فیلتر های حجم معاملاتاز آنجا که تغییر حجم معاملات سهم در اکثر موارد ناگهانی رخ می‌دهد، برای تاثیر بیشتر در تصمیم‌گیری برای خرید یا فروش تنها می‌توان در بازه یک روزه یا یک هفته روی این نمودارها حساب کرد؛ زیرا، ممکن است طی گذشت یک روز، حجم معاملات به طرز ناباوری تغییر کند. این تغییر می‌تواند مثبت یا منفی باشد.

اللهُ نُورُ السَّماواتِ وَالأَرْضِ

((خداوند نور آسمانها و زمین است )) بدون حمایت خدا نمی توان نجات یافت

فیلتر خرید سنگین حقیقی ها

// signal_forex_bourse پیج اینستاگرامی

// binazirchart.com و سایت

(ct).Buy_I_Volume>(bvol)*8 &&
(l18)[(l18).length-1] != 'ح'

فیلتر(مناسب روند صعودی) کندل ،نزدیک مووینگ 103

// signal_forex_bourse پیج اینستاگرامی

// binazirchart.com و سایت

var price=[ih][0].PClosing ;
var D=60 ;
var N=D-1 ;
var n ;

فیلتر شناسایی معاملات بلوکی

// signal_forex_bourse پیج اینستاگرامی

// binazirchart.com و سایت

فیلتر فقط خرید سنگین حقیقی

// signal_forex_bourse پیج اینستاگرامی

// binazirchart.com و سایت

(ct).Sell_N_Volume > (ct).Buy_N_Volume *2 && (ct).Buy_I_Volume > 2*(ct).Buy_N_Volume && ((tvol) / (ct).Sell_N_Volume) (pc)

فیلتر خرید سنگین حقوقی

// signal_forex_bourse پیج اینستاگرامی

// binazirchart.com و سایت

(ct).Buy_N_Volume>(bvol)*2 &&
(l18)[(l18).length-1] != 'ح' &&
(l18)[(l18).length-1] != '4'

فیلتر سهام نزدیک مقاومت

// signal_forex_bourse پیج اینستاگرامی

// binazirchart.com و سایت

if((tvol) 1.5&&(ct).Sell_CountI >=(ct).buy_countI && (tno)>20)

فیلترسهام با سودسازی بالای هزار تومان

// signal_forex_bourse پیج اینستاگرامی

// binazirchart.com و سایت

فیلتر پایان روند نزولی و برگشت سهم

این فیلتر نمادهایی که به احتمال 80 درصد یک بازیگر وارد سهم شده

((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI) >1.5 *((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)
&& (tvol)>2* (([ih][0].QTotTran5J+[ih][1].QTotTran5J+[ih][2].QTotTran5J+[ih][3].QTotTran5J+[ih][4].QTotTran5J+
[ih][5].QTotTran5J+[ih][6].QTotTran5J+[ih][7].QTotTran5J+[ih][8].QTotTran5J+[ih][9].QTotTran5J+
[ih][10].QTotTran5J+[ih][11].QTotTran5J+[ih][12].QTotTran5J+[ih][13].QTotTran5J+[ih][14].QTotTran5J+[ih][15].QTotTran5J+
[ih][16].QTotTran5J+[ih][17].QTotTran5J+[ih][18].QTotTran5J+[ih][19].QTotTran5J+[ih][20].QTotTran5J+[ih][21].QTotTran5J+
[ih][22].QTotTran5J+[ih][23].QTotTran5J+[ih][24].QTotTran5J+[ih][25].QTotTran5J+[ih][26].QTotTran5J+[ih][27].QTotTran5J+
[ih][28].QTotTran5J+[ih][29].QTotTran5J)/30)

✅ یک فیلتر خوب برای نوسانگیری 👇👇👇 📚

نکات: ۱.بهتر است در دقایق پایانی بازار از این فیلتر استفاده شود. ۲. نمادهایی که در اين فيلتر قرار ميگيرند به احتمال 80%فردا مثبت بالا باز ميشوند.نمادهایی که در اين فيلتر قرار ميگيرند، 30%روز معاملاتی بعد صف خريد خواهند بود.نماد هايی که امروز در لیست این فیلتر قرار گرفتند و فردا منفی باز شدند، به احتمال 80% برگشت به روند مثبت خواهند داشت و اگر نشانه های برگشت دیده شد، ميتوان نوسانی سود کرد. ۳. اگر تعداد نمادهای این فيلتر زياد بود، میتواند نتیجه گرفت که فردا بازار مثبت خواهد بود. اگر تعداد نماد ها کمتر از 5 تا بود ميتوان موجودی را تقسيم بر تعداد نمادها کرد و از همه نمادها خرید کرد (در دقایق پایانی بازار). سپس اگر نماد خریداری شده روز معاملاتی بعد صف خرید شد، آن را نگه داشت و روز بعد( یعنی دو روز بعد از خرید) با مثبت بالا فروخت . اگر نماد خریداری شده روز بعد معاملاتی منفی شد، آن را فروخت. 💥💥💥همواره به یاد داشته باشید نوسانگیری به هر روشی کار پر ریسکی است و تنها با درصد کمی از سرمایه خود این کار را انجام دهید.

(tno)>50&&(tvol)>=(bvol)&&(bvol) =(pcp)+1.5&&(eps)>0 @iran_tsh

فیلتر نمادهایی که بر اساس سیستم معاملاتی ایچی موکو وضعیت کاملا صعودی دارند .

فیلتر

فیلتر سهامی که آخرین معامله۲ درصد بیشتر از قیمت پایانی باشد و حجم معاملات بیش از حجم مبنا:

((plp)-(pcp)) >2 && (tvol) > (bvol)

قیمت پایانی امروز کمتر از قیمت دیروز

بوخوم

اين فرمول که نشان دهنده سهم هايي مي باشد که در ابتداي صبح نزولي هستند و حال در حال برگشت به درصد هاي مثبت هستند - که ميتوانند از اين فرمول استفاده کنند
(pl) ((pmin)+((pf)-(pmin))/4) && (plp) 10 && (pf)>(pmin) && (pf)>(py)

شناسایی سهم های نوسانی.سهم هایی که کمتری قیمت و بیشترین قیمت روز بالای ۴ درصد نوسان دارند ، تعویض عدد ۴ نوسان به دلخواه.

دیروز منفی بوده و برگشت از منفی به مثبت

(pf) 10 && (pl)>1.02*(pmin)

معاملات بالاي 50

کمترین قیمت 21 روز را حساب می کند و سپس از آن تابع در کد استفاده می شود:

صف فروششون می ریزه و اخرین معامله از پایانیشون بیشتر هستو پیدا

(po1)==(tmin) && (qo1) =-5 && (po1)==(pd1) && (pl)>(pc)

فیلتر سهامی که قیمت پایانی ۲ درصد بیشتر از آخرین معامله و حجم معاملات بیش از حجم مبنا:

((plp)-(pcp)) >2 && (tvol) > (bvol)

ستراتژی تعدادی از معامله گران در بازار بورس بر مبنای فیلترهای سهام می باشد و ممکن است فیلترهای زیادی را تست کرده باشند و با توجه به خروجی آن فیلترها استراتژی خود را تدوین کرده باشند.

در این مقاله آموزشی قصد داریم یکی دیگر از فیلترهای بورسی را به شما معرفی کنیم و استراتژی تدوین شده برای این فیلتر را برای شما بازگو کنیم.

فیلتر سهامی که قیمت پایانی ۲ درصد بیشتر از آخرین معامله و حجم معاملات بیش از حجم مبنا:

در ابتدا توضیحاتی را در مورد این فیلتر می دهیم تا نحوه استفاده از آن برای شما مشخص شود.

((plp)-(pcp)) >2 && (tvol) > (bvol)

این فیلتر دارای دو بخش می باشد که توضیحات آن در ادامه می باشد.

بخش اول:

(Plp) = درصد تغییر آخرین قیمت

یعنی اینکه آخرین قیمت سهام نسبت به قیمت پایانی روز معاملاتی گذشته چند درصد اختلاف دارد.

(Pcp) = درصد تغییر قیمت پایانی

یعنی اینکه قیمت پایانی سهام نسبت به قیمت پایانی روز معاملاتی گذشته چند درصد اختلاف دارد.

حالا اگر این دو را از یکدیگر کم کنیم، نتیجه آن می شود، اختلاف درصدی بین قیمت آخرین معامله و قیمت پایانی در روز معاملاتی جاری.

این اختلاف درصدی هر عددی می تواند باشد، ولی فقط در محدوده نوسانی معاملات. حال با قرار دادن عملگر در محاسبات خود و شرط بزرگتر از عدد ۲ به یک فیلتر محاسباتی می رسیم و با توجه به آن می توانیم سهامی که در روز معاملاتی جاری اختلاف قیمت آخرین معامله و قیمت پایانی آنها بیشتر از ۲ درصد می باشد را مشاهده کنیم.

بخش دوم:

(tvol) = حجم معاملات

حجم معاملات در روز معاملاتی جاری می باشد.

حجم مبنا در روز معاملاتی جاری می باشد.

در این بخش هدف ما سهامی است که حجم معاملات آنها بیشتر از حجم مبنا می باشد. البته لازم به توضیح است که این قسمت فیلتر فقط برای سهامی معنا دارد که حجم مبنای آنها برابر با یک نمی باشد.

کاربرد این فیلتر چیست؟

ممکن است بازار با عرضه های شدید سهام توسط معامله گران و افراد فعال آغاز شده باشد و با یک بازار نزولی مواجه شده باشیم. در این حالت بسیاری از معامله گران که البته ممکن است مبتدی باشند، اقدام به عرضه سهام خود کنند و با یک بازار احساسی مواجه شویم.

با استفاده از این فیلتر می توانیم وضعیت بازار را در روز معاملاتی با گذشت زمان تحلیل کنیم. در این حالت چنانچه هر چه زمان می گذرد و به پایان بازار نزدیک می شویم، اگر بر تعداد سهام با خروجی فیلتر فوق اضافه شود، می توان نتیجه گرفت که بار احساسی موجود در بین معامله گران کاسته شده و شدت عرضه ها در حال کاهش می باشد.

استراتژی فیلترهای بورس

در حالت دیگر اگر تعداد سهام خروجی این فیلتر در حال کم شدن باشد، باید با احتیاط بیشتری معاملات خود را انجام دهیم.

با توجه به خروجی این فیلتر می توانیم با خیالی آسوده تر بازار را رصد کرده و در صورتی که با یک بازار هیجانی مواجه هستیم بهتر است که نتیجه این فیلتر را مورد بررسی قرار دهیم.

امیدوارم استراتژی فیلترهای بورس برای شما هم کارایی داشته باشد و بتوانید از این طریق به سودهای زیادی در بازار برسید.

فیلتر حرفه ای بورس؛ بیشترین حجم معاملات نمادهای بورسی با ۴ فاکتور اساسی

برای به دست آوردن نمادهای برگزیده بورسی حجم معاملات را با چهار فاکتور، شناوری، میانگین هفتگی، ماهانه و کل سهام بررسی کرده ایم.

بازار؛ گروه بورس: برای رصد برترین معاملات و نمادهای بازده بازار باید ابتدا نمادهایی که حجم بالایی خورده اند را شناسایی کنیم، بیشترین حجم معاملات به نسبت کل سهام شرکت عبارتند از:

۱. خبازرس حجم: ۸.۳ M سهم
- ۵.۵ % حجم کل شرکت
- ۲۴.۵ % شناور
- ۳.۳ برابر میانگین حجم ماه
- آخرین معامله ۱.۸۲- %

۲. قجامح حجم: ۱۱.۹ M سهم
- ۳.۵ % حجم کل شرکت
- ۳.۵ % شناور
- ۲.۸ برابر میانگین حجم ماه
- آخرین معامله +۰.۳۵ %

۳. پلوله حجم: ۶.۱ M سهم
- ۲.۷ % حجم کل شرکت
- ۶.۱ % شناور
- ۵.۴ برابر میانگین حجم ماه
- صف خرید +۲.۹۹ %

۴. شلعاب حجم: ۱۳.۳ M سهم
- ۲.۲ % حجم کل شرکت
- ۳ % شناور
- ۱.۷ برابر میانگین حجم ماه
- آخرین معامله ۰.۵۲- %

۵. ولانا حجم: ۲.۱ M سهم
- ۲.۱ % حجم کل شرکت
- ۳.۴ % شناور
- ۰.۶ برابر میانگین حجم ماه
- صف خرید +۲.۹۹ %

۶.برکت حجم: ۱۰۴.۱ M سهم
- ۱.۸ % حجم کل شرکت
- ۶.۲ % شناور
- ۱.۵ برابر میانگین حجم ماه
- قیمت صفر تابلو

۷. سمایه حجم: ۶۱.۶ M سهم
- ۱.۵ % حجم کل شرکت
- ۶.۳ % شناور
- ۵۵.۸ برابر میانگین حجم ماه
- آخرین معامله +۲.۱۹ %

۸. ثنور حجم: ۱۶.۶ M سهم
- ۱.۴ % حجم کل شرکت
- ۳ % شناور
- ۵.۴ برابر میانگین حجم ماه
- صف خرید +۴.۹۹ %

۹. گشان حجم: ۲۰.۲ M سهم
- ۱.۴ % حجم کل شرکت
- ۱.۷ % شناور
- ۵.۴ برابر میانگین حجم ماه
- صف فروش ۱.۹۹- %

۱۰. فاراک حجم: ۲۰۷.۹ M سهم
- ۱.۴ % حجم کل شرکت
- ۳.۱ % شناور
- ۲۵.۱ برابر میانگین حجم ماه
- آخرین معامله +۳.۱۲ %

۱۱. مرقام حجم: ۶.۱ M سهم
- ۱.۲ % حجم کل شرکت
- ۱.۷ % شناور
- ۱.۷ برابر میانگین حجم ماه
- صف فروش ۱.۹۹- %

۱۲. وارس حجم: ۶ M سهم
- ۱.۲ % حجم کل شرکت
- ۳.۲ % شناور
- ۲.۷ برابر میانگین حجم ماه
- آخرین معامله ۰.۴۹- %

۱۳. گکیشح حجم: ۷۱۳ هزار سهم
- ۰.۹ % حجم کل شرکت
- ۰.۹ % شناور
- ۱.۳ برابر میانگین حجم ماه
- صف فروش ۱.۹۹- %

۱۴. نوین حجم: ۲۳.۷ M سهم
- ۰.۹ % حجم کل شرکت
- ۲.۱ % شناور
- ۲.۵ برابر میانگین حجم ماه
- آخرین معامله ۱.۳۷- %

۱۵. ومشان حجم: ۱۶۸ هزار سهم
- ۰.۸ % حجم کل شرکت
- ۱.۲ % شناور
- ۰.۴ برابر میانگین حجم ماه
- صف فروش ۱.۹۹- %

۱۶. وثوق حجم: ۱.۸ M سهم
- ۰.۷ % حجم کل شرکت
- ۱.۲ % شناور
- ۰.۸ برابر میانگین حجم ماه
- آخرین معامله ۰.۱- %

۱۷. خصدرا حجم: ۱۵۱.۳ M سهم
- ۰.۶ % حجم کل شرکت
- ۰.۷ % شناور
- ۱۱.۴ برابر میانگین حجم ماه
- صف فروش ۱.۹۹- %

۱۸. ولتجار حجم: ۳.۵ M سهم
- ۰.۶ % حجم کل شرکت
- ۱.۶ % شناور
- ۰.۸ برابر میانگین حجم ماه
- صف فروش ۱.۹۹- %

۱۹. نطرین حجم: ۴.۵ M سهم
- ۰.۶ % حجم کل فیلتر های حجم معاملات شرکت
- ۱.۵ % شناور
- ۰.۹ برابر میانگین حجم ماه
- صف فروش ۱.۹۹- %

۲۰. گکوثر حجم: ۲۴.۸ M سهم
- ۰.۶ % حجم کل شرکت
- ۱.۶ % شناور
- ۰.۸ برابر میانگین حجم ماه
- آخرین معامله +۳.۲۵ %

بیشترین حجم معاملات به نسبت شناوری شرکت
۱. خبازرس حجم: ۸.۳ M سهم
- ۲۴.۵ % شناور
- ۵.۵ % حجم کل شرکت
- ۳.۳ برابر میانگین حجم ماه
- آخرین معامله ۱.۸۲- %

۲. سمایه فیلتر های حجم معاملات حجم: ۶۱.۶ M سهم
- ۶.۳ % شناور
- ۱.۵ % حجم کل شرکت
- ۵۵.۸ برابر میانگین حجم ماه
- آخرین معامله +۲.۱۹ %

۳. برکت حجم: ۱۰۴.۱ M سهم
- ۶.۲ % شناور
- ۱.۸ % حجم کل شرکت
- ۱.۵ برابر میانگین حجم ماه
- قیمت صفر تابلو

۴. پلوله حجم: ۶.۱ M سهم
- ۶.۱ % شناور
- ۲.۷ % حجم کل شرکت
- ۵.۴ برابر میانگین حجم ماه
- صف خرید +۲.فیلتر های حجم معاملات ۹۹ %

۵. سنوین حجم: ۲.۴ M سهم
- ۴.۴ % شناور
- ۰.۲ % حجم کل شرکت
- ۰.۶ برابر میانگین حجم ماه
- صف فروش ۱.۹۹- %

۶. ومعلم حجم: ۲۱.۱ M سهم
- ۴ % شناور
- ۰.۵ % حجم کل شرکت
- ۶.۳ برابر میانگین حجم ماه
- آخرین معامله +۱.۲۴ %

۷. قجامح حجم: ۱۱.۹ M سهم
- ۳.۵ % شناور
- ۳.۵ % حجم کل شرکت
- ۲.۸ برابر میانگین حجم ماه
- آخرین معامله +۰.۳۵ %

۸. ولانا حجم: ۲.۱ M سهم
- ۳.۴ % شناور
- ۲.۱ % حجم کل شرکت
- ۰.۶ برابر میانگین حجم ماه
- صف خرید +۲.۹۹ %

۹. دشیری حجم: ۱۸۶ هزار سهم
- ۳.۳ % شناور
- ۰.۴ % حجم کل شرکت
- ۵.۵ برابر میانگین حجم ماه
- آخرین معامله +۲.۶۵ %

۱۰. وارس حجم: ۶ M سهم
- ۳.۲ % شناور
- ۱.۲ % حجم کل شرکت
- ۲.۷ برابر میانگین حجم ماه
- آخرین معامله ۰.۴۹- %

۱۱.فاراک حجم: ۲۰۷.۹ M سهم
- ۳.۱ % شناور
- ۱.۴ % حجم کل شرکت
- ۲۵.۱ برابر میانگین حجم ماه
- آخرین معامله +۳.۱۲ %

۱۲. شلعاب حجم: ۱۳.۳ M سهم
- ۳ % شناور
- ۲.۲ % حجم کل شرکت
- ۱.۷ برابر میانگین حجم ماه
- آخرین معامله ۰.۵۲- %

۱۳. ورازی حجم: ۱۲.۵ M سهم
- ۳ % شناور
- ۰.۴ % حجم کل شرکت
- ۱.۵ برابر میانگین حجم ماه
- صف خرید +۴.۹۹ %

۱۴.ثنور حجم: ۱۶.۶ M سهم
- ۳ % شناور
- ۱.۴ % حجم کل شرکت
- ۵.۴ برابر میانگین حجم ماه
- صف خرید +۴.۹۹ %

۱۵. سغرب حجم: ۲.۱ M سهم
- ۲.۵ % شناور
- ۰.۴ % حجم کل شرکت
- ۰.۷ برابر میانگین حجم ماه
- آخرین معامله +۱.۲۶ %

۱۶. فافزا حجم: ۳۵۵ هزار سهم
- ۲.۴ % شناور
- ۰.۴ % حجم کل شرکت
- ۰.۶ برابر فیلتر های حجم معاملات میانگین حجم ماه
- صف فروش ۱.۹۹- %

۱۷. ساربیل حجم: ۱.۲ M سهم
- ۲.۳ % شناور
- ۰.۲ % حجم کل شرکت
- ۰.۸ برابر میانگین حجم ماه
- صف فروش ۱.۹۸- %

۱۸. سپیدار حجم: ۹۲۳ هزار سهم
- ۲.۲ % شناور
- ۰.۵ % حجم کل شرکت
- ۰.۴ برابر میانگین حجم ماه
- صف فروش ۱.۹۹- %

۱۹. دلقما حجم: ۲.۱ M سهم
- ۲.۱ % شناور
- ۰.۳ % حجم کل شرکت
- ۲.۴ برابر میانگین حجم ماه
- صف فروش ۱.۹۸- %

۲۰. نوین حجم: ۲۳.۷ M سهم
- ۲.۱ % شناور
- ۰.۹ % حجم کل شرکت
- ۲.۵ برابر میانگین حجم ماه
- آخرین معامله ۱.۳۷- %

بیشترین حجم معاملات به نسبت میانگین حجم ماه

۱. سمایه حجم: ۶۱.۶ M سهم
- ۵۵.۸ برابر میانگین حجم ماه
- ۱.۵ % حجم کل شرکت
- ۶.۳ % شناور
- آخرین معامله +۲.۱۹ %

۲. فاراک حجم: ۲۰۷.۹ M سهم
- ۲۵.۱ برابر میانگین حجم ماه
- ۱.۴ % حجم کل شرکت
- ۳.۱ % شناور
- آخرین معامله +۳.۱۲ %

۳. خصدرا حجم: ۱۵۱.۳ M سهم
- ۱۱.۴ برابر میانگین حجم ماه
- ۰.۶ % حجم کل شرکت
- ۰.۷ % شناور
- صف فروش ۱.۹۹- %

۴. شسینا حجم: ۲۰۸ هزار سهم
- ۱۰.۶ برابر میانگین حجم ماه
- ۰.۱ % حجم کل شرکت
- ۰.۲ % شناور
- صف فروش ۱.۹۹- %

۵. گکیش حجم: ۷۶۷ هزار سهم
- ۹.۱ برابر میانگین حجم ماه
- ۰.۴ % حجم کل شرکت
- ۰.۹ % شناور
- صف فروش ۳.۹۹- %

۶. کصدف حجم: ۴۰ هزار سهم
- ۸ برابر میانگین حجم ماه
- ۰ % حجم کل شرکت
- ۰.۱ % شناور
- صف فروش ۱.۹۹- %

۷.هجرت حجم: ۲.۲ M سهم
- ۷.۱ برابر میانگین حجم ماه
- ۰.۲ % حجم کل شرکت
- ۱.۳ % شناور
- آخرین معامله +۰.۰۴ %

۸. غگرجی حجم: ۴۵۳ هزار سهم
- ۷ برابر میانگین حجم ماه
- ۰.۱ % حجم کل شرکت
- ۰.۱ % شناور
- صف فروش ۱.۹۵- %

۹.سدشت حجم: ۸۴۸ هزار سهم
- ۶.۸ برابر میانگین حجم ماه
- ۰.۱ % حجم کل شرکت
- ۰.۳ % شناور
- صف فروش ۱.۹۹- %

۱۰. ومعلم حجم: ۲۱.۱ M سهم
- ۶.۳ برابر میانگین حجم ماه
- ۰.۵ % حجم کل شرکت
- ۴ % شناور
- آخرین معامله +۱.۲۴ %

۱۱. دشیری حجم: ۱۸۶ هزار سهم
- ۵.۵ برابر میانگین حجم ماه
- ۰.۴ % حجم کل شرکت
- ۳.۳ % شناور
- آخرین معامله +۲.۶۵ %

۱۲. پلوله حجم: ۶.۱ M سهم
- ۵.۴ برابر میانگین حجم ماه
- ۲.۷ % حجم کل شرکت
- ۶.۱ % شناور
- صف خرید +۲.۹۹ %

۱۳. ثنور حجم: ۱۶.۶ M سهم
- ۵.۴ برابر میانگین حجم ماه
- ۱.۴ % حجم کل شرکت
- ۳ % شناور
- صف خرید +۴.۹۹ %

۱۴. گشان حجم: ۲۰.۲ M سهم
- ۵.۴ برابر میانگین حجم ماه
- ۱.۴ % حجم کل شرکت
- ۱.۷ % شناور
- صف فروش ۱.۹۹- %

۱۵. شصدف حجم: ۴۰۱ هزار سهم
- ۴.۶ برابر میانگین حجم ماه
- ۰.۱ % حجم کل شرکت
- ۰.۳ % شناور
- صف خرید +۵.۹۹ %

۱۶. شتولی حجم: ۹۴۶ هزار سهم
- ۴.۶ برابر میانگین حجم ماه
- ۰.۴ % حجم کل شرکت
- ۰.۹ % شناور
- صف خرید +۳.۹۹ %

۱۷. تشتاد حجم: ۱۹ هزار سهم
- ۴.۵ برابر میانگین حجم ماه
- ۰ % حجم کل شرکت
- ۰ % شناور
- صف فروش ۱.۹۹- %

۱۸. رانفور حجم: ۸.۷ M سهم
- ۴ برابر میانگین حجم ماه
- ۰.۱ % حجم کل شرکت
- ۱.۱ % شناور
- صف خرید +۵.۹۷ %

۱۹. ولساپا حجم: ۴۳.۶ M سهم
- ۳.۸ برابر میانگین حجم ماه
- ۰.۵ % حجم کل شرکت
- ۱.۱ % شناور
- آخرین معامله +۰.۲۸ %

۲۰. شیران حجم: ۱۵.۹ M سهم
- ۳.۴ برابر میانگین حجم ماه
- ۰.۲ % حجم کل شرکت
- ۱.۱ % شناور
- صف فروش ۱.۹۸- %

بیشترین حجم معاملات به نسبت میانگین حجم هفتگی
۱. ساربیل حجم: ۱.۲ M سهم
- ۲۶.۷۸ برابر میانگین حجم هفتگی
- ۰.۲ % حجم کل شرکت
- ۲.۳ % شناور
- صف فروش ۱.۹۸- %

۲. سدشت حجم: ۸۴۸ هزار سهم
- ۲۱.۹۹ برابر میانگین حجم هفتگی
- ۰.۱ % حجم کل شرکت
- ۰.۳ % شناور
- صف فروش ۱.۹۹- %

۳. سمایه حجم: ۶۱.۶ M سهم
- ۲۰.۷۶ برابر میانگین حجم هفتگی
- ۱.۵ % حجم کل شرکت
- ۶.۳ % شناور
- آخرین معامله +۲.۱۹ %

۴. قجامح حجم: ۱۱.۹ M سهم
- ۱۲.۸۶ برابر میانگین حجم هفتگی
- ۳.۵ % حجم کل شرکت
- ۳.۵ % شناور
- آخرین معامله +۰.۳۵ %

۵. زگلدشت حجم: ۱.۱ M سهم
- ۱۰.۴۹ برابر میانگین حجم هفتگی
- ۰.۲ % حجم کل شرکت
- ۰.۶ % شناور
- صف خرید +۵.۹۹ %

۶. حرهشا حجم: ۱۳ هزار سهم
- ۹.۵۱ برابر میانگین حجم هفتگی
- ۰.۱ % حجم کل شرکت
- ۰.۱ % شناور
- صف فروش ۳.۹۹- %

۷. غگرجی حجم: ۴۵۳ هزار سهم
- ۸.۴۴ برابر میانگین حجم هفتگی
- ۰.۱ % حجم کل شرکت
- ۰.۱ % شناور
- صف فروش ۱.۹۵- %

۸. شسینا حجم: ۲۰۸ هزار سهم
- ۸.۲۱ برابر میانگین حجم هفتگی
- ۰.۱ % حجم کل شرکت
- ۰.۲ % شناور
- صف فروش ۱.۹۹- %

۹. فاراک حجم: ۲۰۷.۹ M سهم
- ۸.۰۸ برابر میانگین حجم هفتگی
- ۱.۴ % حجم کل شرکت
- ۳.۱ % شناور
- آخرین معامله +۳.۱۲ %

۱۰. خصدرا حجم: ۱۵۱.۳ M سهم
- ۷.۷۱ برابر میانگین حجم هفتگی
- ۰.۶ % حجم کل شرکت
- ۰.۷ % شناور
- صف فروش ۱.۹۹- %

۱۱. حخزر حجم: ۳۴۲ هزار سهم
- ۵.۴۹ برابر میانگین حجم هفتگی
- ۰ % حجم کل شرکت
- ۰.۳ % شناور
- صف فروش ۱.۹۹- %

۱۲. ثعتما حجم: ۱۳ هزار سهم
- ۵.۳۲ برابر میانگین حجم هفتگی
- ۰ % حجم کل شرکت
- ۰ % شناور
- صف فروش ۱.۹۹- %

۱۳. وسالت حجم: ۴۱ هزار سهم
- ۵.۲۶ برابر میانگین حجم هفتگی
- ۰ % حجم کل شرکت
- ۰ % شناور
- صف خرید +۲.۹۷ %

۱۴. وزمین حجم: ۴۶ هزار سهم
- ۵.۰۶ برابر میانگین حجم هفتگی
- ۰ % حجم کل شرکت
- ۰ % شناور
- صف فروش ۳.۹۹- %

۱۵. کخاکح حجم: ۱.۱ M سهم
- ۴.۹۲ برابر میانگین حجم هفتگی
- ۰ % حجم کل شرکت
- ۰ % شناور
- قیمت صفر تابلو

۱۶. رانفور حجم: ۸.۷ M سهم
- ۴.۶ برابر میانگین حجم هفتگی
- ۰.۱ % حجم کل شرکت
- ۱.۱ % شناور
- صف خرید +۵.۹۷ %

۱۷. شسم حجم: ۵ هزار سهم
- ۴.۲۹ برابر میانگین حجم هفتگی
- ۰.۱ % حجم کل شرکت
- ۰.۴ % فیلتر های حجم معاملات شناور
- صف خرید +۱.۹۹ %

۱۸. حسیر حجم: ۴۷ هزار سهم
- ۴.۱۱ برابر میانگین حجم هفتگی
- ۰ % حجم کل شرکت
- ۰ % شناور
- صف فروش ۱.۹۹- %

۱۹. شلعاب حجم: ۱۳.۳ M سهم
- ۳.۸۶ برابر میانگین حجم هفتگی
- ۲.۲ % حجم کل شرکت
- ۳ % شناور
- آخرین معامله ۰.۵۲- %

۲۰. ثالوند حجم: ۳۳۱ هزار سهم
- ۳.۷۵ برابر میانگین حجم هفتگی
- ۰.۱ % حجم کل شرکت
- ۰.۲ % شناور
- صف فروش ۱.۹۹- %

فیلتر های حجم معاملات

مشاوره رایگان

برای دریافت مشاوره در مورد چگونگی عضویت در صندوق و شرایط سبد های مختلف کافیست عدد 2 را به سامانه زیر پیامک کنید.

  • 02191004770
  • [email protected]
  • تهران، خیابان بهشتی، پلاک 436، طبقه 4، واحد 15

خانه / سرمایه گذاری و بورس / فیلترهای پرکاربرد و مهم در بازار بورس ایران/ نحوه وارد کردن کدها در بخش فیلتر بورس

فیلترهای پرکاربرد و مهم در بازار بورس ایران/ نحوه وارد کردن کدها در بخش فیلتر بورس

همانطور که میدانید در بازار بورس ایران صدها نماد وجود دارد که جستجو در بین این نمادها برای پیدا کردن نمادهایی که ویژگی مد نظر ما را دارند کاری زمان‌بر و سخت می‌باشد. اما راه حل چیست؟ سازمان بورس اوراق بهادار در سایت tsetmc در بخش دیدبان بازار امکانی را فراهم کرده تا سرمایه گذاران با وارد کردن فیلترهای مورد نظرشان بتوانند نمادهایی با ویژگی های مدنظر را پیدا کنند. در ادامه برخی از پرکاربردترین فیلترهای بورسی را به شما معرفی می کنیم و نحوه وارد کردن فیلتر ها در بخش فیلتر بورس را توضیح خواهیم داد.

۴۶ تا از پرکاربردترین فیلترهای بورس + نحوه استفاده

در گذشته با مفهوم فیلترنویسی و آموزش فیلترنویسی و نحوه استفاده از فیلتر در سایت tsetmc آشنا شدید، اما تمامی افراد قادر به نوشتن فیلتر نیستند و از فیلترهای آماده برای اینکار استفاده میکنند. ما در ادامه به بررسی نحوه واردکردن کدها در بخش فیلتر بورس، و معرفی ۴۶ فیلتر کاربردی در بازار بورس ایران میپردازیم.

فیلترهای پرکاربرد و مهم در بازار بورس ایران/ نحوه وارد کردن کدها در بخش فیلتر بورس

البته توجه داشته باشید که فیلترها به تنهایی نباید مبنای تصمیم‌گیری شما در خرید سهام باشند بلکه برای شناسایی سهم هایی با ویژگی موردنظرتان از فیلترهای بورسی استفاده کنید و سپس روش‌های تحلیلی را به کار گرفته و بعد از آن اقدام به خرید سهم کنید.

نحوه واردکردن کدها در بخش فیلتر بورس

برای معامله در بورس هر شخصی استراتژی مخصوص به خود را دارد برخی ها با استفاده از فیلترهای طلایی بورس نتایج شگفت انگیزی بدست می آورند. اگر تازه کار هستید برای استفاده از فیلتر در سایت tsetmc ابتدا وارد سایت بازار بورس اوراق بهادار به ادرس tsetmc.com شوید، سپس در بالای صفحه روی منوی دیده‌بان بازار در بالای سایت کلیک کنید.

فیلترهای پرکاربرد و مهم در بازار بورس ایران/ نحوه وارد کردن کدها در بخش فیلتر بورس

سپس روی گزینه فیلترها در منوی بالای دیده‌بان کلیک کنید.

فیلترهای پرکاربرد و مهم در بازار بورس ایران/ نحوه وارد کردن کدها در بخش فیلتر بورس

سپس پنجره مانند تصویر زیر برای شما باز خواهد شد برروی فیلتر جدید کلیک کنید.

فیلترهای پرکاربرد و مهم در بازار بورس ایران/ نحوه وارد کردن کدها در بخش فیلتر بورس

در مرحله بعد میتوانید فیلتر مورد نظر خود را در قسمت شرط وارد کنید.

فیلترهای پرکاربرد و مهم در بازار بورس ایران/ نحوه وارد کردن کدها در بخش فیلتر بورس

پس از وارد کردن فیلتر توجه داشته باشید که برروی اعتبار ستجی کلیک نمایید تا از درستی فیلتر اطمینان حاصل کنید. پس از اطمینان از صحت کد برروی ثبت کلیک کنید تا فیلتر اعمال شود.

بیشتر مطالعه کنید: (برای مشاهدههر ی بر روی آن کلیک کنید)

۴۶ فیلتر کاربردی در بازار بورس ایران

در ادامه فیلتر های کاربردی در بازار بورس ایران را به شما معرفی میکنیم که جزو فیلترهای حرفه ای بورس هستند و میتواند به شما در انتخاب سهام مناسب با توجه به ویژگی های مدنظرتان کمک کند. اگر به دنبال دانلود فیلترهای کاربردی بورس هستید پیشنهاد می کنیم از این فیلترها استفاده کنید.

توجه داشته باشید که تمامی فیلترها از نظر اعتبارسنجی تایید شده است.

۱. فیلتر ورود پول هوشمند به سهم (یکی از فیلترهای مهم بورس):

(tvol)>1.25*[is5]&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)>=((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)&&(pl)>=(pc)&&(plp)>0

۲. فیلتر ورود پول هوشمند به سهم:

(tvol)>1.5*[is6]&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)>=((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)&&(pl)>=(pc)&&(plp)>0

۳. یکی از فیلترهای پرکاربرد در بورس: فیلتر سهم‌هایی که حجم خرید حقیقی‌ها و حجم فروش حقوقی‌ها بیش از ۵۰% معاملات و قدرت خریداران حقیقی بیشتر از قدرت فروشندگان حقیقی است
(کد به کد حقوقی به حقیقی):

(ct).Buy_I_Volume>0.5*(tvol)&&(فیلتر های حجم معاملات ct).Sell_N_Volume>0.5*(tvol)&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)>((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)

۴. الگوی ساعت: فیلتر سهم‌هایی که اختلاف قیمت آخرین معامله با قیمت پایانی حداقل منفی ۳% باشد :

۵. الگوی ساعت: فیلتر سهم‌هایی که درصد قیمت آخرین معامله حداقل ۲% کمتر از درصد قیمت پایانی باشد:

(pcp)-(plp)>2

۶. فیلتر سهم‌هایی که تعداد فروشندگان حقوقی بیش از ۵ برابر تعداد خریداران حقوقی می باشد:

(ct).Sell_CountN>=5*((ct).Buy_CountN)

۷. حجم‌های مشکوک: افزایش حجم معاملات نسبت به ۳ ماه و ۱۲ ماه گذشته :

(tvol)>[is5]&&(tvol)>2*[is6]

۸. فیلتر سهم‌هایی که در حال برگشت قیمتی از منفی به مثبت هستند (برای نوسانگیری روزانه):

۹. فیلتر سهم‌هایی که روند نزولی‌شان به پایان رسیده و آماده‌ی روند صعودی هستند:

۱۰. فیلتر سهم هایی که صف فروش ‌آنها جمع شده‌اند و گارد صعودی گرفته‌اند:

(tvol)>(bvol)&&(pmin)==(tmin)&&(((pl)-(pc))/(pl))*100>1.5&&(ct).Sell_CountI>=(ct).Buy_CountI&&(tno)>20

۱۱. فیلتر سهم‌هایی که در حال صف خرید شدن هستند (۱):

۱۲. فیلتر سهم‌هایی که در حال صف خرید شدن هستند (۲):

(pl)>=0.994*(tmax)&&(qo1)>0

۱۳. فیلتر سهم‌هایی که در حال صف خرید شدن هستند (۳):

(plp)>+4.6&&(qd1)>0

۱۴. فیلتر سهم‌هایی که در حال صف خرید شدن هستند (۴):

۱۵. فیلتر سهم‌هایی که حجم صف خرید آن‌ها بیشتر از حجم مبنا می باشد:

(pd1)==(tmax)&&(qd1)>(bvol)

۱۶. فیلتر سهم‌هایی که حجم صف خرید آن‌ها بیش از ۲ برابر حجم مبنا است:

(pd1)==(tmax)&&(qd1)>=2*(bvol)

۱۷. فیلتر سهم‌هایی که امروز از مثبت به منفی رفته‌اند:

۱۸. فیلتر سهم‌هایی که امروز از منفی به مثبت رفته‌اند:

۱۹. فیلتر سهم‌هایی که حجم صف فروش آن‌ها بیشتر از حجم مبنا می باشد:

(pl)==(tmin)&&(po1)==(tmin)&&(qo1)>(bvol)

۲۰. فیلتر سهم‌هایی که حجم صف فروش آن‌ها بیش از ۲ برابر حجم مبنا می باشد:

(po1)==(tmin)&&(qo1)>=2*(bvol)

۲۱. فیلتر سهم‌هایی که حجم صف فروش آن‌ها زیر ۱ میلیون می باشد:

۲۲. فیلتر سهم‌هایی که حجم معاملات افزایش یافته و قدرت خریداران حقیقی بیش از ۳ برابر قدرت فروشندگان حقیقی است:

(tvol)>[is5]&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)>3*((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)

۲۳. فیلتر سهم‌هایی که قیمت‌شان زیر ۱۰۰۰ تومان است:

۲۴. فیلتر شرکت‌هایی که P/E بالای ۳۰۰ دارند (شرکت‌هایی که در بازار بورس و فرابورس دارای بالاترین P/E بر مبنای TTM هستند ):

(pe)>=300

۲۵. فیلتر شرکت‌هایی که P/E زیر ۱۵ دارند (شرکت‌هایی که در بازار بورس و فرابورس دارای پایین ترین P/E بر مبنای TTM هستند):

۲۶. فیلتر شرکت‌هایی که EPS بالای ۵۰۰ تومان دارند:

(eps)>=5000

۲۷. سهم‌هایی که سفارش‌های خریداران سنگین و تعداد خریداران حقیقی بیشتر از تعداد فروشندگان حقیقی است:

(qd1)*(pd1)+(qd2)*(pd2)+(qd3)*(pd3)>=2*((qo1)*(po1)+(qo2)*(po2)+(qo3)*(po3))&&(pl)>=(py)&&(pl)!=(tmax)&&(tno)>30&&(ct).Buy_CountI>=(ct).Sell_CountI

۲۸. سهم‌هایی که قدرت خریداران حقیقی بیشتر از قدرت فروشندگان حقیقی است:

((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)>((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)

۲۹. سهم‌هایی که قدرت خریداران حقیقی بیش از ۵ برابر قدرت فروشندگان حقیقی است:

((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)>=5*((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)

۳۰. سهم‌هایی که قدرت فروشندگان حقیقی بیشتر از قدرت خریداران حقیقی است:

۳۱. سهم‌هایی که حجم خرید حقوقی‌ها بیشتر از حجم خرید حقیقی‌ها است:

(ct).Buy_N_Volume>(ct).Buy_I_Volume

۳۲. سهم‌هایی که حجم خرید حقوقی‌ها بیشتر از فروش‌شان است:

(ct).Buy_N_Volume>(ct).Sell_N_Volume

۳۳. سهم‌هایی که قیمت آخرین معامله بالاترین قیمت روز است و صف خرید نیستند:

(pl)==(pmax)&&(pl)!=(tmax)

۳۴. سهم‌هایی قیمت پایانی امروزشان بیشتر از دیروز، سفارش‌های خرید بیش از ۳ برابر سفارش‌های فروش و حجم معاملات بیش از حجم مبنا است:

۳۵. سهم‌هایی که پیش‌بینی می‌شود فردا مثبت باشند:

۳۶. سهم‌هایی که چندین روز منفی بوده‌اند و در حال برگشت روند از منفی به مثبت هستند:

۳۷. سهم‌هایی که حداقل ۳ روز اخیر صف فروش بوده‌اند (یکی از فیلترهای ناب بورس):

(py)>(pf)&&(pmin)==(pmax)&&(pmin)==(pl)&&[ih][0].PriceYesterday>[ih][0].PriceFirst&&[ih][0].PriceMin==[ih][0].PriceMax&&[ih][0].PriceMin==[ih][0].PDrCotVal&&[ih][1].PriceYesterday>[ih][1].PriceFirst&&[ih][1].PriceMin==[ih][1].PriceMax&&[ih][1].PriceMin==[ih][1].PDrCotVal

۳۸. سهم‌هایی که حداقل ۳ روز اخیر صف خرید بوده‌اند:

۳۹. سهم‌هایی که کندل ستاره ثاقب یا چکش وارونه دارند:

۴۰. سهم‌هایی که کندل دوجی سنجاقک دارند:

۴۲. خروج پول هوشمند و کد به کد حقیقی به حقوقی :

۴۳. خروج پول هوشمند و کد به کد حقیقی به حقوقی:

۴۴. بزرگ‌ترین شرکت‌های بورسی: شرکت‌هایی که تعداد سهام‌شان بیش از ۵۰ میلیارد است :

(z)>=50000000000

۴۵. کوچک‌ترین شرکت‌های بورسی: شرکت‌هایی که تعداد سهام‌شان زیر ۱۰۰ میلیون است :

۴۶. سهم‌هایی که کندل چکش یا مرد آویزان دارند :

Compatible data.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis scing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

enim ad minim veniam quis nostrud exercita ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

  • Pina & Associates Insurance
  • Payment at Contingency
  • Amount of Payment

Two Most-Cited Reason

Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore dolore magna aliqua. enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex commodo consequat. duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate.

فیلتر بورس – بیش از ۶۰ فیلتر آماده و کاربردی دیده بان بورس تهران

60 فیلتر بورس تهران

فیلتر بورس مجموعه ای از دستورهای از پیش تعیین شده هستند که در پیدا کردن سهم به شما کمک زیادی می کنند. فرض کنید شما قصد دارید سهمی را در بورس تهران انتخاب کرده و بعد از تحلیل سهم، آن را بخرید. به طور یقین پیدا کردن یک سهم از بین حدود ۶۰۰ نماد بورسی کار آسانی نیست و وقت زیادی را از شما خواهد گرفت.

در این هنگام فیلترهای بورسی می توانند به خوبی به شما کمک کنند تا تعداد نمادهای قابل بررسی کمتر شده و از بین چند نماد مشخص به دنبال سهم خوب بگردید.

به طور مثال فیلتر زیر نمادهایی را نمایش می دهد که صف فروش زیر ۲ میلیون دارند:

بعد از اجرای این فیلتر، نمادهایی برای شما نشان داده می شود که صف فروش هستند و در عین حال، حجم صف فروش آن ها کمتر از ۲ میلیون است. حالا شما می توانید از بین چند نماد نمایشی، در مدت زمان کمتری سهم مناسب برای خرید را پیدا کنید.

اگر با نحوه استفاده از فیلترها آشنایی ندارید به انتهای همین مقاله مراجعه کنید.

۱- فیلتر شماره یک

استفاده از این فیلتر سهم هایی را به شما نشان می دهد که صف خرید بالای ۲ میلیون حجم دارند:

۲- فیلتر شماره ۲

نمایش سهم هایی که صف فروش کم حجم (زیر ۲ میلیون) دارند:

۳- فیلتر شماره ۳

نمادهایی که حداقل نیمی از خریدها توسط فرد یا افراد حقوقی انجام شده است:

(ct).Buy_N_Volume > (tvol) * 0.5

۴- فیلتر شماره ۴

سهم هایی که قیمت پایانی ۱.۵ درصد بالاتر از آخرین قیمت معامله است:

۵- فیلتر شماره ۵

سهم هایی که قیمت پایانی ۳ درصد بالاتر از آخرین قیمت معامله است:

۶- فیلتر بورس شماره ۶

صف فروش دو برابر حجم مبنا

۷- فیلتر شماره ۷

سهم هایی که آخرین قیمت معامله ۳ درصد بالاتر از قیمت پایانی است:

۸- فیلتر شماره ۸

نمادهایی که صف خرید کم حجم دارند:

۹- فیلتر شماره ۹

نمادهایی را نمایش می دهد که در حال تشکیل صف خرید هستند:

۱۰- فیلتر شماره ۱۰

سهام هایی که ۴ روز متوالی منفی بودند:

[ih][3].Pclosing > [ih][2].Pclosing && [ih][2].Pclosing
> [ih][1].Pclosing && [ih][1].Pclosing > [ih][0].Pclosing

۱۱- فیلتر شماره ۱۱

نمادهایی را نمایش می دهد که تعداد فروشندگان دو برابر تعداد خریداران است و احتمالا سهم منفی خواهد شد:

۱۲- فیلتر شماره ۱۲

نمادهایی که در حال حاضر صف فروش هستند:

(po1) == (tmin) && (zo1)!=0

۱۳- فیلتر شماره ۱۳

نمادهایی که در حال حاضر صف خرید هستند:

(pd1) == (فیلتر های حجم معاملات فیلتر های حجم معاملات tmax) && (qd1)!=0

۱۴- فیلتر کاربردی شماره ۱۴

این فیلتر نمادهایی را نمایش می دهد که نوسان بیش از ۵ درصد در روز داشته اند:

۱۵- فیلتر بورس شماره ۱۵

این فیلتر نمادهایی را به شما نمایش می دهد که زیان ده هستند.

۱۶- فیلتر شماره ۱۶

نمادهایی که کمترین قیمت در روز اخیر را دارند:

۱۷- فیلتر شماره ۱۷

این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که فروشندگان قوی تر هستند و ممکن است سهم به صف فروش برسد:

۱۸- فیلتر شماره ۱۸

فیلتر حجم مشکوک

(tvol)> [is5] && (tvol)>2*[is6]

۱۹- فیلتر شماره ۱۹

این فیلتر نمادهایی را نمایش می دهد که در یک ماه گذشته ۲۰ درصد افت قیمتی داشتند.

۲۰- فیلتر شماره ۲۰

این فیلتر سهم هایی را به شما نمایش می دهد که احتمالا فردا مثبت باشند. این فیلتر به پیش بینی بازار فردا نیز معروف است، چون اگر تعداد نمادهای نمایش داده شده زیاد باشد، کل بازار مثبت خواهد بود.

۲۱- فیلتر شماره ۲۱

فیلتر نمایش سهم هایی که معاملات بلوکی داشته‌اند:

۲۲- فیلتر شماره ۲۲

سهم هایی که حداقل سه روز در صف فروش بودند:

(py) > (pf) && (pmin) == (pmax) && (pmin) ==
(pl) && [ih][0].PriceYesterday > [ih][0].PriceFirst
&& [ih][0].PriceMin == [ih][0].PriceMax &&
[ih][0].PriceMin == [ih][0].PDrCotVal && [ih][1].PriceYesterday
> [ih][1].PriceFirst && [ih][1].PriceMin == [ih][1].PriceMax
&& [ih][1].PriceMin == [ih][1].PDrCotVal

۲۳- فیلتر شماره ۲۳

سهم هایی که حداقل سه روز در صف خرید بودند:

۲۴- فیلتر شماره ۲۴

فیلتر نمایش شرکت های فرابورسی:

۲۵- فیلتر شماره ۲۵

سهم هایی که روز قبل صف خرید بودند:

۲۶- فیلتر مهم شماره ۲۶

این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که در نمودار کندل دوجی یا صلیب تشکیل داده اند:

۲۷- فیلتر شماره ۲۷

نمادهایی که تشکیل الگوی چکش دادند:

(pl) > (pc) && (pmax) > (pmin) && (pl) >
(py) && (pmax) > (py) && (pf) >= (py) &&
(pl) > (pmin) && (pl) > (pf) && (pl)/(pf) && (pl)/(pf)> 1.005 && (pmax) == (pl) &&
(tno) > 1

۲۸- فیلتر شماره ۲۸

نمادهایی که نسبت به ۶۰ روز گذشته، ۵۰ درصد ریزش داشتند

۲۹- فیلتر شماره ۲۹

سهم هایی که حجم معاملات روزانه آن ها بیشتر از حجم مبناست

۳۰- فیلتر بورس شماره ۳۰

سهم های حق تقدم را نمایش می دهد

۳۱- فیلتر شماره ۳۱

نمایش سهم هایی که حجم معاملات بیشتر از دوروز گذشته دارند

۳۲- فیلتر شماره ۳۲

این فیلتر شرکت هایی را نمایش می دهد که تعداد سهام کمتر از ۲۰۰ میلیون دارند. می توانید عدد را به دلخواه تغییر دهید. با استفاده از این فیلتر می توانید شرکت های کوچک بورسی را پیدا کنید

۳۳- فیلتر شماره ۳۳

با استفاده از این فیلتر می توانید شرکت هایی که تعداد سهام بالای ۵۰۰ میلیون دارند را پیدا کنید

۳۴- فیلتر شماره ۳۴

شرکت هایی که p/e کوچکتر از ۵ دارند

۳۵- فیلتر شماره ۳۵

سهم هایی که افزایش ارزش معاملات بیشتر از میانگین سه ماه گذشته است:

۳۶- فیلتر شماره ۳۶

سهم هایی که در یک سال گذشته کمتر از ۸۰ روز منفی بودند:

۳۷- فیلتر شماره ۳۷

سهم هایی که از مثبت به منفی پیش رفته اند

۳۸- فیلتر شماره ۳۸

سهم هایی که امروز مثبت بسته شدند:

۳۹- فیلتر شماره ۳۹

سهم هایی که امروز منفی بودند و احتمال زیاد فردا نیز منفی خواهند بود:

۴۰- فیلتر شماره ۴۰

تعداد خریداران بیشتر از فروشندگان + فیلتر های حجم معاملات قدرت خریداران بیشتر از فروشندگان

۴۱- فیلتر شماره ۴۱

سهم هایی که در حال رسیدن به صف فروش هستند:

۴۲- فیلتر شماره ۴۲

نمایش کوچکترین شرکت های بورس و فرابورس

۴۳- فیلتر شماره ۴۳

سهم هایی که قیمت کمتر از ۲۰۰ تومان دارند

۴۴- فیلتر شماره ۴۴

سهم هایی که eps بزرگتر از ۵۰۰ دارند

۴۵- فیلتر بورس شماره ۴۵

حجم فروش حقوقی بیشتر از حجم فروش حقیقی

۴۶- فیلتر شماره ۴۶

تعداد خریداران حقیقی دو برابر تعداد فروشندگان حقیقی

۴۷- فیلتر شماره ۴۷

حجم سفارشات خرید ۱۰۰ برابر حجم سفارشات فروش

۴۸- فیلتر شماره ۴۸

سهم هایی که چندین روز منفی بودند و در حال مثبت شدن هستند

۴۹- فیلتر شماره ۴۹

این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که حجم خرید حقیقی‌ها بیش از ۷۰% و حجم فروش حقوقی‌ها بیش از ۷۰% معاملات است (کد به کد حقوقی به حقیقی).

۵۰- فیلتر شماره ۵۰

تعداد خریداران حقوقی ۵ برابر فروشندگان حقوقی

۵۱- فیلتر شماره ۵۱

الگوی ساعت – آخرین معامله ۲ درصد بالاتر از قیمت پایانی و قدرت خریداران بیشتر از فروشندگان

۵۲- فیلتر شماره ۵۲

سهم هایی که ۵ برابر میانگین ماهانه معامله شده و به فیلتر حجم مشکوک معروف است

۵۳- فیلتر شماره ۵۳

فیلتر ورود پول هوشمند

۵۴- فیلتر شماره ۵۴

فیلتر کد به کد حقوقی به حقیقی

۵۵- فیلتر شماره ۵۵

فیلتر خروج پول هوشمند

۵۶- فیلتر شماره ۵۶

خروج پول هوشمند ۲

۵۷- فیلتر شماره ۵۷

حجم مبنای بیشتر از یک میلیون و پانصد هزار

۵۸- فیلتر شماره ۵۸

سهم هایی که از سمت منفی به سمت مثبت پیش می روند و برای نوسانگیری کاربرد دارد

۵۹- فیلتر بورس شماره ۵۹

سهم هایی که در یک ماه گذشته بیشتر از ۲۰ درصد افت قیمتی داشتند

۶۰- فیلتر شماره ۶۰

این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که میانگین حجم فروش حقیقی‌ها در ۳ ماه گذشته کمتر از میانگین حجم معاملات در ۳ ماه گذشته است.

۶۱- فیلتر ایچیموکو

این فیلتر نمادهایی را نمایش می دهد که توسط اندیکاتور ایچیموکو سیگنال خرید داده باشند:

نحوه استفاده از فیلترها در سایت بورس تهران

استفاده از این فیلترها بسیار ساده است و کافی است وارد سایت بورس تهران شده و کدهای فیلترها را در مکان مخصوص خود قرار دهید. در ادامه به صورت تصویری استفاده از این فیلترها را آموزش می‌دهیم.

۱- ابتدا وارد سایت بورس تهران به آدرس www.tsetmc.com شوید و روی بخش مشخص شده در تصویر کلیک کنید.

فیلتر بورس

۲- بعد از کلیک روی گزینه دیده بان بازار صفحه جدیدی برای شما باز خواهد شد. در صفحه باز شده روی گزینه فیلتر کلیک کنید.

فیلتر کاربردی بورس

۳- زمانی که روی فیلتر کلیک کنید، صفحه مربوط به فیلترهای بورسی باز خواهد شد که فیلترهای آماده در این بخش قرار می گیرند. اگر اولین بار است که وارد این صفحه می شوید مانند تصویر زیر هیچ فیلتری ندارید و باید در اولین گام روی فیلتر جدید کلیک کنید. بعد از کلیک فیلتر جدیدی به نام فیلتر شماره صفر برای شما ایجاد خواهد شد که باید روی آن کلیک کنید.

بهترین فیلترهای بورس

۴- در انتها کافیست در قسمت نام فیلتر یک نام دلخواه وارد کرده و در قسمت پایین کد فیلتر را قرار دهید. سپس روی دکمه ثبت کلیک کنید تا فیلتر برای شما ثبت شود. حالا اگر روی دکمه بستن در سمت چپ کلیک کنید، می توانید سهم هایی را مشاهده کنید که از فیلتر شما عبور کرده اند. به همین راحتی شما تعداد کمی سهم دارید که می توانید با استفاده از تحلیل تکنیکال یکی را انتخاب کرده و اقدام فیلتر های حجم معاملات به خرید کنید.

فیلتر جدید بورس

اگر در استفاده از فیلترها به مشکلی برخوردید در قسمت نظرات بیان کنید تا بتوانیم شما را راهنمایی کنیم.

بررسی حجم معاملات سهم در بورس و دلیل اهمیت آن

در تعریف حجم معاملات سهم در بورس، آن تعداد از اوراق بهاداری که بین خریداران و فروشندگان طی زمانی مشخص رد و بدل می‌شود را حجم معاملات می‌نامیم. این مدت زمان معمولا یک روز معاملاتی است که از شروع به کار بازار بورس تا پایان زمان معاملات محاسبه می‌شود؛ اما، گاهی حتی بازه زمانی یک هفته‌ای یا چند ماهه نیز برای محاسبه این عدد در نظر گرفته می‌شود.
نمودار حجم معاملات روند سهم یا بازار را نشان می‌دهد؛ مسئله‌ای که بررسی آن در تشخیص الگو به تحلیلگران کمک می‌کند تا بهترین تصمیم را اتخاذ کنند. این مفهوم تنها برای یک سهم قابل بررسی نیست؛ بلکه برای یک صنعت خاص و یا حتی کل بازار بورس یا فرابورس مورد بررسی قرار می‌گیرد.

محاسبه حجم معاملات در بورس

حجم معاملات سهم، با تکمیل هر معامله بین فروشنده و خریدار تغییر می‌کند. درست زمانی که خریدار در حجم و قیمت ارائه شده توسط فروشنده با او به توافق برسد، یک معامله به لیست معاملات انجام شده اضافه می‌شود و حجم معاملات را افزایش می‌دهد. به همین ترتیب، اگر طی روز معاملاتی 50 معامله انجام شود، حجم معاملات سهم در آن روز معاملاتی 50 خواهد بود. عددی که در پایان روز معاملاتی برای حجم معاملات یک نماد ذکر می‌شود، اهمیت بسیاری برای سرمایه‌گذاران دارد. مقدار حجم معاملات می‌تواند از عوامل مهم در تصمیم‌گیری افراد برای آینده سرمایه‌گذاری آنها به حساب آید.
برای دیدن نمودار حجم معاملات کافیست تا به سایت رسمی مدیریت فناوری بورس تهران مراجعه کنید. در این سایت، با جست‌و‌جوی نام نماد شرکت مورد نظر حجم معاملات انجام شده در یک شرکت طی زمان مشخص نمایش داده می‌شود.

اهمیت حجم معاملات در بورس

حجم معاملات تنها در خصوص سهام موجود در بازار بورس ایران دارای اهمیت نیست. در اکثر بازارهای مالی دنیا حجم معاملات مورد پیگیری سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد. به همین دلیل نیز، این اطلاعات در ساعاتی مشخص از روز معاملاتی در اختیار افراد قرار می‌گیرد. گزارشات حجم معاملاتی که چند مرتبه در روز اعلام می‌شوند معمولا تخمینی از حجم معاملات کلی یک روز است. معمولا در پایان ساعت معاملاتی بازار حجم معاملاتی گزارش می‌شود که این عدد نیز به شکل تخمینی محاسبه می‌شود. در نهایت، عدد دقیق و نهایی در روز کاری بعد گزارش می‌شود. این عدد یکی از مبناهای انتخاب نمادها یا صنعتی خاص برای سرمایه‌گذاری و یا خروج از معاملات است.
به دلیل اهمیت حجم معاملات اندیکاتوری به نام Volume ایجاد شده است که استفاده از آن در تحلیل تکنیکال بازار بسیار کاربردی و با اهمیت است. تغییرات این اندیکاتور اطلاعات با کیفیتی را در اختیار فیلتر های حجم معاملات سرمایه‌گذاران تکنیکالی می‌گذارد.

رابطه حجم معاملات و قیمت سهم

به خاطر داشته باشید که، حجم معاملات سهام بر قیمت معاملات ارجحیت دارد. با این حال، این دو مفهوم با یکدیگر مرتبط هستند. همانطور که عنوان کردیم، تغییر حجم معاملات اطلاعات خوبی در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد؛ اما افزایش یا کاهش حجم معاملات سهم در بورس چه معنی دارد؟ برخی از معامله‌گران تصور می‌کنند که افزایش حجم معاملات زمان مناسب برای فروش سهم را نشان می‌دهد. این اشتباهی بزرگ است که بخصوص در معامله‌گران تازه وارد بازار دیده می‌شود. در این زمینه، باید به نمودار قیمت سهم در کنار نمودار حجم معاملات توجه کرد. این بررسی از آنجا اهمیت دارد که گاهی حجم معاملات با افزایش قیمت کم می‌شود. این یک نشانه است؛ نشانه‌ای برای این که حرکت صعودی به سود منجر نمی‌شود.
از طرفی اگر حجم معاملات و قیمت سهم در یک زمان افزایش پیدا کنند، احتمالا ارزش سهام شرکت منتظر تغییراتی مثبت است. معامله‌گران با تجربه و متخصصان بازار سرمایه این نشانه‌ها را به خوبی می‌شناسند و برای ورود به موقعیت معاملاتی جدید و یا تغییر آن از این نشانه‌ها استفاده می‌کنند. البته، اگر در حالی که قیمت در سطح پایینی قرار دارد، حجم معاملات افزایش پیدا کند، نشانه مثبتی مبنی بر افزایش ارزش سهم در آینده خواهد بود. با این توصیف، دور از ذهن نیست که خرید سهمی با این ویژگی در آینده سود خوبی نصیب سرمایه‌گذار خواهد کرد. بنابراین، در بررسی حجم معاملات سهم، نمودار قیمت در همان بازه زمانی می‌تواند حاوی نشانه‌های مثبتی برای معامله‌گر باشد.

بازه زمانی در بررسی نمودار حجم معاملات

بازه زمانی در بررسی نمودار حجم معاملات اهمیت بسیاری دارد. گاهی برخی از معامله‌گران با اینکه این مسئله را می‌دانند، اما دچار اشتباه می‌شوند. آنها در کنار بررسی نمودار حجم معاملات بازه زمانی مشخص نمی‌کنند. برخی دیگر، بازه را در نظر می‌گیرند؛ اما این بازه را بسیار طولانی مثلا یک سال یا حتی بیشتر در نظر می‌گیرند.


از آنجا که تغییر حجم معاملات سهم در اکثر موارد ناگهانی رخ می‌دهد، برای تاثیر بیشتر در تصمیم‌گیری برای خرید یا فروش تنها می‌توان در بازه یک روزه یا یک هفته روی این نمودارها حساب کرد؛ زیرا، ممکن است طی گذشت یک روز، حجم معاملات به طرز ناباوری تغییر کند. این تغییر می‌تواند مثبت یا منفی باشد.

حجم معاملات سهم حاوی چه اطلاعاتی است؟

حجم معاملات اطلاعاتی از روند فعالیت بازار و نقدینگی موجود در آن را در اختیار فعالان بازار قرار می‌دهد. حجم معاملات بالا برای سهام یک شرکت نشان‌دهنده نقدشوندگی بیشتر یا انجام سریعتر سفارش خرید یا فروش و امکان ارتباط گرفتن راحت خریدار و فروشنده است. از طرفی، درست در زمانی که سرمایه‌گذاران ذهنیتی از شیوه حرکت بازار و شکل فعالیت در آن ندارند یا به اصطلاح نسبت به سرمایه‌گذاری خود مردد هستند، حجم معاملات گزینه‌های پیش رو را برای تصمیم‌گیری آنها افزایش می‌دهد.

نقدشوندگی سهام و حجم معاملات در بورس

حجم معاملات بالا برای یک سهم نشانه مثبتی برای آن است، که به معنی میزان استقبال از سهم نیز تفسیر می‌شود. البته، استقبال می‌تواند به معنی منفی یا مثبت در این بحث بررسی شود. معمولا حجم معاملات بالا گزینه‌ای مثبت برای سهم و نشان از استقبال زیاد از آن است.
گاهی درست در زمانی که نیاز به فروش سهام موجود در پرتفوی خود را دارید، با ثبت درخواست فروش در سامانه‌ معاملاتی متوجه می‌شوید که حجم معاملات در سهم آنقدر کم است که احتمالا هیچ خریداری برای سهم شما وجود نداشته باشد. اینجاست که اهمیت نقدشوندگی سهام بیش از پیش می‌شود. به این ترتیب، پیش از خرید سهمی خاص باید توجه کنید که سهمی با نقدشوندگی پایین، گزینه‌ مناسبی برای خرید به شمار نمی‌رود. البته، در بحث نقدشوندگی، تاثیر حجم مبنا بر حجم معاملات سهام فعال در بازار بورس نیز باید بررسی شود. گاهی درست در زمانی که سهم به عدد حجم مبنا می‌رسد، اگر معامله‌گران از خرید و فروش سهام دست بر‌دارند، نقدشوندگی سهم دچار مشکل می‌شود.

حجم معاملات سهم و اندیکاتورهای مربوط به آن

همانطور که می‌دانید، با توجه به این که هر اندیکاتور از فرمول‌های متفاوت و مخصوص خود استفاده می‌کند، سرمایه‌گذار باید مناسب با اهداف خود در بازار، مناسب‌ترین اندیکاتور را انتخاب نماید. استفاده از اندیکاتور مناسب می‌تواند پروسه تصمیم‌گیری در انتخاب سهم را آسان نماید. اندیکاتور یا شاخص حجم تعادلی و جریان پول چایکین از ساده‌ترین و در عین حال کاراترین اندیکاتورهای مرتبط با حجم معاملات سهام هستند.
استفاده از اندیکاتورهای مرتبط با حجم معاملات می‌تواند مسائل فراوانی را روشن و به همین ترتیب، به معامله‌گر برای دریافت سیگنال‌های مفید کمک کرده و در تصمیم‌گیری‌های او نقش موثری داشته باشد .

استفاده از حجم معاملات برای تشخیص روند بازار

این نکته که حجم معاملا‌ت باید روند معاملات را تایید کند را می‌توان مهمترین کاربرد حجم معاملات در تحلیل سهام برشمرد. تمایل خریداران به خرید بیشتر سهم یا بالعکس تمایل فروشندگان به عرضه سهام خود، با حجم معاملا‌ت سنگین‌ سهم همراه است. این مسئله نیز با روند حرکتی سهم در ارتباط است. روند قیمتی صعودی سهم برای فیلتر های حجم معاملات ادامه یافتن نیاز دارد تا حجم معاملات در روزهای مثبت سنگین و سنگین‌تر شود. در طرف دیگر، ادامه روند نزولی در سهم تا زمان سنگین بودن حجم معاملات در جهت منفی ادامه پیدا می‌کند.

بررسی الگوهای حجم معاملات سهم طی زمان، دور نگاهی از نقاط قوت یا ضعف بخشی از بازار بورس یا کل آن به سرمایه‌گذاران ارائه می‌کند. به این ترتیب، می‌توان ادعا کرد که حجم معاملات سهم در مقایسه با دیگر مفاهیم با اهمیت در تحلیل تکنیکال بازار بورس، نقش برجسته‌تری دارد. اما چطور از حجم معاملات سیگنال برگشت روند بازار بگیریم؟
پس از بررسی حجم معاملات در بورس برای دستیابی به بهترین نتیجه باید چندین مولفه دیگر را بررسی کنید. بررسی مولفه‌های تاثیرگذار در روند بازار، به شناسایی نقاط قوت یا ضعف روند کمک می‌کند. این مسئله از آن‌جایی برای سرمایه‌گذار اهمیت دارد که شرکت در حرکات قوی بازار و دوری از حرکات ضعیف برای سرمایه‌گذاری توصیه می‌شود. حقیقت این است که، کاهش قیمت یا حتی افزایش آن به هنگام کاهش حجم معاملات سهم، سیگنال مناسب و قوی نیست.

در یک بازار صعودی یا نزولی، حرکاتی که عموما تند و شدید در قیمت‌ها رخ می‌دهند و افزایش شدید حجم معاملات سهم را با خود به همراه دارند، سیگنال برجسته پایان یک روند در بازار بورس محسوب می‌شوند. البته، این حرکات را با عنوان حرکات خستگی می‌شناسیم.
کاهش قیمت در ساعات انتهای روز معاملاتی بسیاری از سرمایه‌گذاران را تحت تاثیر قرار داده و فشار فروش را بیشتر می‌کند. نتیجه این امر، نیز افزایش حجم معاملات سهم خواهد بود.
در حالت دیگر، بعد از حرکت دراز مدت قیمت به سمت بالا یا پایین، اگر قیمت شروع به تغییرات کوچک اما با حجم معاملات سنگین کند، این موقعیت را می‌توان سیگنال برگشت روند به شمار آورد. در این حالت، احتمالا تغییر روند در حال انجام است و مسیر قیمت قابلیت تغییر دارد.
یکی دیگر از راه‌های استفاده از حجم معاملات در این زمینه بررسی تاریخچه اندیکاتور حجم معاملات از گذشته تا به امروز است. با این وجود، همواره استفاده از اطلاعات به‌روز، تحلیل کارا و صحیح‌تری تولید می‌کند. علاوه بر این، بررسی اطلاعات بسیار قدیمی مربوط به حجم معاملات سهم امکان ایجاد اشتباه در تحلیلتان را به وجود خواهد آورد.

ارتباط میان حجم معاملات در بورس و ورود و خروج پول هوشمند

ورود و خروج پول هوشمند از مفاهیم کاربردی و مورد استفاده افراد فعال در بازار سرمایه است که بررسی آن در معاملات اهمیت دارد. افزایش یا کاهش عدد حجم معاملات در بورس با ورود یا خروج نقدینگی در ارتباط است. هر افزایش حجمی در معاملات یک سهم نشانه اتفاقی مثبت در روند آینده سهم نیست. در حقیقت، بررسی رابطه میان ورود و خروج پول هوشمند و حجم معاملات سهم را نمی‌توان به سادگی تشخیص داد. زمانی که در حجم معاملات افزایش ناگهانی مشاهده می‌شود، نتیجه تحلیل آن به معنای خروج نقدینگی و یا به معنای ورود آن است. پس، چطور باید با تغییر این شاخص ورود یا خروج پول هوشمند را تشخیص داد؟ به این منظور، ابتدا باید بررسی کرد که این میزان افزایش حجم در جهت قوت بخشیدن به خرید سهام بوده است یا به فروش آن. پس از بررسی این موضوع تعداد خریدار و فروشنده پا به میان می‌گذارد.

چنانچه حجم معاملات یک سهم بالا و تعداد خریداران کم باشد، احتمالا این سهم ورود پول هوشمند را تجربه کرده است. البته ناگفته نماند که زمان ورود پول هوشمند، قیمت روز سهم باید مثبت باشد. اما اگر حجم معاملات زیاد و تعداد فروشندگان کم باشد، احتمالا با خروج پول هوشمند مواجه هستیم. قیمت روز سهم در این حالت باید در بازه‌ منفی قرار داشته باشد.

برای تشخیص ورود و خروج پول هوشمند با بررسی حجم معاملات، نیاز به بررسی تمام بازار نخواهید داشت. با فیلترنویسی می‌توانید سهم‌ها را غربال کنید و نقش مولفه‌های مورد نظر را در نتایج به دست آمده بررسی کنید. برای مثال؛ با فیلتر حجم معاملات به راحتی می‌توانید مولفه حجم معاملات را در سهم‌ها بررسی کنید و آن‌ سهم‌هایی را که افزایش حجم داشته‌اند، از فیلتر تحویل بگیرید. با استفاده از ابزارهای امروزی طی زمان کمتر می‌توانید فرصت‌های معاملاتی مطلوب برای سرمایه‌گذاری را پیدا کنید.

سخن پایانی

حجم معاملات سهم در بورس فاکتور بسیار مهمی است که می‌توان با تحلیل و بررسی آن به نتایج مهمی دست یافت. حجم معاملات سهم در تشخیص حرکت یا جنبش سهم‌ها و روند حرکت بازار به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند. این شاخص می‌تواند نشانه خوبی برای تشخیص احتمال سودآوری سرمایه‌گذاری در بازار یا در سهمی خاص برای سرمایه‌گذاران باشد. به این ترتیب، سرمایه‌گذار می‌تواند تصمیم بگیرد تا سهام خود را به فروش رسانده و یا آن را نگه دارد. در حقیقت، حجم معاملات در دسته ابزارهای مهم و کاربردی برای مطالعه و بررسی روند بازار قرار می‌گیرد.
با این حال که، استفاده از حجم معاملات سهم در بازار بورس در تصمیم‌گیری بسیار تاثیرگذار است، اما نباید در کنار مشاهده و بررسی آن به دیگر مولفه‌ها مثل قیمت و تاثیرات آن بی توجه باشیم.

سوالات متداول

آیا حجم معاملات بر نقدشوندگی سهام تاثیرگذار است؟

بله. حجم معاملات و نقدشوندگی دو مفهوم مرتبط با یکدیگر محسوب می‌شوند.

برای استفاده از اطلاعات مربوط به حجم معاملات سهم باید اطلاعات قدیمی را بررسی کنیم؟

در این زمینه اطلاعات جدیدتر مفیدتر خواهد بود. بررسی اطلاعات بسیار قدیمی نتیجه تحلیل را دچار خطا می‌کند.

کارگزاری هوشمند رابین

کارگزاری فارابی

کارگزاری فارابی

این مقاله به کوشش زهرا هادی زاده و دیگر اعضای تیم نظارت تولید شده است. تک‌تک ما امیدواریم که با تلاش خود، تاثیری هر چند کوچک در بهبود کیفیت وب فارسی داشته باشیم.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.