به خانوارها اختصاص يابد. افزون بر اين 48هزار ميليارد ريال هم بودجه براي اجراي طرح سلامت و كاهش سهم هزينه‌هاي مستقيم درماني مردم اختصاص يافت و قرار است 10هزار ميليارد ريال هم در قالب حمايت از توليد، اشتغال، مسكن، حمل‌ونقل عمومي صادرات غيرنفتي هزينه شود.

نمايندگان همچنين امكان اهداي يارانه افراد براي مصرف در شهر يا روستاي خودشان را فراهم كردند. به‌نحوي كه دولت موظف است يارانه نقدي اين افراد را در اموري همچون مشاركت مردمي در عرصه‌هاي اجتماعي، حضور نيكوكارانه و خير‌خواهانه مردم در تقويت زيرساخت‌هاي عمومي و فعاليت‌هاي عام‌‌المنفعه در حوزه‌هاي علمي و. هزينه كند؛ مشروط به اينكه افراد راضي به اين كار دست‌كم در يك گروه 500نفره قرار گيرند.

  • مخالفت با حذف يارانه 20درصد مردم

محمدباقر نوبخت، معاون رئيس‌جمهور و رئيس سازمان برنامه و بودجه با حذف يارانه 20درصد از افراد جامعه تا پايان سال1396مخالفت كرد و گفت: يارانه نقدي 4ميليون و 853هزار و 386نفر تا اول بهمن سال‌جاري براساس قانون حذف شد. وي روز گذشته در صحن علني مجلس در مخالفت با پيشنهاد يكي از نمايندگان مبني بر حذف يارانه 20درصد از افراد جامعه افزود: سال گذشته نظر مجلس اين بود كه يارانه هر فردي كه درآمد او بالغ بر 3ميليون تومان در‌ ماه باشد، حذف شود؛

درحالي‌كه به‌نظر دولت اين حكم عادلانه نبود. وي گفت: اين حكم به منزله اين است كه اگر فردي كه در تهران زندگي مي‌كند، مستأجر باشد، بيماري داشته باشد يا فرزند او دانشجو باشد، اگر كل درآمد ماهانه‌اش به 3ميليون تومان برسد، اين فرد ثروتمند تلقي شده و بايد يارانه او قطع شود اما نامه‌هاي فراواني از دفاتر خود نمايندگان مجلس دريافت كرديم مبني بر اينكه يارانه بعضي از بازنشستگان آموزش و پرورش به استناد اينكه كل درآمد ناخالص خانوارشان 3ميليون تومان بود، حذف شده است.

سخنگوي دولت اضافه كرد: سازمان هدفمندي يارانه‌ها و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي از حذف يارانه كساني كه محرز شود مستحق دريافت يارانه نيستند بسيار استقبال مي‌كند، ولي اينگونه اجبارها جز اينكه نارضايتي ايجاد كند و به افراد نيازمند كه در عسرت هستند فشار وارد مي‌آورد، چيز ديگري نيست.

  • افزايش سرمايه 3بانك دولتي

نمايندگان مجلس در مصوبه‌اي به دولت براي افزايش سرمايه بانك‌هاي ملي، سپه و امکان سرمایه‌گذاری تدریجی كشاورزي حداكثر تا 50هزار ميليارد ريال مجوز دادند. اين افزايش سرمايه قرار است از محل سود و وجه التزام مربوط به اضافه برداشت و خطوط اعتباري دريافتي اين بانك‌ها از بانك مركزي تأمين شود.

  • وام ازدواج 10ميليون توماني در سال آينده

نمايندگان مجلس سقف وام ازدواج براي هر يك از زوجين در سال آينده را مبلغ 10ميليون تومان تعيين و بانك مركزي را موظف كردند تمام بانك‌ها و مؤسسات اعتباري كشور را ملزم كند به اندازه سهم خود از مجموع كليه منابع در اختيار پس‌انداز، جاري و سپرده قرض‌الحسنه بانك‌ها در پرداخت تسهيلات قرض‌الحسنه مشاركت كرده و تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج را در اولويت نخست پرداخت قرار دهند.

براساس تصميم ديروز نمايندگان همه بانك‌ها موظف هستند پس از تكميل پرونده حداكثر تا يك‌ماه تسهيلات يادشده را پرداخت كنند. شرط قبلي مجلس براي كاهش تعداد متقاضيان در صف به 50هزار نفر در پايان هر‌ماه نيز حذف شد.

صنعت بیمه ایران بستر مناسبی برای سرمایه‌گذاری خارجی است

صنعت بیمه ایران بستر مناسبی برای سرمایه‌گذاری خارجی است

رئیس کل بیمه مرکزی در کنفرانس Euromoney بر آمادگی بیمه مرکزی برای کمک به تعامل و ارتباط بیمه های ایرانی با بیمه های خارجی امکان سرمایه‌گذاری تدریجی به شرط تامین منافع متقابل تاکید کرد.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری برنا به نقل از بیمه مرکزی، همتی در این کنفرانس که چند تن از مقامات کشورمان از جمله نیلی دستیار اقتصادی رئیس جمهور، عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه، زمانی نیا معاون وزیر نفت و روسای هماهنگی بانکهای دولتی و خصوصی حضور داشتند در خصوص روند خصوصی شدن صنعت بیمه گفت: بازار بیمه ایران، از زمان تصویب قانون شرکت‌های بیمه غیردولتی در سال ۲۰۰۱ و فروش سهام بیمه‌های دولتی به بخش خصوصی در سال ۲۰۰۸ به تدریج از ساختار انحصاری و دولتی فاصله گرفت و به سمت رقابتی شدن حرکت نمود.

رئیس شورای عالی بیمه آزادسازی و حذف مقررات نظام تعرفه‌ای و استقرار نظام نظارت بر توانگری موسسات بیمه، به‌روز رسانی مقررات بیمه‌ای و تطبیق آن با رویه ها و استانداردهای بین المللی، توسعه و استقرار سامانه‌های نظارت الکترونیکی بر بازار بیمه مانند اعطای کد یکتا به بیمه‌نامه‌ها، استقرار نظام حاکمیت شرکتی و تدوین مقررات مربوط، ورود نیروی های جوان و تحصیل‌کرده و ارتقا کیفی منابع انسانی صنعت بیمه، را از عوامل مهم توسعه و رقابتی شدن صنعت بیمه ایران اعلام کرد.

وی نقش برجام در صنعت بیمه را مثبت ارزیابی کرد و گفت: بعد از برجام تحولات مهمی در صنعت بیمه ایران اتفاق افتاد. در زمان تحریم‌ها نسبت واگذاری اتکایی به خارج ایران به شدت کاهش یافت و به کمتر از ۱ درصد رسید. اما بعد از برجام این روند متوقف و معکوس شد و واگذاری اتکایی به خارج تدریجاَ در حال بهبود است.

دکتر همتی یادآور شد: با لحاظ مشارکت بیمه‌گران اتکایی بزرگ اروپایی در قرارداد مازاد خسارت بازار بیمه ایران که طی ماه‌های اخیر قطعی شد این نسبت رشد چشمگیری نیز خواهد یافت. از سوی دیگر حدود ۷۰ درصد نفتکش‌های ایران و بیش از ۴۵ درصد کشتی‌های ایرانی توانسته‌اند از کلوب بین‌المللی IG پوشش بیمه‌ای بگیرند. همچنین کشتی‌های بیمه‌شده توسط موسسات P&I ایران می‌توانند در بنادر کشورهای اروپایی تردد کنند.

وی از آمادگی کامل بیمه مرکزی برای کمک به تعامل و ارتباط بیمه‌های ایرانی با بیمه‌های خارجی به شرط تامین منافع متقابل خبر داد و گفت: البته نقش محوری بیمه مرکزی نقش نظارتی و حمایت از حقوق بیمه‌شدگان است و اگر شرکتهای بیمه استانداردهای نظارتی بیمه مرکزی را در تعاملات خود با بیمه‌های خارجی مد نظر قرار بدهند و این ارتباطات متضمن منافع هر دو طرف باشد هیچ مانعی برای توسعه روابط وجود نخواهند داشت و بیمه مرکزی این تعاملات را تشویق کرده و به آن کمک خواهد کرد.

رئیس شورایعالی بیمه گفت: در صنعت بیمه ایران در حوزه بیمه‌های زندگی واگذاری به خارج نداشته‌ایم. اما بعد از برجام به منظور تشویق همکاری‌های بین‌المللی شرکتهای بیمه ایرانی و انتقال دانش فنی و توسعه نیروی انسانی، بیمه مرکزی برای اولین بار به یکی از شرکتهای بیمه اجازه داد تا با یکی از شرکتهای بیمه اتکایی بزرگ دنیا قرارداد واگذاری اتکایی در زمینه بیمه‌های عمر منعقد کند و به تدریج بقیه شرکت ها هم وارد خواهند شد که این نشانه عزم جدی بیمه مرکزی برای ارتقای ارتباطات بین‌المللی صنعت بیمه ایران است.

رئیس کل بیمه مرکزی، صنعت بیمه ایران را دارای ظرفیت‌های بکر فراوانی دانست و گفت: صنعت بیمه در ایران بستر بسیار مناسبی برای سرمایه‌گذاری خارجی است. ریسک موجود در موجودی سرمایه کشور، بالای ۳۰۰۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود. به عبارت دیگر تقاضای بالفعل و بالقوه برای پوشش ریسک در اقتصاد ما بالای ۳۰۰۰ میلیارد دلار است که در حال حاضر تنها کمتر از ۳۰ درصد این ریسک تحت پوشش بیمه‌ است.

همتی با تاکید بر ظرفیت های خالی بیمه در کشور گفت: تنها ۱۳ درصد یعنی فقط ۳ میلیون ۱۴۰ هزار دستگاه پوشش بیمه بدنه دارند. از نزدیک ۸۰ میلیون ایرانی، فقط ۱۴ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر یعنی ۱۸ درصد، بیمه عمر دارند. همچنین تعداد بیمه‌شده‌های تکمیلی درمان ۱۲ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر است یعنی فقط ۱۶ درصد مردم بیمه درمان تکمیلی دارند. از حدود ۲۵ میلیون واحد مسکونی در ایران فقط ۱۱ درصد تحت پوشش بیمه است و از کل واحدهای مسکونی ایران کمتر از ۷ درصد تحت پوشش بیمه زلزله قرار دارد.

وی در خصوص روند رشد ضریب نفوذ بیمه در کشور گفت: طی ۲۰ سال گذشته ضریب نفوذ بیمه یا نسبت حق بیمه تولیدی صنعت بیمه ایران به تولید ناخالص داخلی، همواره در حال رشد بوده است. در این ۲۰ سال، صنعت بیمه ایران ۴.۵ برابر کل اقتصاد ایران رشد داشته است. اینها همه نشانه روشن پتانسیل بالا و کم‌نظیر صنعت بیمه ایران برای توسعه سرمایه‌گذاری است.

همتی با اشاره به رشد بالا پتانسیل صنعت بیمه کشور گفت: در حال حاضر، چندین شرکت بروکری و اتکایی اقدام به تاسیس دفتر تماس در تهران نموده اند. افراد و شرکت های خارجی می توانند تا ۴۹ درصد سهم شرکت های بیمه ایرانی را خریداری نمایند. ضریب خسارت پایین رشته های بیمه ای که در میان مردم کمتر گسترش و توسعه یافته اند، پتانسیل خوبی برای سرمایه گذاری در صنعت بیمه ایران ایجاد کرده است. قطعا با توجه به سیاست های اقتصادی دولت آقای دکتر روحانی و غلبه بر رشد اقتصادی منفی سال های گذشته و شروع رشدهای مثبت اقتصادی، این پتانسیل رشد بیمه روز به روز بیشتر خواهد شد.

وی افزود: بنابراین، گزینه‌های سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت بیمه ایران بصورت خرید سهام‌های شرکتهای بیمه ایرانی، ایجاد شعبه یا نمایندگی شرکتهای بیمه خارجی در ایران و ایجاد بروکرهای اتکایی است و بیمه مرکزی عزم جدی دارد تا به شرکتهای خارجی فعال در زمینه بیمه و سایر سرمایه‌گذارانی که قصد سرمایه‌گذاری در این حوزه‌ها را دارند را کمک کند.

حذف تدریجی امکان عبور از تبلیغات اول ویدئوها در یوتیوب

ایتنا - به نظر می رسد که یوتیوب در حال کنار گذاشتن TrueView (تبلیغاتی که بینندگان می‌توانند پس از 5 ثانیه دکمه عبور از آنها را بزنند) و تبدیل کردن تبلیغات غیر قابل رد کردن است.

حذف تدریجی امکان عبور از تبلیغات اول ویدئوها در یوتیوب

به گزارش ایتنا از رایورز به نقل از مشبل، در ویدئویی با عنوان آیا می خواهید پول بیشتری از عواید تبلیغاتی در بیاورید؟، که بر روی کانال رسمی Creator Insider در این پلتفرم نمایش داده شد، یوتیوب تغییر بزرگی را برای «شرکایش در یوتیوب» اعلام کرد.

هر کانالی که بتواند از ویدئوهایش پول دربیاورد به زودی قادر به اجرائی نمودن تبلیغات غیرقابل رد کردن خواهد بود.
قبلا، همانگونه که در ویدئوی مزبور به آن اشاره شده، فقط برخی از کانال‌های مشخص یوتیوب قادر به اجرای آگهی‌های غیر قابل رد شدن بودند.

در این آگهی ویدئویی، یوتیوب خاطرنشان نموده است که تبلیغ دهندگان پول بیشتری را برای تبلیغات غیر قابل رد کردن (non-skippable ads) پرداخت می‌کنند، که به نوبه خود باعث درآمدزایی بیشتر برای تولیدکنندگان ویدئوهایی که این تبلیغات روی آنها اجرا می شوند می‌گردد.

اوائل سال جاری، یوتیوب حداکثر ویدئو برای تبلیغات غیر قابل رد کردن را 15 تا 20 ثانیه، بسته به مکان یک بیننده، تعیین کرد.

به نظر می‌رسد که یوتیوب در حال کنار گذاشتن TrueView (تبلیغاتی که بینندگان می‌توانند پس از 5 ثانیه دکمه عبور از آنها را بزنند) و تبدیل کردن تبلیغات غیر قابل رد کردن است. محتواهای ویدئویی قدیمی‌تری که در آنها امکان TrueView فراهم بود به تبلیغات غیر قابل رد کردن تبدیل خواهند شد، حتی در صورتی که یک کانال قبلا برای تبلیغات غیر قابل رد کردن واجد شرایط نبوده باشد.
این بدان معناست که اگر ویدئوسازان در یوتیوب بخواهند که بینندگانشان همچنان قادر به رد کردن تبلیغات بر روی آرشیوهای ویدئوییشان باشند، لازم خواهد بود تا دست به کار شده و حالت پیش‌فرض را سوئیچ کرده یا تنظیمات کلی تبلیغات را تغییر دهند.

با اینکه پول بیشتر برای ویدئوسازها قطعا جذاب به نظر می‌رسد، ولی در این اعلامیه ویدئویی برخی نیز خاطرنشان کرده‌اند که مخاطبانشان ممکن است به جای اینکه تا پایان تبلیغ غیرقابل رد کردن صبر کنند کاملا از آن ویدئو عبور کرده و به سراغ ویدئوی دیگری بروند، که به این ترتیب آنها از هرگونه درآمدی محروم خواهند ماند.

یکی از سخنگویان یوتیوب در پاسخ به سوال مشبل به یک صفحه پشتیبانی گوگل ارجاع داد که در آن جزئیات نحوه کنترل اینکه چه نوع از تبلیغات بر روی ویدئوهای تولیدکنندگان ویدئوها نمایش داده شود ذکر شده است.
از طریق Adsense، آنها می توانند تبلیغ کنندگان مشخص و همچنین کل طبقه‌بندی‌های تبلیغاتی را بلاک کنند. تولیدکنندگان ویدئوها همچنین با استفاده از ابزارهای تحلیلی یوتیوب قادر به پیگیری نحوه عملکرد تبلیغات غیر قابل رد کردن مربوط به خودشان هستند تا مشخص شود که آیا این فرمت آگهی برای پول در آوردن از مخاطبانشان بهترین راه هست یا نه.

امکان استفاده از تبلیغات غیر قابل رد کردن هفته آینده برای همه تولیدکنندگان محتوا فراهم خواهد شد.

سرمایه گذاری ۲ هزار میلیاردی در بخش ریلی صورت می گیرد/ هنوز بوی قطار را دوست دارم

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از سرمایه گذاری دو هزار میلیارد تومانی در بخش ریلی خبر داد.

 سرمایه گذاری ۲ هزار میلیاردی در بخش ریلی صورت می گیرد/ هنوز بوی قطار را دوست دارم

دیده بان ایران - علی ربیعی در مراسم آغاز بهره برداری از واگن های مسافری ناوگان ریلی اعلام کرد: طبق برنامه ریزی میان مدت صورت گرفته امکان آن وجود دارد که یک سرمایه گذاری دو هزار میلیارد تومانی در شرکت رجا صورت گیرد تا امکان توسعه این بخش در کنار دیگر صنایع فراهم شود.

به گفته ربیعی، با توجه به مشکلات جدی که اقتصاد ایران در طول سالهای گذشته با آنها روبرو بوده این نیاز وجود دارد تا سرمایه گذاری به شکل قابل توجهی افزایش پیدا کند و در این چارچوب صنعت ریلی اهمیت بسیار زیادی خواهد داشت.

وزیر کار با بیان اینکه گسترش و توسعه حمل و نقل اهمیت بالایی در توسعه اقتصادی کشور دارد و در بخش‌های اقتصادی از اهمیت بالایی برخوردار استف افزود: امکان آن وجود دارد که با استفاده از آن دیگر حوزه‌های اقتصادی را نیز توسعه داده و به هدف های کلان نزدیک شد.

ربیعی با اشاره به تجربه خود در زندگی فضای ریلی خاطرنشان کرد با توجه به کودکی خود و تجربیاتی که در کنار پدرم داشته ام به حوزه ریلی نگاه خاصی دارم و با وجود گذشته سالهای طولانی هنوز بوی قطار را دوست دارم.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.